Bezdrátová komunikace pro digitalizovanou výrobu

-- 25.03.20

Nové funkce pro bezdrátové sítě.
 

„Wireless“ je nejnovější verze bezdrátového komunikačního systému „nexy“, která se stará o přenos dat ze snímačů do internetu věcí (IoT) nebo jiných nadřazených systémů IT.

V této bezdrátové komunikační síti mohou být integrovány různé snímače a elektromechanické spínače, ale také akční členy a ovládací zařízení. Data všech těchto zařízení jsou přenášena a přijímána prostřednictvím standardu pro bezdrátovou komunikaci sWave.NET®, který firma steute vyvinula právě pro takové úlohy. Přístupové body, Access Point, sbírají data z bezdrátových snímačů a akčních členů a posílají je do jednotky Sensor Bridge, která plní funkci správce služeb a zodpovídá za odesílání dat do nadřazených firemních platforem IT. Výsledkem je nepřetržitá komunikace z provozní úrovně až na úroveň managementu v zákaznickém systému IT. Moderní dashboard umožňuje jasnou vizualizaci stavu všech koncových zařízení připojených k síti.

Jednou z charakteristických vlastností softwaru nexy je snadné přizpůsobení individuálním požadavkům. K dispozici jsou vhodná řešení pro různé úlohy, např. eKanban nebo flotily AGV. Další klíčovou charakteristikou je skutečnost, že jde o otevřené řešení: steute má svůj vlastní široký sortiment kompatibilních bezdrátových senzorů, ale jestliže úloha vyžaduje integraci jiných druhů senzorů, které firma steute nedodává, je možné je jednoduše doplnit o modul sWave.NET®, který jim umožňuje komunikovat v této síti. To otevírá velké možnosti pro využívání a rozšiřování bezdrátových komunikací.

V nejnovější verzi mohou všechna připojená provozní zařízení sWave.NET® přijímat aktualizace firmwaru na dálku. Aktualizace jsou odesílány do jednotky Sensor Bridge a odtud jsou distribuovány do lokální sítě. Tak je s minimálním úsilím zaručeno, že všechna koncová zařízení pracují s nejnovějším softwarem. Uživatelé mohou navíc automaticky prostřednictvím FTP zálohovat stávající konfiguraci jednotky Sensor Bridge, obsahující veškeré parametry bezdrátové sítě. V nejnovější verzi softwaru komunikuje Sensor Bridge prostřednictvím doplňkového konektoru přímo se zákazníkovým systémem SAP.

Síť „nexy“ digitalizuje, integruje a automatizuje výrobní procesy. Pro uživatele to znamená rychlou, snadnou a individuálním požadavkům přizpůsobenou realizaci projektů IT.