Budoucnost automatizace podle B&R

-- 15.07.19

Strojové vidění, moderní transportní systémy, prediktivní údržba a špičková  automatizační technika byly hlavní náplní letošního B&R Innovation Day v zámku Valeč u Třebíče.

České zastoupení B&R se každý rok snaží svůj „den inovací“ něčím ozvláštnit. Letos si každý účastník mohl sám sestavit svůj individuální program. Probíhalo souběžně šest přednášek v šesti přednáškových boxech a každý si mohl vybrat, co jej zajímá, nebo diskutovat se zástupci B&R a kolegy z ostatních firem v přísálí.

„Chceme, aby naši zákazníci spolu mluvili a vyměňovali si své zkušenosti“ uvádí Tomáš Prchal z brněnského B&R. V přednáškových boxech se hovořilo o trendech v automatizaci, nových produktech od B&R, inovacích stávajících produktů B&R, nových funkcích softwaru a slovo dostaly i firmy, které nasazují techniku B&R v průmyslu. Velmi se líbila přednáška společnosti PEG o  rekonstrukci řídicího sytému lanovky na Petřín v Praze. Na své si přišli všichni, od ředitelů firem, přes projektanty až po programátory řídicí techniky.

Velký prostor věnovala B&R strojovému vidění, tedy chytrým kamerám, které letos integruje do svého portfolia. Kamery a osvětlení scény dokonale spolupracují s řídicím systémem B&R a nabízí velmi sofistikované funkce pro zpracování obrazu. Hodně se diskutovalo také o transportních systémech ACOPOStrak, postavených na základě dlouhého lineárního motoru. Tyto mechatronické prvky zásadně mění konstrukci strojů a to především ve strojích pro balení, plnění nebo montáž.

Renesanční zámek ve Valči a přilehlý hotelový komplex poskytly novému formátu B&R Innovation Day velmi stylový rámec.

K tématu čtěte také zde.