Kdy použít řízení s otevřenou nebo uzavřenou smyčkou

-- 15.11.17

Řízení s otevřenou smyčkou a s uzavřenou smyčkou jsou zapotřebí v různých situacích. Operátor proto musí znát podmínky a situaci, dříve než se rozhodne, které z nich použije.

Operace řízení mohou využívat buď uzavřenou, nebo otevřenou smyčku. Od sebe se liší především ve zpětné vazbě. Řídicí systém s otevřenou smyčkou (označovaný také jako nezpětnovazební systém) jedná zcela na základě vstupu, výstup nemá na řídicí zásah žádný účinek. Řídicí systém s uzavřenou smyčkou sleduje aktuální výstup a mění jej podle požadovaného stavu. Označuje se také jako zpětnovazební systém. Řídicí zásah u těchto systémů je založen na výstupu.

Každý typ řízení má své výhody a je vhodný pro určité druhy řídicích operací. Řízení s uzavřenou smyčkou je lepší pro automatizované prostředí, zatímco řízení s otevřenou smyčkou vyžaduje určitou intervenci obsluhy.

Protože řízení vyžaduje měření, ať už přímé, nebo odvozené, řízení s uzavřenou smyčkou je lepší volbou v případě, že:

 

Dříve než je možné řídicí systém s uzavřenou smyčkou navrhnout nebo vyladit, všechny součásti musejí být v dobrém provozním stavu. To znamená, že je nutno opravit váznoucí ventily, zkorigovat vůle převodů a nekonzistentní senzory.

Pokud je to možné, měly by se minimalizovat také doby prodlevy, jako je přepravní zpoždění, a proto jsou výhodou kratší trubky.

I když mohou být řídicí systémy s uzavřenou smyčkou drahé, jsou často levnější než použití regulátorů ovládaných operátory, neboť ti musejí neustále nastavovat žádané hodnoty.

Řízení s uzavřenou smyčkou nabízí následující výhody:

 

Řízení s otevřenou smyčkou je lepší volbou v případě, že:

 

Abyste zajistili, že procesy v provozu dostávají to nejefektivnější řízení, je nezbytné přezkoumat výhody a nevýhody řízení s uzavřenou a otevřenou smyčkou pro každou konkrétní situaci.

Lee Payne je zakladatel a prezident společnosti Dataforth Corp. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, cvavra@cfemedia.com.