Rockwell Automation rozšiřuje své řešení pro serializaci pro výrobce farmaceutických a lékařských přístrojů

-- 13.04.17

Škálovatelná, kompletní platforma, která se snadno integruje do stávajících výrobních procesů, kde zlepšuje dostupnost dat v rámci celé platformy Connected Enterprise. 

Povinné standardy serializace na všech trzích vyžadují po výrobcích farmaceutických a lékařských přístrojů, aby přijali specifikované standardy k průběžnému i zpětnému sledování produktů v rámci jejich dodavatelských řetězců. Nově aktualizované řešení pro serializaci od společnosti Rockwell Automation těmto výrobcům a jejich OEM dodavatelům pomáhá zamyslet se vedle shody s předpisy i nad dalšími aspekty, a využívat tak zásadní obchodní výhody, jako například dlouhodobou ziskovost, díky obsáhlé, škálovatelné, kompletní platformě dodavatelského řetězce. 

Nové řešení pro serializaci ve verzi v4.1 je vystavěno na základě systému pro řízení výroby (MES) Rockwell Software PharmaSuite a nabízí větší škálovatelnost, aby se mohlo přizpůsobit širokému rozsahu technologií balicích linek a systémů řízení výroby. Snadná integrace na úrovni řízení a celého podniku znamená, že toto řešení poskytuje centralizovanou platformu pro správu dat v rámci serializace a usnadňuje sledovatelnost produktů v celém dodavatelském řetězci. 

Nový procesor platformy Logix s operátorskými rozhraními FactoryTalk View od společnosti Rockwell Automation umožňuje dosáhnout škálovatelnosti, čímž dané společnosti dovolí využít toto řešení pro širokou paletu dodavatelských modelů od kompletních řešení na klíč až po dodatečnou instalaci a řešení OEM. Tak lze splnit požadavky prakticky kteréhokoli zákazníka. Jednotka procesoru slouží jako připojovací bod mezi každou výrobní linkou a jednotlivými systémovými zařízeními. Vedle zajištění serializace toto řešení pomáhá výrobcům zlepšit proces odstraňování potíží a proaktivní údržbu díky poskytnutí přímého přehledu o kompletním procesu – od výroby po distribuci. 

Mnozí zákazníci bojují s tím, jak nejlépe vyhovět požadavkům na serializaci, nebo s řešeními, která neposkytují to, co bylo slíbeno,“ říká Valerio Frediani, architekt řešení pro serializaci ve společnosti Rockwell Automation. „Využili jsme našeho širokého portfolia, znalostí daného oboru a globální partnerský program Rockwell Automation PartnerNetwork, a navrhli jsme naše řešení tak, aby je bylo možné individuálně přizpůsobit a snadno integrovat do standardní architektury a stávajících výrobních procesů u kteréhokoli zákazníka.“ 

Tyto aspekty nejenže pomáhají výrobcům plnit blížící se termíny dosažení shody s předpisy, ale znamenají rovněž to, že výrobci budou dříve využívat obchodních výhod aplikace tohoto řešení a že se jim jejich investice skutečně vrátí. Naše řešení nabízí hladkou spolupráci mezi všemi strojními zařízeními, informačními a obchodními systémy, a výrobcům tak poskytuje nástroje ke zvýšení výnosů, zlepšení dlouhodobé profitability a k snadnému přizpůsobení na budoucí výrobu nebo změny v normativních předpisech,“ doplňuje Frediani. 

Aktualizované řešení pro serializaci obsahuje serializační integrační bránu s předkonfigurovanými kanály pro vytváření objednávek a export dat EPICS za účelem snadné integrace do systémů jednotlivých zákazníků. To značně pomáhá snižovat počáteční náklady na inženýrské činnosti. Cílem společnosti Rockwell Automation je vybudovat obsáhlou knihovnu předpřipravených kanálů této brány pro snížení nákladů a dosažení integrace obchodních systémů. 

Tato platforma navíc zahrnuje pracovní postup pro manuální serializaci a agregaci – předem validovaný, optimalizovaný nástroj pro výrobce s manuálními balicími linkami. Přibližně 90 procent potenciálních zákazníků tohoto řešení pro serializaci využívá manuální procesy k řešení seskupování a označování jednotek. Řešení pro serializaci od společnosti Rockwell Automation zahrnuje integrovaný software k návrhu štítků pro tiskárny s ovladačem pro Windows a dále snadno obsluhovatelný pracovní postup seskupování, který těmto zákazníkům pomáhá zjednodušit jejich manuální proces seskupování a tím ušetřit peníze i čas.