Vzdálené propojení automatizačních laboratoří univerzity routery eWON

-- 18.05.18

Mnoho technických studijních programů minimalizuje praxi v laboratořích z důvodu omezeného času, nákladů a prostoru. Na Strojní fakultě McMaster University v Kanadě vyvinuli sérii laboratoří průmyslové automatizace, které jsou přístupné jak na místě, tak on-line po internetu.

Sestava laboratoře PLC

Jedna z laboratorních sestav využívá prvek PLC, který řídí třífázový motor prostřednictvím frekvenčního měniče (Variable Frequency Drive – VFD). Analogové vstupy PLC jsou navíc připojeny k vibračnímu senzoru a teplotnímu senzoru přes kondicionéry signálu a jeden z jeho výstupů ovládá lampu prostřednictvím vysokonapěťového relé.

Vzdálený přístup k laboratoři PLC pomocí tradičního řešení IT VPN

První verze těchto laboratoří je založena na virtuální privátní síti (Virtual Private Network – VPN). Proto musejí být uživatelé autentizováni pomocí databáze univerzity.

VPN zřídí virtuální síť LAN, která je oddělena od sítě LAN laboratoře a ostatních sítí LAN univerzity. Protože většina aplikací programování prvků PLC buď nemá schopnosti směrování dat, nebo použití sériového připojení, je nezbytné použít virtualizační laboratorní servery k zajištění grafických uživatelských rozhraní (Graphic User Interface – GUI) pro řídicí prvky laboratoře a poskytování dalších služeb, jako je přihlašování a poskytování služeb (brokerage).

Vzdálený přístup k laboratoři PLC pomocí průmyslové sítě VPN od společnosti eWON

McMaster University obdržela jako sponzorský dar dva směrovače eWON (eWON Flexy a eWON Cosy) v rámci vzdělávacího programu „eWON v kampusu“.

Mezi směrovačem eWON a uživatelem poskytujeme službu TalK2M, bezplatnou cloudovou komunikační službu, která převádí komunikaci pocházející od uživatelů do jejich strojů.

Služba Talk2M je v provozu od roku 2006 a umožňuje výrobcům strojů a systémovým integrátorům zabezpečený přístup k jejich strojům (PLC, HMI atd.).

Služba Talk2M využívá infrastrukturu 23 serverů a již nyní připojuje více než 170 000 řídicích prvků PLC strojů po celém světě.

Směrovače zjednodušily sestavu v laboratoři a především zbavily uživatele nutnosti autentizace prostřednictvím univerzitní databáze. Ve skutečnosti používání první verze této sestavy znamenalo, že laboratoř mohli používat pouze studenti McMaster University, ačkoli existují plány na sdílení laboratoře i s dalšími institucemi.

Další výzvou, které laboratoře se sítí VPN čelí, je skutečnost, že všechna zařízení (PLC, vzdálené I/O apod.) musejí být připojena k síti LAN, kterou spravuje IT oddělení univerzity. Protože na úrovni laboratoře nemají administrativní práva k vytváření podsítí, je nemožné izolovat sítě jednotlivých laboratorních sestav. Použitím řešení eWON se tento problém snadno odstranil, protože každý směrovač eWON vytváří svou vlastní síť LAN, kterou můžete nakonfigurovat, aby komunikovala či nekomunikovala s jinými sítěmi LAN v laboratoři.

„Směrovače eWON navíc používáme k demonstrování klíčové role technologií vzdáleného přístupu v průmyslové automatizaci. Takové technologie jsou velmi důležité pro vzdálené protokolování dat a monitorování situace či technického stavu strojů,“ tvrdí Dr. Tom Wanyama.

Program „eWON v kampusu“

„Tento program již běží mnoho let a jsme rádi, že pomáháme budoucím mladým technikům školit se na technologii vzdáleného přístupu a IIoT. Spolupracujeme s více než 80 univerzitami v Evropě. Za Slovensko mohu jmenovat FCHPT STU v Bratislavě a TUKE v Košicích. Obě s velkým úspěchem využívají naše směrovače pro své studijní programy a pro studentské projekty; za své projekty dokonce získaly několik ocenění. Srdečně zvu všechny učitele automatizačních předmětů, aby se na mne přímo obrátili, pokud mají zájem o technologie pro vzdálená řešení,“ komentuje Yvan Rudzinski (yvru@hms.se), obchodní manažer společnosti HMS pro region střední a východní Evropy.

Další informace o programu „eWON v kampusu“ naleznete na webové stránce www.ewon.biz/partners/ewononcampus.

Vyberte si svůj směrovač eWON pro VPN

Směrovač eWON Cosy byl navržen pro poskytování jednoduchého a snadného vzdáleného přístupu k jakémukoli zařízení. Pomocí průvodce ve třech krocích na konfigurační webové stránce se uživatel dostane on-line za pár minut. Směrovače eWON Cosy využívají pro připojení ke cloudu Talk2M síť Ethernet WAN, bezdrátové technologie a technologie na bázi GSM. Mají v sobě zabudovanou širokou řadu protokolů používaných v průmyslu, aby se mohly připojit k většině PLC dostupných na trhu (po ethernetovém a sériovém rozhraní, MPI a USB).

eWON Flexy je průmyslový modulární směrovač a datová brána. Modularita uživateli umožňuje připojit vzdálená zařízení v prostředí, kde se neustále mění komunikační technologie. Zprostředkovává také univerzální komunikaci s většinou různých provozních zařízení, a to bez ohledu na používaný protokol. Kromě vzdáleného přístupu mohou uživatelé ve směrovači protokolovat data (například tagy shromážděné dotazováním z PLC nebo I/O) a zabezpečeným způsobem je odesílat prostřednictvím naší cloudové služby Talk2M do serveru zákazníka nebo do jiného cloudu. Díky dalším funkcím, jako je správa alarmů (SMS, e-mail), přizpůsobitelné webové ovládací panely a živá data, skriptování, aplikace Java a protokol MQTT, je Flexy výbornou platformou pro vývojáře IIoT.

Přínosy použití řešení eWON 

 

www.hms-networks.com

www.ewon.biz