Strojní zařízení 2018

-- 09.03.18

Pojďte na odborné semináře pořádané multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz a vzdělávací agenturou LPE s.r.o., spolu s Terinvest, spol. s r.o., Systemotronic, s.r.o a dalšími partnery v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu AMPER 2018. 

Cílem těchto seminářů je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů.

První den se zaměří zejména na změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018. Dále na celkové provedení elektric. zařízení stroje.

Druhý den ukáže praktický postup uvedení provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem. Vezme se praktický stroj, který aktuálně nevyhovuje platné legislativě a spolu s NV č. 378/2001 Sb. a směrnici č. 2009/104/ES a vše se metodicky projde, současně podle české i evropské legislativy.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. 

Termín a místo školení: 21. – 22. 3. 2018 Brno, Brněnské výstaviště, Pavilon A, sál Morava, Výstaviště 405/1 

Přihlášení a detaily o akci:  https://www.lpelektro.cz/skoleni/strojni-zarizeni-2018

Cena: 1500 Kč – 2 dny školení, 1000 Kč – 1 den školení 

Kapacita semináře: Počet účastníků je omezen – poslední volná místa – přihlaste se včas!

V ceně kurzu

 

Seminář je především určen pro:

Přednášející:

Organizátoři akce:

Program školení, seznam partnerů a další informace naleznete zde.