Přesné měření vzdálenosti a polohy lankovými snímači

-- 28.08.17

Měření vzdálenosti pomocí lankových snímačů lze přirovnat k principu měření posuvným měřítkem. Již dlouhou dobu jsou tyto snímače vyráběny a vyvíjeny pro měření vzdálenosti a polohy s měřícími rozsahy od 50mm až 50000mm. Lankové snímače od společnosti Micro-Epsilon jsou ideální pro integraci a následnou montáž v nejrůznějších aplikacích. 

Měřící princip lankových snímačů

Metoda měření lankovými snímači se řadí mezi kontaktní způsoby měření. Lankové snímače se v podstatě skládají z měřícího lanka, bubínku, pružiny, potenciometru nebo kodéru (generování signálu). Tyto snímače se používají v aplikacích, kde je zapotřebí velkých měřících rozsahů snímače za přijatelně nízkou cenu.

Lanko je vyrobeno z velmi tenké oceli, která může být potažená vrstvou polyamidu nebo kevlaru.Toto lanko má jeden volný konec a ten může být na pevno přichycen k pohyblivé části měřeného objektu nebo ho lze pouze zavěsit – to lze např. montážním okem. Lineární pohyb vzniklý pohybem měřeného objektu je převáděn na pohyb rotační navíjení na bubínek. Pružina uvnitř snímače je předepnutá. Jedná se o spirálovou pružinu se zatížením točivého momentu podobnýmu jako u mechaniky hodin. Čím více je lanko vytaženo, tím se zvyší tahová síla pružiny a to má za následek, že se nenastává nežádoucí průhyb lanka v horizontálních směru. Enkodér následně převádí tento rotační pohyb na elektrický signál.

Lankové snímače společnosti Micro-Epsilon se nabízejí se dvěma možnými výstupy – analogový nebo digitální. Analogové  výstupy jsou reprezentovány dvěma různými typy potenciometrů - drátové potenciometry a hybridní potenciometry. Standartně se používají hybridní potenciometry. Další možnost je digitální výstup – používají se enkodéry. Ve srovnání s analogovými potenciometry mají enkodéry výrazně delší životnost a lepší linearitu. V závislosti na aplikaci jsou dostupné inkrementální nebo absolutní enkodéry. Oba typy enkodérů jsou od sebe podstatně odlišné. Inkrementální endkodéry se používají tam, kde je třeba měřit relativní polohu posunutí. Naproti tomu absolutní snímač přiřazuje každé měřené hodnotě jedinečnou hodnotu polohy.

Snímače jsou vyhotovovány v různých rozměrech, tvarech, s různými délkami nebo tloušťkami lanka (tloušťka lanka může být od 0,36mm do 1,2mm). Jejich unikátní charakteristikou jsou malé rozměry. Například nejkompaktnější model má rozměry jen 30 mm a měřící rozsah 750 mm. K dispozici je mnoho analogových a digitálních výstupů, pouzdra vyrobená z plastu nebo hliníku. Vzhledem k tomu, že v konstrukci jsou použity pouze vysoce přesné součásti, mají tím snímače delší životnost. Kdekoli se musí měřit vzdálenosti nebo úhel sklonu, tak jsou lankové snímače ideální.

U aplikací s velkým potenciálem se nabízí možnost úprav dle specifikací od zákazníka, aby bylo dosaženo optimálního poměru cena / výkon za požadovanou funkčnost.

www.micro-epsilon.cz/displacement-position-sensors/draw-wire-sensor/