Průmyslová automatizace podstatně snižuje rizika pracovních úrazů

-- 25.09.19

V dnešním technologicky vyspělém světě jsou výrobní zařízení a procesy stále složitější. Pracovní zátěž zaměstnanců je čím dál tím větší, což v podnicích podstatně zvyšuje riziko pracovních úrazů. Pokročilý vývoj v oblasti průmyslové automatizace však pomáhá podnikům zvýšit bezpečnost výroby a současně zvýšit ziskovost.

Jedním z hlavních problémů, který dnes řeší průmyslové podniky, je obtížnost vytvoření efektivního výrobního procesu bez tzv. hluchých míst. Špatně vymyšlené procesy totiž negativně ovlivňují celkovou produktivitu a růst většiny firem. Celá řada výzkumů v průmyslovém sektoru potvrzuje, že se největší výzvou pro ředitele výroby stává hledání kvalifikované pracovní síly. Zdá se, že se situace v blízké budoucnosti bohužel nezmění. Nejnovější studie společnosti Deloitte a Manufacturing Institute o nedostatku kvalifikované pracovní síly v průmyslovém sektoru naznačuje, že více než polovina ze 4,6 milionů pracovních míst vytvořených v příštím desetiletí zůstane nevyužita.

Kromě tohoto problému čelí výrobní podniky vysokým nákladům spojených s úrazy zaměstnanců na pracovišti. V roce 2018 zameškalo více než 115 500 operátorů výroby a 17 000 skladníků pracovní dny kvůli pracovním úrazům, která zapříčinila firmám vznik dodatečných přímých i nepřímých nákladů, přičemž nepřímé náklady byly 20krát vyšší.

Prokazuje se, že nejrizikovější situací je přímý kontakt člověka s průmyslovým strojem při provádění běžné údržby. Mezi profese, které jsou nejvíce ohroženy úrazy na pracovišti patří: montéři, elektrikáři, seřizovači a mistři.

Automatizace, včetně robotů a kobotů, je jedním z vhodných řešení, jak zaplnit hluchá místa ve výrobě a ulevit zaměstnancům od nebezpečné a monotónní práce.

Kolaborativní automatizace výroby: bezpečné řešení

Kolaborativní roboti (koboti) spolupracují po boku svých lidských kolegů, aniž by pro ně představovali jakékoliv riziko zranění. Tato zařízení mají schopnost pracovat lidským tempem a jsou i dokonce schopna zvedat podobně těžkou váhu. Na druhé straně stojí tradiční průmyslové roboty, které jsou těžší, větší a obvykle se i pohybují vyšší rychlostí. Takovéto stroje představují pro zaměstnance, kteří pracují v jejich těsné blízkosti, značné nebezpečí. Nasazení tradičních průmyslových robotů na výrobní linku tak vyžaduje instalaci bezpečnostní opatření, jako je například oplocení. Kolaborativní roboty tak přináší unikátní způsob, jak ponechat více zaměstnanců i v těch procesech výroby, které byly doposud přístupné pouze velkým průmyslovým robotům nebo složitým výrobním zařízením.

„Kolaborativní roboti jsou čím dál tím více vyhledávaným řešením průmyslové automatizace, zejména kvůli své nízké pořizovací ceně, díky které jsou dostupní i pro malé a střední podniky. Navíc je návratnost investice na pořízení velmi rychlá,“ vysvětluje rostoucí zájem o kolaborativní robotiku Pavel Bezucký, obchodní ředitel firmy Universal Robots.

Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů, které musí programovat kvalifikovaní inženýři, jsou koboti navrženi tak, aby zjednodušily programování prostřednictvím rozhraní člověk-stroj (HMI), což je dobře známé prostředí pro každého, kdo používá smartphone. Základní úkony programování kolaborativního robota zvládne každý zaměstnanec po absolvování on-line školení Universal Robots Academy, které trvá 87 minut. Tím odpadá potřeba učit zaměstnance složitému programování, čímž se výrazně šetří čas i náklady. Tato flexibilita vede k mnohem rychlejší návratnosti investice do pořízení. Podle studie společnosti Universal Robots je vzájemná spolupráce mezi lidmi a roboty na pracovišti až o 85% efektivnější než kdyby pracovali odděleně.

