Využívejte bezpečnostní opatření ke zvýšení zisku

-- 25.09.19

Společnosti využívají bezpečnostní opatření ke zvýšení produktivity a ziskovosti a ke zmírnění rizik, zejména se stále častější přítomností robotů na základní výrobní úrovni.

Podle průzkumu provedeného společností LNS Research využívají průmyslové podniky bezpečnostní opatření nejen ke snižování rizik, ale také ke zvyšování produktivity a ziskovosti. Organizace využívají tři základní prvky zralosti bezpečnosti, tj. kulturu bezpečnosti, postupy a technologie, aby se vyhnuly bezpečnostním incidentům a zvýšily výkonnost podniku. Řízení rizik stále více zahrnuje rizika související s bezpečností a zabezpečením.

Z hlediska kultury průzkum zjistil, že organizace, v nichž úseky pro ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (ŽP/BOZP), provozní a technické úseky spolupracovaly na zvýšení bezpečnosti, vykazovaly střední výskyt incidentů o 15 % nižší než ty, které tímto způsobem nespolupracovaly. Organizace spolupracující napříč podnikovými funkcemi v oblasti bezpečnosti také vykázaly o 12 % lepší výsledky v oblasti včasnosti dodávek.

Co se týče technologie, 75 % průmyslových společností uvedlo, že došlo k provozním zlepšením díky používání pokročilých bezpečnostních technologií. Podobně 60 % respondentů uvedlo, že v důsledku používání pokročilých bezpečnostních technologií došlo k finančním zlepšením.

„Průzkum společnosti LNS Research ukazuje, že nejlepší výrobci ve své třídě využívají bezpečnostní opatření v průmyslu jako cestu k provozní excelenci,“ uvedl Lee Lane, viceprezident pro řešení bezpečnosti, snímání a připojení ve společnosti Rockwell Automation. „Tyto špičkové firmy používají moderní bezpečnostní technologie, bezpečnost povyšují na celopodnikovou hodnotu a využívají standardní procesy k začleňování bezpečnosti a produktivity do strojního vybavení.“

Výsledky průzkumu společnosti LNS Research podporují výrobce OEM v jejich snahách o výrobu bezpečnějších strojů. Dvacet procent respondentů uvedlo, že jsou ochotni si připlatit za zvýšenou bezpečnost.

Průzkum upozorňuje na oblasti vyžadující vyšší bezpečnost

Výsledky průzkumu společnosti LNS Research potvrzují, že průmyslové společnosti zvyšují zralost bezpečnosti, avšak upozorňují také na oblasti, kde výrobci zaostávají.

Gregory Hale je redaktor a zakladatel společnosti ISS Source, obsahového partnera vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, cvavra@cfemedia.com.

Robotika, bezpečnost pracovníků

Některé výrobní úkony by v ideálním případě neměli provádět lidé. To zahrnuje nudné práce vyžadující jednoduché úkony s vysokou mírou opakování nebo práci v nečistém prostředí s extrémními nebo nepříjemnými teplotami, pachy, hlukem nebo nebezpečnými látkami.

Robotika se již dlouho využívá v automobilovém průmyslu ke zvýšení produktivity a snížení rizika pracovníků při nebezpečných úkonech, jako je obloukové svařování, kde existuje potenciální vystavení extrémním teplotám a chemickým reakcím. Roboty mohou představovat riziko, když spěchající zaměstnanci obcházejí bezpečnostní postupy a zvyšují tak riziko úrazu.

V poslední době se ve výrobě stále častěji využívají kolaborativní roboty. Tyto roboty jsou vybaveny senzorovým pláštěm, který robota zastaví při naměření tlaku, například při kolizi. V závislosti na aplikaci jim to umožňuje pracovat vedle lidí bez dodatečného bezpečnostního vybavení nebo zón.

Napojení pracovníků na další senzory pomáhá monitorovat bezpečnost práce. Senzory mohou zajistit včasnou detekci vystavení plynům. Akcelerometry mohou sledovat, zda pracovník nespadl a není nehybný.

Alex West je analytik společnosti IHS Markit.