AMP8000: Distribuovaný systém servopohonů

-- 01.02.18

Nový distribuovaný systém servopohonů AMP8000 společnosti Beckhoff přináší nový základ pro modulární koncepci stroje. Prostorově úsporný AMP8000 integruje servopohon přímo do servomotoru v ultra kompaktním designu. Instalace výkonové elektroniky přímo do motoru umožňuje, aby byl v rozvaděči pouze jeden spojovací modul, který napájí servopohony přes jediný kabel, a to prostřednictvím distribučního modulu. Výsledkem jsou výrazné úspory nákladů, prostoru, materiálů a instalace. 

S AMP8000 lze požadavky na prostor pro technologii pohonů uvnitř rozvaděčů snížit na jediný spojovací modul. Pomocí EtherCAT P, který rozvádí sběrnici EtherCAT současně s napájením prostřednictvím jednoho kabelu, může takový spojovací modul prostřednictvím distribučního modulu AMP8805 s třídou ochrany IP-67 řídit až pět distribuovaných servopohonů AMP8000. Vzhledem k tomu, že celý systém AMP8000 je škálovatelný, lze s pozoruhodně jednoduchou topologií implementovat i složité systémy pohonů. Kromě toho nabízí Beckhoff i předmontované kabely, které výrazně zjednodušují logistiku a minimalizují chyby při zapojování. Při menším počtu kabelových tras k motorům se výrazně sníží i nároky na instalaci. 

Optimalizovaná konstrukce pro efektivní integraci pohonů 

Koncept pohonu AMP8000 má mimořádně kompaktní design. Vzhledem k tomu, že se výkonový modul nachází na zadním konci hřídele motoru, jsou rozměry pro uchycení nových distribuovaných servopohonů identické s osvědčenou řadou standardních servomotorů AM8000. Jediná změna v rozměrech je v celkové délce servomotoru, která je prodloužena přibližně o 7 cm. Pro výrobce strojů to znamená, že u pro motor je zapotřebí pouze o málo větší prostor a celková koncepce řízení pohybu je snadná, bez nutnosti změny stávající konstrukce stroje. 

Distribuovaný systém servopohonů AMP8000 je k dispozici ve velikostech přírub F4 a F5. K dispozici jsou různé varianty s výkony od 0,61 až do 1,23 kW a klidovým kroutícím momentem od 2,00 až do 4,8 Nm (F4) nebo výkony od 1,02 do 1,78 kW a klidovým kroutícím momentem od 4,10 až do 9,7 Nm (F5). V řadě servopohonů AMP8000 jsou standardně integrovány bezpečnostní funkce STO a SS1 a rovněž se připravuje celá řada dalších bezpečnostních funkcí.

www.beckhoff.cz/amp8000