Nejlepší návratnost investice po dobu životního cyklu zařízení SBC

-- 16.05.18

Optimální provoz budov a infrastruktury vyžaduje stále více interakcí, které jsou také složitější a mají větší rozsah. Skupiny uživatelů a jejich zájmy rostou a stále více se odlišují. To je také důvodem, proč automatizační řešení produkují velké množství provozních dat, která jsou potřebná pro optimální propojení jednotlivých komponent. Pro přístup k těmto datům je nezbytné, aby výměna dat probíhala za použití standardních protokolů ve všech systémech, které jsou v provozu používány.

Již před více než 20 lety byla automatizační řešení se Saia PCD navržena s ohledem na vyvíjející se trendy v oblasti získávání a zpracování dat. Automaty Saia PCD používají komunikační standardy, které poskytují bezplatný a neomezený přístup ke všem požadovaným datům přímo v automatu. To zamezuje potřebě rozhraní třetích stran a poskytuje zákazníkům jasné výhody z hlediska transparentnosti procesů, nákladů na materiál a technických úspor.

Přístup dat přes průmyslové sběrnice a IT zařízení

Řídicí systémy Saia PCD umožňují nezávislou výměnu dat prostřednictvím různých typů sběrnic, jako jsou Modbus, BACnet nebo LONworks.

Automatizační řešení se starají o výměnu dat s IT prostředím bez dalšího vloženého prvku jakéhokoli druhu a bez ohledu na to, zda se jedná o soubory CSV, CGI příkazy nebo přímý přístup přes SNMP nebo FTP. Všichni oprávnění technici mají vždy přístup k datům, která potřebují pro propojení s jejich IT prostředím nebo ERP systémem.

Přístup k datům přes internet

Data poskytovaná automatizačními řešeními se Saia PCD mohou být velmi snadno k dispozici na internetu s přímým přístupem jako HTTP nebo prostřednictvím webového portálu.

V sortimentu SBC jsou také aplikace pro iOS, Android a Microsoft, které umožňují pohodlnou a uživatelsky příjemnou interakci s mobilními zařízeními, jako jsou smartphony a tablety.

Přístup k datům přes SCADA a pro zvláštní prostředí

Kromě přímého přístupu jsou všechna data z automatizačních řešení se Saia PCD stejně transparentní pro standardizované SCADA systémy prostřednictvím Modbus IP, BACnet IP a OPC. Pro specializovaná řešení datové komunikace, jako je cloud, IoT nebo IEC 870, nabízí několik partnerů SBC aplikační knihovny nebo přístup k datům v automatech Saia PCD v souladu se všemi požadavky těchto speciálních aplikací.

Bezproblémová konektivita, jež je nezbytná pro „smart metering“

Pro „smart metering“ se Saia PCD jsou data o spotřebě zaznamenávána, konsolidována a vysílána multifunkčně a prostřednictvím různých protokolů přesně na místo, kde se mají zpracovávat. Tato jedinečná flexibilita umožňuje přizpůsobit se prakticky všem situacím.

V prvním kroku mohou být řídicí jednotky propojeny se všemi měřidly v instalacích prostřednictvím impulzních výstupů nebo průmyslových sběrnic, jako je Modbus nebo M-Bus, čímž jsou k dispozici údaje o spotřebě vody, plynu, elektřiny, topných systémů atd. Ve druhém kroku jsou zaznamenávaná data zálohována v reálném čase nebo se zpožděním prostřednictvím standardního přístupu k internetu v obytných oblastech nebo pomocí normy IEC 870 v průmyslovém prostředí.

Velmi často je také třeba použít komunikaci s různými typy protokolů a poskytovat jednu nebo více možností zálohování pro zajištění přenosu dat. Různé způsoby výměny dat, integrované přímo do srdce automatizačního řešení v Saia PCD, umožňují zákazníkům profitovat ze všech těchto možností.

Bez ohledu na budoucí vývoj jsou investice do řídicího systému Saia PCD také dlouhodobě bezpečné, protože používají standardní protokoly. Společnost SBC rovněž klade stejný důraz na vývoj, aby dlouhodobě pokračovala v poskytování nejlepších řešení, pokud jde o výkonnost, snadnost použití a robustnost.

Svět je dnes propojenější než dříve

Toto často používané heslo neplatí pouze pro komunikaci mezi lidmi, ale zejména pro komunikaci mezi zařízeními, jež jsou instalována v budovách, protože optimální automatizace vyžaduje stále více interakcí mezi různými funkcemi. Základními podmínkami pro tuto interakci jsou volný a neomezený přístup ke všem přenášeným datům a použití komunikačních standardů, které umožňují komunikaci mezi jednotlivými komponenty, jako je HVAC, distribuce energie, osvětlení a bezpečnost, stejně jako jejich koordinovaná kontrola a integrace do systémů správy budov.

Více informací naleznete u oficiálního distributora SBC pro Českou republiku a Slovensko, jímž je společnost EWWH, s. r. o., www.ewwh.cz.