Nejnovější verze systému DCS PlantPAx propojuje pracovníky prostřednictvím chytřejšího a intuitivnějšího rozhraní

-- 12.06.18

Nové funkce moderního DCS systému od Rockwell Automation pomáhají s digitální transformací operací řízení procesů a zvyšují hodnotu napříč celým závodem.

Nejnovější verze distribuovaného řídicího systému (DCS) PlantPAx od Rockwell Automation umožňuje průmyslovým výrobcům vytvářet chytřejší, produktivnější a lépe chráněné operace. K funkcím nového systému patří intuitivnější struktura a možnost zobrazení kontextových informací o veškerém vybavení závodů. Tato vylepšení pomáhají s digitální transformací procesních operací – přispívají k vytvoření propojeného podniku s rychlejší dodávkou na trh a nižšími celkovými náklady na vlastnictví. 

„DCS systém PlantPAx již dlouhou dobu prostřednictvím škálovatelné automatizační technologie a otevřených komunikačních standardů zajišťuje propojení celého závodu,“ říká Kris Dornan, Business Development Manager pro systém PlantPAx ze společnosti Rockwell Automation. „Rockwell Automation nyní přidává další funkce, díky nimž mohou operace procesního řízení v rámci celého výrobního závodu poskytovat větší hodnotu.“  

„Nejnovější verze našeho DCS systému PlantPAx nabízí funkce vycházející z cenných připomínek uživatelů procesních aplikací a opírá se o oborové standardy. Vzniká tak chytřejší, intuitivnější a lépe chráněný systém pro široké spektrum procesních průmyslů,“ říká Jim Winter, ředitel globální divize procesů ve společnosti Rockwell Automation. „Tyto inovace pomáhají firmám využívat moderní systém DCS ke snazšímu zvyšování zisků prostřednictvím integrace celého závodu a vytvoření propojeného podniku.“