Baťův odkaz žije – automatizace je nezvratná!

-- 01.10.19

Konferenci Baťův odkaz Evropě pořádá Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) společně s Nadací Tomáše Bati. Tato výjimečná konference se koná jednou za pět let a pokaždé je zaměřena na jiné téma, které ve společnosti aktuálně rezonuje. V letošním roce organizátoři získali více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života a fenomén digitalizace i automatizace rezonoval napříč celým programem.

„Na konferenci zcela záměrně volíme formu diskusí, nikoliv tradiční formu prezentací. Diskusní forma účastníkům umožní vyjádřit se k daným tématům nejobšírněji,“ uvedl děkan FaME doc. David Tuček. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati, dodal: „Víme, že Tomáš Baťa tvrdil, že stroje a budovy jsou hromady železa a cihel, ale život tomu dávají teprve lidé. Lidé jsou i hlavním tématem naší konference.“

Konference začala plenárním zasedáním v podobě moderované diskuse. Role moderátora se ujal prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – emeritní rektor UTB. Konference nebyla pouze o znalostech a výměně zkušeností, obohatil jí doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobová módní přehlídka a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou.

Nás samozřejmě zajímaly moderní technologie, jejich využití a přínos v dnešní době. Hned úvodní prezentace v rámci plenárního zasedání v podání vedoucího komunikace a analýzy v think tanku EDUin Mgr. Bohumila Kartouse, PhD. odhalila krutou pravdu. „Česko a Slovensko budou zasaženy automatizací nejvíce z evropských států. Stejně tak Německo. To již od konce roku 2019 eviduje hluboký propad automobilového průmyslu, což by mělo být alarmující. Obory, které budou v nejbližším horizontu automatizovány nejvíce jsou doprava, logistika, strojírenství a stavebnictví. Tedy obory, které tvoří páteř českého průmyslu,“ upozornil ve své analýze Kartous a varoval, že každá další vlna automatizace více znevýhodňuje méně vzdělané obyvatele. Spousta pracovních míst sice zanikne, ale 2x tolik jich vznikne. Problém je zásadní nepřipravenost školství a velmi malá ochota firem přijmout tento fakt a začít podle toho jednat.

Kromě celé řady diskusních panelů s velmi zajímavými řečníky ze světa byznysu, financí a školství se v průběhu celé akce bylo možné seznámit například i s virtuální realitou. Na dvou soupravách bylo možné vzájemně se potkat ve virtuálním světě a společně tam tvořit a komunikovat. Jedná se o unikátní aplikaci, třetí tohoto druhu na světě. Virtual Lab jako první společnost na světě uvedla letos na trh unikátní aplikaci pro kreativní spolupráci na dálku ve VR Let’s meet VR (letsmeetvr.com) – virtuální zasedačku, která je určena pouze pro firemní sektor. V této aplikaci můžete vést svá jednání, workshopy, školení či porady odkudkoliv na světě a se svými kolegy se potkat v jedné, virtuální zasedací místnosti. A navíc zde můžete tvořit v prostoru, pracovat s 3D objekty tak, jak vám to neumožní ani reálné setkání.

Autor: Vítězslav Fejfar