27. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

-- 01.02.18

Česká metrologická společnost, z. s. pořádá pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pana Mgr. Viktora Pokorného 27.mezinárodní konferenci "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI".

Na konferenci se účastníci seznámí s novými poznatky v oblasti měřicí a zkušební techniky. Jako každým rokem bude i letos konference doprovázena výstavou měřicí techniky.

Konference je dvoudenní, na závěr konference je zařazen workshop a pro zájemce jsou připraveny čtyři exkurze dle vlastního výběru účastníků.

Datum  konání:  6. a 7. března 2018 
Místo konání: kongresové centrum PRIMAVERA, Plzeň, Nepomucká 1058/128

Cílem konference je seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky, včetně přístrojového vybavení, software a počítačové podpory metrologie. Jde o měření při kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci získali v nejkratší době co nejvíce potřebných informací, měli možnost konzultovat metrologické otázky s vystavovateli a výrobci měřicí techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference

27. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti a navazující výstava jsou určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI, autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

Konference je zaměřena do oblasti průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství a navazujících oborů.

27. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti se uskuteční, v kongresovém centru Primavera v Plzni, Nepomucká 1058/128, které splňuje všechny požadavky na kvalitní technické zajištění konference a výstavy a na komfortní ubytovací a stravovací služby. Přednáškový sál je vybaven audiovizuální technikou na vysoké technické úrovni s velkým promítacím plátnem a výkonným dataprojektorem. Výstava bude umístěna opět v přízemí, a bude pro ni zajištěna dostatečně velká výstavní plocha. Kongresové centrum poskytuje komfortní ubytování v jedno-/dvoulůžkových pokojích.

Oživením programu by se mělo stát zařazení workshopu na aktuální téma na závěr konference. Pro zájemce budou také připraveny na odpoledne druhého dne čtyři exkurze dle výběru.

Výstava

Výstava bude otevřena po celou dobu konání konference. Na výstavě budou představeny novinky měřicí, zkušební a kontrolní techniky. Připomínáme, že na 25. ročníku konference se prezentovalo celkem 32 firem, výstavy se zúčastnilo 28 přímých vystavovatelů, kteří zastupovali 98 výrobců z 22 zemí.

Sborník

Všichni účastníci konference obdrží při prezentaci sborník, ve kterém budou obsaženy:

  1. abecední seznam vystavovatelů včetně jejich kontaktních adres a výrobního sortimentu,
  2. seznam zúčastněných firem členěný podle zemí,
  3. seznam druhů exponátů podle oborů měření, popř. zkoušek,
  4. anotace mediálních partnerů (odborných časopisů).

Kromě sborníku bude účastníkům předán přehled nových typů měřicích přístrojů.

Účastníci dále obdrží rozsáhlou firemní literaturu podle svého odborného zaměření.

Workshop

Na závěr konference bude připraven workshop na aktuální téma.

Exkurze

Pro zájemce jsou po ukončení programu konference připraveny čtyři exkurze podle vlastního výběru. Jedná se o tato pracoviště:

spolky.csvts.cz/cms/content/merici-technika-pro-kontrolu-jakosti