ABB a Kawasaki oznámili kooperáciu v oblasti automatizácie spolupracujúcich robotov

-- 29.11.17

Koboty kráčajú do sveta

Ide o prvú kooperáciu na svete zameranú na kooperujúce roboty (koboty) a na vytváranie spoločných priemyselných riešení v oblastiach bezpečnosti práce, programovania a komunikácie.

ABB a Kawasaki Heavy Industries, dvaja globálni dodávatelia priemyselnej automatizácie a robotov, v pondelok (27.11.2017) oznámili, že obe spoločnosti spoja svoje sily a znalosti v záujme širšieho uplatnenia výhod, ktoré prinášajú spolupracujúce roboty s dvomi ramenami. Táto globálna kooperácia začína pracovať s okamžitou platnosťou.

V rámci kooperácie, ktorá ako prvá svojho druhu na svete je zameraná na „koboty“. Obaja výrobcovia robotov budú samostatne pokračovať vo výrobe a predaji vlastného sortimentu, a súčasne spolupracovať na rozvoji technických príležitostí a podpore povedomia o tejto oblasti robotizácie. Súčasťou toho bude osveta o výhodách spolupracujúcej automatizácie, zameraná na zákonodarcov, mimovládne organizácie i verejnosť. Zároveň aj na vytváranie spoločných priemyselne aplikovaných prístupov k bezpečnosti práce, programovaniu a komunikácii.

Význam spolupráce ľudí s robotmi, strojmi a technologickými procesmi sa stále zvyšuje aj vzhľadom na to, že výroba v mnohých odvetviach sa presúva od veľkosériovej s malými modifikáciami k malosériovej s veľkým mixom modifikácií. Čo pre ľudí znamená viac variability a viac intervencie. Spolupracujúca automatizácia umožňuje, aby ľudia a roboty uplatnili svoje špecifické silné stránky – ľudia svoje znalosti procesov, prienik do podstaty problémov a schopnosť improvizácie, a roboty zas neúnavnú výdrž pri opakovaných úkonoch.

Táto kooperácia zároveň predstavuje druh nadnárodnej spolupráce, kde ABB je najväčším európskym dodávateľom robotov a Kawasaki jedným z priemyselných obrov Ázie. „Súčasný rozsah a rýchlosť zmien v odvetví robotiky sú nepredstaviteľné,“ povedal Per Vegard Nerseth, výkonný riaditeľ segmentu robotiky ABB. „Okrem techniky, ktorá súvisí so spolupracujúcou automatizáciou, je tu tiež potreba vytvárať nové inovatívne formy kooperácie. Ku ktorým patria aj spoločné priemyselne aplikované prístupy k bezpečnosti práce, programovaniu a komunikácii.“

„Spolupracujúce roboty, najmä tie s dvomi ramenami, ktoré sú schopné interakcie s ľuďmi, môžu byť významným prínosom pre celú spoločnosť a pomôžu riešiť nedostatok a starnutie pracovných síl. Veľký potenciál vidíme v rozširovaní aplikácií a procesov, kde ľudia a technika vzájomne spolupracujú na tvorbe riešení,“ povedal Yasuhiko Hashimoto, predseda správnej rady a generálny riaditeľ divízie robotiky Kawasaki. „Som rád, že ABB a Kawasaki spájajú svoje sily, aby stáli na čele vývoja modernej spolupracujúcej automatizácie orientovanej na používateľa.“

ABB je priekopníkom v oblasti spolupracujúcej automatizácie vďaka svojmu robotu YuMi s dvomi ramenami, prvému skutočne spolupracujúcemu robotu na svete. Robot YuMi umožňuje, aby človek a robot bezpečne vykonávali spoločné činnosti ako napríklad montáž malých elektronických súčiastok.

Kawasaki ponúka unikátny a inovatívny robot SCARA „duAro“ s dvomi ramenami, vyvinutý na základe rozsiahleho aplikačného know-how, ktorý dokáže bezpečne spolupracovať s človekom na jednom pracovisku.

Prvým výsledkom tejto kooperácie je predstavenie robotov s dvomi ramenami na veľtrhu iREX, ktorý dnes začína v Tokiu (plochy IR3-56, IR5-22 a SR-82).