14. ročník konference Automatizace, robotizace a procesy

-- 09.07.18

Dovolte, abychom Vás informovali o zahájení přípravy 14. ročníku konference Automatizace, robotizace a procesy. Koncepce konference je připravována tak, aby navázala na tradice těch nejúspěšnějších ročníků minulých let. K té patří i dvoudenní formát umožňující vedle exkluzivních vyzvaných přednášek k novým trendům, postupům a úspěšným projektům, které zajišťuje pořadatel, nabídnout účastníkům tutoriály nebo možnost přihlásit jejich vlastní referáty či firemní prezentace. Je samozřejmé, že se náplň konference nemůže nedotknout nosného tématu dnešních dní, tj. tématu Průmyslu 4.0.

Zachovány budou i oceňované diskuse v rámci společenského setkání ve večerní části programu spojeného s pořádáním koncertu. Pracovníky firemní, výzkumné a pedagogické sféry, kteří se angažují v oblastech vymezených akronymem konference, a obecně vůbec všechny zájemce o tuto problematiku srdečně zveme k účasti.

Určitě bude pro nás poctou, objeví-li se už dnes ve vašich plánovacích kalendářích poznámka: úterý 13. a středa 14. listopadu 2018 – účast na konferenci ARaP – ČVUT Praha.

Rádi bychom umožnili všem zájemcům o konferenci uvažujících o aktivní nebo i pasivní účasti, aby měli co nejaktuálnější informace o přihlášených referátech. Na web konference zařazujeme proto stránku umožňující zatím nezávazné přihlášení k účasti s aktivním vystoupením. Prosíme Vás, abyste jejím prostřednictvím vložil informace zahrnující jméno/a autora/rů, název příspěvku, kratičkou anotaci (do 250 znaků), údaje o pracovišti (název společnosti/oddělení a zastávané pozici. Tyto informace se budou přenášet a zobrazovat na stránkách konference. Předpokládáme, že pokud budou k dispozici v dostatečném předstihu, přispěje to k upřesnění zájmu o přihlášení u ostatních jak k aktivní, tak i pasivní účasti. Abychom motivovali bezodkladnost takového přihlášení, nabízíme jako bonus pro přihlášky před 31. 7. 2018 bezplatné zveřejnění zaslaného logo firmy s textovou charakteristikou do 500 znaků na stránce webu arap.cz se seznamem spolupracujících partnerských pracovišť.

Výčet těch nejpodstatnějších informací:

Cílem konference je poskytnout účastníkům přehled o aktuálních tématech spojených s pokročilou automatizací a inspiraci pro nalezení cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschopnosti schůdných i v podmínkách malých a středních podniků. Upřednostňovány budou příspěvky zaměřené na „chytrá“ řešení připravená pro koncepci Průmysl 4.0.

www.arap.cz