Novinky v safety portfoliu firmy Beckhoff

-- 25.09.19

Během posledních měsíců bylo uvedeno na trh několik nových safety terminálů a EtherCAT boxů. Díky představeným novinkám získávají zákazníci možnost zpracovat své safety projekty podle různých typů architektury. Modularita je z uživatelského hlediska velmi důležitá a přináší zákazníkům nové výhody. Mohou realizovat širokou škálu safety projektů: od samostatných safety projektů bez TwinCAT řízení přes kompaktní a tradiční centralizované projekty s jedním procesorem a skupinou vstupně/výstupních safety terminálů až po distribuované řízení, kdy bude safety logika rozprostřena do více komponent a je možné předzpracování signálů a oddělené řízení dílčích safety částí větších projektů.

Safety koncepce

Důležitým upozorněním je skutečnost, že níže zmíněné safety komponenty nejsou nikdy vyhrazeny pouze jedné skupině architektury. Například samostatně stojící procesor může být použit také jako kompaktní řízení nebo součást distribuovaného řízení. Bez ohledu na zvolenou architekturu jsou všechny komponenty certifikovány dle EN ISO 13849-1:2015 pro zapojení kategorie 4 a PLe, případně dle EN 61508:2010 pro SIL 3.

Safety novinky spojené s TwinCAT 3.1 Build 4024

Nejzásadnějším přínosem v oblasti safety je pro zákazníky možnost vytvářet vlastní funkční bloky. Seznam dostupných funkčních bloků je daný systémem, ale pokud zákazník používá jejich kombinace a nastavení opakovaně, může si vytvořit vlastní funkční blok a ten opakovaně používat v multiinstancích. On-line monitoring je podporován i pro jednotlivé instance. V safety projektu je možné definovat Global Variable List pro definici globálních proměnných přesahující TwinSAFE skupiny (TwinSAFE Group). Snadnější orientaci v safety projektu pomůže barevné odlišení podle typu mapování použitých proměnných.

Safety změny spojené s verzí TwinCAT 3.1 Build 4022

Stojí za to připomenout několik základních inovací, které byly představeny při uvedení předchozího buildu TwinCAT 3. Představením terminálu EL6910 vstupují do safety logiky i analogové signály. Pro přenos analogových signálů slouží stejný bezpečnostní protokol jako pro ostatní safety signály, tedy FSoE. Zpracování analogových signálů je v safety projektech podpořeno novými funkčními bloky. S analogovými hodnotami lze provádět aritmetické operace, porovnávat je mezi sebou, kontrolovat limitní hodnoty atd. Použití analogových signálů pro safety funkce pokrývá rizika ohodnocená pro performance level d nebo dle úrovně integrity SIL 2.

Další důležitou novinkou je zavedení nového modulu Safety PLC do TwinCAT runtimu. Takový safety projekt je zpracováván v real time části TwinCATu a lze jej navázat na krátké časy RT cyklu se zpracováním v řádu stovek mikrosekund. V takovém případě není použit žádný hardwarový safety procesor.

EL1918

Jak už bylo zmíněno v úvodu článku, nových safety terminálů je hned několik. Za pozornost stojí také 8kanálový vstupní terminál, který zachovává tradiční šířku terminálů – 12 mm. Mezi vnitřními parametry terminálu lze nastavit maximální délku přerušení pro OSSD signály.

EL2911

Terminál spadá do skupiny výstupních terminálů, nicméně má integrovány i 4 digitální safety vstupy, safety procesor a ovládat může zátěž až 10 A při 24 V DC. Terminál tedy poslouží jako kompaktní řešení pro menší safety aplikace, kde nahradí soustavu vstupního i výstupního terminálu a safety procesoru. Protože je safety výstup dimenzovaný na 10 A, není třeba zátěž odpínat pomocí stykačů a napájení oddělovat napájecím terminálem. Funkce procesoru nemusí být nutně použita a terminál lze využít jako standardní výstupní safety terminál s možností ovládat zátěž 10 A.

www.beckhoff.com/twinsafe/

www.beckhoff.cz