Bezpečnostný kontajner: Bezpečné skladovanie a preprava znečistených opakovane použiteľných priemyselných utierok

-- 10.10.16

Kto zanedbá požiarnu ochranu v prevádzke, zaplatí za určitých okolností vysokú cenu. Toto platí najmä pre zaobchádzanie so znečistenými opakovane použiteľnými priemyselnými utierkami. Sú praktické a pomáhajú udržiavať pracovisko v čistote. Bez problémov utierajú zvyšky olejov a prostriedkov na chladenie a mazanie. Olejové látky sú samy o sebe neškodné. V spojení s inými látkami však môžu reagovať so vzdušným kyslíkom, pričom sa môže vytvárať teplo. Predstavte si teraz hromadu znečisteného čistiaceho materiálu: teplo sa ďalej zvyšuje, živí reakciu, až dôjde k vznieteniu. Tieto procesy prebiehajú pomaly a ťažko sa dajú kontrolovať. Priemyselné utierky znečistené nebezpečnými látkami sa pre-to môžu skladovať iba vo vzduchotesne uzatvárateľných nádobách.

Preto platí, kto uskladňuje použité priemyselné utierky v svojej podnikovej hale v otvorených kontajneroch, ignoruje predpisy o ochrane pred požiarom a výbuchom. Op-timálne riešenie tu ponúka bezpečnostný kontajner MEWA SaCon® z odolného nízkotla-kového polyetylénu určený na odkladanie a bezpečnú prepravu znečistených priemysel-ných utierok. Vďaka veku s vstrekovaným tesnením pripevnenému v závesoch možno ten-to bezpečnostný kontajner vzduchotesne uzatvoriť.

SaCon® je súčasťou servisných služieb spoločnosti MEWA. MEWA zabezpečuje komplet-ný textilný manažment znečistených utierok a zjednoduší tak vedúcim prevádzok plnenie ich povinností v oblasti ochrany životného prostredia. MEWA preberá zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných bezpečnostných a ekologických predpisov, ktoré súvisia s utierkami. Dodávky priemyselných utierok od externého poskytovateľa sa pritom oplatia aj pre malé prevádzky. „Kalkulujeme ako naši zákazníci. Preto sa naše služby oplatia už aj pre veľmi malé prevádzky,“ vysvetľuje Veronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service SR s. r. o.

www.mewa.sk