Brno, Industry 4.0 plno!

-- 06.02.18

Regionální hospodářská komora Brno uspořádala společně s klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0 odborné setkání na téma probíhající digitalizace průmyslové výroby. Nutno smeknout, protože v záplavě konferencí na toto téma vynikla v mnoha ohledech.

Průmysl 4.0 je jasným oborovým evergreenem, o tom se již není potřeba přít. Nicméně šíří pojmu a neuceleností pohledu na problematiku se stává, že se snaha o osvětu tříští o skály zarputilého odmítání. O to více těšil zájem o akci nazvanou BRNO INDUSTRY 4.0, která proběhla 23. ledna. Zajímavá přitom nebyla jen kvantita účastníků, kterých se v sále naskládalo přes 220, ale také jejich složení.

Zajímavým přidáním platformy pro předem dohodnuté schůzky, tedy matchmaking, světově stále oblíbenější prvek, bylo možné jednoduše sledovat, jaký typ subjektů konference láká. Samozřejmě mezi posluchači dominoval dodavatelský sektor, avšak vzrůstající počet skutečných zástupců průmyslových firem byl mezi účastníky patrný.

Právě toto může být dobrým signálem i pro tuzemský průmysl. Nelze již tvrdit, že téma digitalizované výroby je marketingově hnaným nástrojem. I z podniků již zaznívá přesvědčení, že bez dostatečně rychlé adaptace nových technologií může tuzemský průmysl utrpět těžké ztráty v budoucím boji na globálním trhu.

O mezinárodním aspektu pak jistě svědčil také fakt, že akce probíhala za obsahového přispění rakouských firem a platformy pro chytrou výrobu. Ať české či rakouské výrobní podniky, problémy jsou aktuálně stejné a příhraniční spolupráce může být v této oblasti také zajímavou výzvou.

Doufejme, že další vývoj v oblasti digitální výroby bude spojen se stejným hladem po zajímavých informacích. Postupnými kroky tak i Česká republika může přejít k dalšímu kroku probíhající průmyslové evoluce.