Jak vyřešit nynější nedostatek pracovníku ve výrobě?

-- 15.11.17

Každá výrobní firma někdy zažila kritické období, kdy trpěla nedostatkem zakázek a měla nadbytek pracovníků. Časem se firmy naučily tyto situace řešit, ať již flexibilnějšími smlouvami, agenturními pracovníky, či v krajním případě redukcí pracovních sil. Dnes se české (ale i středoevropské) výrobní firmy nacházejí v opačné situaci, se kterou si neví rady: s nárůstem zakázek a nedostatkem pracovníků.

Pokud se podíváme konkrétně na automobilový průmysl, například výrobní závod Škoda Auto v Kvasinách dlouhodobě marně shání pracovníky do výroby. Nově budovaná továrna Jaguaru na Slovensku zase „vyluxovala“ pracovníky v okolí 50 kilometrů. Nejvíce jsou tímto trendem postiženy malé a středně velké subdodavatelské společnosti, které nemají sílu ani prostředky zabránit svým zaměstnancům v odchodu za výhodnějšími podmínkami. Podle serveru iDNES je situace již taková, že pracovníci odcházejí za lepším i za cenu žaloby ze strany exzaměstnavatele.

Malá automatizace

Jaké jsou v této situaci možnosti pro malé a středně velké společnosti:

Existuje cesta z této patové situace? Ano, avšak firmy musejí změnit svou představu o automatizaci výrobních operací. Je třeba si uvědomit, že tzv. velká automatizace ve smyslu budování kompletních výrobních linek s průmyslovými roboty je za svým vrcholem. Na co by se měly malé a středně velké podniky soustředit, je malá automatizace, jež je založena na automatizaci dílčích procesů, zpravidla těch, které jsou opakované, jednotvárné a namáhavé a které jsou tím pádem předmětem časté fluktuace pracovníků.

Mýty o robotizaci

Nová představa o automatizaci je spojena s kolaborativními roboty (coboty), které dokážou pracovat na jednom pracovišti bok po boku s lidmi. A to je pro mnoho z nich představa opředena mnoha mýty a nedorozuměními:

Mýtus č. 1: Coboty jsou nebezpečné 

Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů integrují coboty bezpečnostní funkce, které jim umožňují pracovat bok po boku s lidmi. Coboty nepotřebují žádné ochranné bariéry či klece. Například coboty Universal Robots obsahují 7 zabudovaných bezpečnostních funkcí (dle směrnice ISO 13849) a 8 nastavitelných bezpečnostních omezení (dle ISO 15066). Přeloženo do reality, coboty nepředstavují pro lidské spolupracovníky žádné riziko, ať už z pohledu bezpečnosti, či zdraví.

Mýtus č. 2: Roboty ruší pracovní místa

Pouze 10 % pracovních míst je plně automatizovatelných, zbytek pracovních pozic stále vyžaduje schopnost řešit problémy a rozhodovat. Ale především… roboty nemohou nahradit lidskou šikovnost, kritické myšlení, schopnost rychlého rozhodování a kreativitu. Roboty odlehčují pracovníkům především od vyčerpávající a rutinní práce, takže ti mohou získat lepší pracovní pozice.   I přes vyšší úroveň automatizace plánuje 52 % podnikových ředitelů přijmout nové pracovníky. Naopak se očekává, že v letech 2017 až 2020 roboty globálně vytvoří až 2 miliony nových pracovních míst.

Mýtus č. 3: Nasazení a údržba robotů jsou velmi náročné

Díky kompaktnosti a nízké hmotnosti cobotů není potřeba měnit nastavení výrobních linek, pokud je potřeba změnit jejich pracovní úkol. Lze je snadno programovat, přemístit na dílně, přenastavit na novou činnost a k tomu vyžadují minimální údržbu. Průměrný čas, který je potřeba k jejich zprovoznění, je půl dne. Coboty dokážou redukovat dobu potřebnou k přenastavení pracovního úkolu až o 50 %.  

