Pět tipů na modernizaci architektur průmyslových sítí

-- 24.05.17

Optimalizujte provedení průmyslové sítě a připravte se na potenciální budoucí výzvy tím, že zavedete moderní síťovou architekturu a budete se při navrhování řídit určitými radami. 

Pro většinu výrobců a průmyslových firem je stále nezbytnější používat síťovou infrastrukturu využívající moderní průmyslový internetový protokol (IP). 

Použitím nejnovějších síťových technologií, rozdělením datových úložišť a využitím možností větší konektivity či sdílením informací se daří reálně naplňovat potenciál chytré výroby. To přispívá k lepšímu rozhodování u operací v reálném čase a přináší nové cesty ke zvyšování produktivity. 

Klíčová hlediska pro navrhování a zavádění

Modernizovat síť znamená pro většinu organizací propojit systémy informačních technologií (IT) a provozních technologií (PT) do jedné konvergované síťové architektury. 

Každý modernizační projekt soustředěný na návrh a zavedení průmyslové sítě má svá specifika. Měli byste však mít na paměti některá obecná pravidla, která vám pomohou optimalizovat provedení sítě a řešit rizika. 

1. Spolupracujte předem

Modernizace síťové infrastruktury by neměla být individuálním projektem oddělení IT nebo PT. Naopak musí jít o společné úsilí zahrnující funkční týmy napříč organizacemi. Včasný dialog může přispět k minimalizaci jakýchkoli kulturních rozdílů tím, že se dosáhne souhlasu všech zúčastněných stran. Spolupráce předem je naprosto nezbytná pro identifikaci potenciálních rizik. 

2. Využívejte nástroje pro navrhování a zavádění

V projektu modernizace sítě jsou neocenitelné pokyny, zkušenosti a nástroje z příslušného odvětví. 

Společnosti Rockwell Automation a Cisco společně vyvinuly průvodce konvergencí celozávodní sítě Ethernet (Converged Plantwide Ethernet – CPwE), který poskytuje pokyny pro navrhování a popisuje testované a ověřené referenční architektury, které lze použít při zavádění síťových architektur připravených na budoucí změny. 

3. Zvolte si správný protokol

Jedním z nejzásadnějších rozhodnutí při navrhování síťové infrastruktury je výběr správného průmyslového ethernetového protokolu. 

Výrobní a průmyslové firmy v současné době usilují o využití velkého rozšíření chytrých zařízení připojených k internetu, která společně tvoří průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT). Zařízení IIoT využívají protokol IP, který poskytuje společný jazyk, jenž umožňuje, aby na stejné síti společně existovala a vzájemně spolupracovala různá zařízení. Zavádění technologií IIoT bude v následujících několika letech typickým rysem aktivit v průmyslovém sektoru. 

4. Uplatňujte celostní přístup k zabezpečení

Větší počet bodů připojení v moderní průmyslové síťové architektuře na bázi IP s sebou nese rovněž větší bezpečnostní rizika. 

Nelze očekávat, že by dnešní obrovské pole bezpečnostních hrozeb dokázal obsáhnout jediný produkt, technologie nebo metodika zabezpečení. Přístup sázející na „zabezpečení na bázi neobvyklosti“ (security through-obscurity) už nadále nestačí. Namísto toho je zapotřebí celostní přístup k zabezpečení, který zvýší ochranu lidí, provozů, duševního vlastnictví a dalších zdrojů. 

Program průmyslového zabezpečení by měl začít vyhodnocením zabezpečení, aby bylo možno identifikovat rizikové oblasti a potenciální hrozby. Dále počítejte se zavedením koncepce zabezpečení typu hloubkové obrany, který vytváří několik vrstev obrany. 

5. Plánujte s ohledem na budoucnost

Délka životního cyklu infrastruktury v oblasti průmyslové automatizace se typicky pohybuje mezi 15 až 20 lety. Představte si však, jak asi budou v budoucnu vaše provozy vypadat nebo jak budete využívat informace vzhledem ke všem těm inovacím, které se dnes objevují? Proto je důležité, aby infrastruktura průmyslové sítě řešila současné potřeby závodu a zároveň předvídala potřeby zítřka. V úvahu je nutno brát také změny v oblasti pracovní síly. 

Klíčem k realizaci chytré výroby je navržení moderní síťové infrastruktury – takové, která splňuje nejen okamžité potřeby závodu, ale řeší rovněž potenciální růst. 

Gregory Wilcox je globální ředitel pro rozvoj technologií a obchodu společnosti Rockwell Automation. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně obsahového ředitele, Control Engineering, CFE Media, eguenther@cfemedia.com.