Webinář: Manufacturing Operations Management

-- 05.02.18

Obecná definice MOM říká, že to je „metodologie pro sledování kompletního výrobního procesu s cílem jeho optimalizace“. V praxi se v podstatě nejedná o nic složité, rozumí se tím totiž rozhraní mezi ERP systémem a výrobní technologií, ať již se jedná o samotný monitoring, monitoring s vizualizací či nástroje řízení. Na rozdíl od u nás používanějšího termínu Manufacturing Execution System (MES) je to pojem komplexnější, který zahrnuje i řízení technologií. Jaké jsou jeho současné možnosti a uplatnění v praxi průmyslové výroby? To zjistíte na dalším vysílání v jedinečné spolupráci společnosti ABB a časopisu Control Engineering Česko.

Ukázku webináře, který je zaměřen na prediktivní údržbu a inteligentní servis od ABB, naleznete zde