Mýtus č. 4: Robotická automatizace je pro složité a velké provozy 

Bez ohledu na rozsah výroby mohou být coboty kdykoli nasazeny na jednoduché procesy, jež jsou opakovatelné, manuální, jednotvárné či které vyžadují konzistentně vysokou přesnost. Jsou ideální pro malé a střední společnosti (SMB), pro něž jsou tradiční průmyslové roboty příliš rozměrné či nákladné. Umožňují automatizovat nekomplikované, ale přitom monotónní či namáhavé činnosti, například přemisťování dílů, šroubování, balení a  paletování, lepení svařování a další. 

Mýtus č. 5: Roboty jsou finančně náročné

Coboty jsou méně nákladné než tradiční roboty a ke své instalaci nepotřebují drahé technické specialisty nebo náročné změny infrastruktury. Mohou být snadno přenastaveny na jinou funkci na výrobní lince a využívány 24 hodin denně, přičemž redukují výrobní náklady až o 20 %. 

Náklady versus zisky

Dejme si na jednu stranu náklady a na druhou zisky z automatizace prostřednictvím kolaborativních robotů. Pokud si vezmeme náklady na pracovníka vykonávajícího namáhavou a nezáživnou práci, musíme sečíst mzdové náklady, výlohy na dovolenou, nemocenskou, nemoci z povolání, výdaje na získání a zaškolení příslušného pracovníka. Součet těchto dílčích nákladů jistě převyšuje výdaje na pořízení a provoz kolaborativního robota. K těmto úsporám je třeba připočítat zisky plynoucí ze schopnosti robota pracovat 24 hodin denně s konzistentně vysokou kvalitou, což lze vyčíslit z ušetřených nákladů na penále za nižší zmetkovitost a nedodržení termínů.   

To však není všechno. Dotyčný pracovník může místo jednoho pracoviště najednou obsluhovat a dozorovat tři coboty vykonávající jeho původní činnost a tím zvýšit produktivitu. Nebo může firma se stejným personálem zavést další směnu, čímž je schopna zvýšit výrobní kapacitu a pokrýt vyšší poptávku. Takto zvládne dva problémy jednou ranou – nedostatek personálu a nárůst zakázek. Jde o řešení rychlé, jednoduché a funkční, přičemž s návratností investice lze počítat během 6–12 měsíců. Stačí koupit cobota, což i malé firmy zvládnou ve spolupráci s autorizovaným distributorem samy.

Příklad nasazení: Attl

Například rodinná firma Attl a spol. s r. o. Továrna na stroje se 70 zaměstnanci rozšířila svůj výrobní program do segmentu automobilové výroby a začala pro jednoho z dodavatelů významných automobilek vyrábět nerezové trubičky do tepelných výměníků EGR ventilů moderních spalovacích motorů osobních i užitkových vozů, jejichž hlavním úkolem je snižování emisí výfukových plynů.

Nová výrobní linka měla dle původního plánu rovnou vyrábět finální produkt, ovšem během zkušebního provozu se ukázalo, že bude nutné přidat ještě jednu operaci – zaoblení hran vyrobených trubiček. V první fázi byla manipulace s polotovarem – zakládání trubiček do stroje na zaoblování hran – prováděna ručně, zároveň ovšem firma začala intenzivně hledat automatizované řešení této monotónní operace.

Bez jakýchkoli předchozích zkušeností s průmyslovými roboty získala firma Attl možnost vyzkoušet si robot UR5, jenž byl zapůjčen od liberecké firmy EXACTEC, distributora robotů Universal Robots. „Byli jsme příjemně překvapeni, jak rychlá a snadná byla implementace robotů UR v naší výrobě. Robotické rameno od Universal Robots jsme měli zapůjčeno po dobu několika měsíců, ale již za pár dní nám bylo naprosto jasné, že nasazení lehkých robotů je přesně ten směr, kterým se bude modernizace našeho provozu do budoucna ubírat,“ konstatoval Ing. Tomáš Attl.

Úkolem tří robotických ramen UR5, která byla nasazena na výrobních linkách nerezových trubiček, je zakládání polotovarů trubiček do stroje na zaoblení jejich hran. Všechny tři roboty pracují průměrně 20 hodin denně 6 dní v týdnu. Zákazník si cení především jejich spolehlivosti, přesnosti a návratnosti investice během 12 měsíců. 

Autor: Slavoj Musílek, General Manager Universal Robots pro střední a východní Evropu