Nová kniha: Zabezpečený vzdálený přístup k průmyslovým strojům pro úplné začátečníky

-- 11.01.18

Společnost HMS Industrial Networks oznámila, že uvedla na trh knihu „Zabezpečený vzdálený přístup k průmyslovým strojům pro úplné začátečníky“ (Secure Remote Access for Industrial Machines for Dummies), speciální edici eWON®.

Poprodejní servis a podpora průmyslových strojů jsou nákladné a časově náročné. Zkušení inženýři a technici cestují k zákazníkům, aby na místě diagnostikovali stav stroje, odpovídali na otázky, poskytovali školení a řešili problémy. Nebylo by skvělé dokázat rychle a bezpečně diagnostikovat stroj a většinu z uvedených úkolů realizovat na dálku?

To je hlavní téma knihy „Zabezpečený vzdálený přístup k průmyslovým strojům pro úplné začátečníky“ od HMS Industrial Networks.

V knize je popsáno, jak fungují výrobky eWON od HMS.

Cílovou skupinou čtenářů této knihy jsou automatizační inženýři a provozní technici pracující pro výrobce strojů nebo jejich subdodavatele (OEM). Tito lidé mají hluboké znalosti o strojích, které vyrábějí nebo pro něž zajišťují podporu, ale nemusí nutně být plně obeznámeni s novými informačními technologiemi, jako jsou cloud computing, vzdálený přístup a informační bezpečnost a obecně s tím, jak funguje internet. Kniha rozebírá uvedená témata a navíc je napsaná tak, aby byla srozumitelná i „netechnickým“ čtenářům.

Více se dočtete na www.ewon.biz.

http://www.ewon.biz