Rychlé návratnosti investic je dosaženo díky schopnosti kolaborativních robotů ulehčit svým lidským kolegům od neustále se opakujících úkolů, což jim umožní věnovat se činnostem, kde se vyžaduje vyšší produktivita. Zvýšená produktivita zaměstnanců v kombinaci s bezpečným provozem znamená, že díky této automatizační technologii je možné snížit běžné příčiny úrazů na pracovišti až o až 72 %. Koboti tak mohou pomoci lidským pracovníkům jak v opakujících se, tak i potenciálně nebezpečných úkolech, jako je svařování, montáž, řezání a leštění. Kvůli neustálému zvyšování požadavků trhu na produktivitu a bezpečnost zaměstnanců ve výrobě budou kolaborativní roboti v budoucnu nenahraditelní při řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly nejen ve výrobních podnicích.

Společnost Universal Robots minulý rok úspěšně vstoupila na trh s novou řadou svých kolaborativních robotů eSeries, které díky použití inovativních technologií pomáhají efektivněji řešit náročné úkoly ve firmách po celém světě. Roboty eSeries jsou přesnější a citlivější díky integrovanému silové momentovému senzoru. Integrovaná řídící jednotka je čtyřikrát rychlejší než u předchozích modelů. Nelze opomenout celkem 17 nových bezpečnostních funkcí, přičemž všechny splňují normy EN ISO 13849-1, Cat. 3. PL d, všechny certifikované TÜV NORD.

V současnosti je po celém světě v provozu přes 37 000 kobotů od společnosti Universal Robots. Nejčastěji provádí únavné a náročné úkoly napříč všemi výrobními prostředími, zahrnující montáž, pick and place, leštění, paletizaci, údržbu strojů, nebo utahování šroubů. 

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak snadno se pracuje s kolaborativními roboty. Srdečně Vás zveme na stánky systémových integrátorů Universal Robots na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně , v termínu 07. 10. - 11. 10. 2019:

Platforma bezplatných workshopů Seminar in the Box

Pokud se stále nemůžete rozhodnout, zda automatizovat svůj provoz, chtěli byste se o kolaborativních robotech dozvědět více, nebo byste si rádi rovnou vyzkoušeli jejich programování, můžete se přihlásit na workshop, který pořádá společnost Universal Robots společně se svými partnery. Série workshopů nese název „Seminar in the Box“ a jedná se o bezplatné praktické kurzy, které jsou zaměřené na programování a práci s koboty Universal Robots. Jsou určeny nejen pro manažery výrobních provozů, ale i pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o možnostech automatizace svých podniků.

Každý „Seminar in the Box“ trvá přibližně 6 hodin a začíná úvodem do kolaborativní robotiky. Nejdelší částí interaktivního workshopu je tříhodinový blok, který sestává z programování a aplikování kobota v praxi. Po celý den jsou přítomni experti společnosti Universal Robots, kteří jsou připraveni odpovědět na veškeré dotazy. Během programu je také prostor na neformální diskuzi a networking.

Pokud byste se i vy chtěli dozvědět více o tom, jaké procesy mohou být pomocí kobotů automatizovány, jaký je rozdíl mezi průmyslovým a kolaborativním robotem, jak takové zařízení naprogramovat nebo jak rychle může kobot začít pracovat v plném pracovním nasazení, přihlaste se na svůj seminář i vy.  Registraci na workshopy společně s aktuálními termíny jsou k dispozici na webu: http://www.universalrobotsevents.com. Další termíny budou doplňovány průběžně.

Nejbližší termíny Seminar in the Box v České republice:

www.universal-robots.com/cs