Hledání nové výstavní meky automatizace

-- 20.11.15

Po delším zdržení vjíždíme konečně do areálu brněnského Výstaviště, kde těžko hledáme parkovací místo blízko vchodu do haly. Již první pohled na čilý ruch posledních příprav v nás vyvolává to pravé elektrizující kouzlo očekávaní. Chvíli trvá, než najdeme stánek, který je až ve druhém patře, a při prozaicky stojících eskalátorech se tak trochu proklínáme za rozhodnutí připravit dvojité vydání. Ani to nám nevadí, vždyť exponáty naditá hala C věnovaná zejména automatizaci slibuje týden zajímavých informací. Přesně tak vypadaly naše první dojmy při příjezdu na veletrh MSV. Ale bohužel s označením 2008. To ten letošní byla pro automatizéry trochu jiná píseň, doufejme jen, že ne ta labutí…

Zatímco se všichni na trhu průmyslové automatizace svorně shodují, že veletrh AMPER se v Brně výborně zabydlel, na nejtradičnější tuzemskou výstavu padá mírná skepse. Ale není to problém jen brněnského strojírenského veletrhu, ale všeobecně všech dostupných výstav. Jinak řečeno, kdo byl letos v Trenčíně, zřejmě rozumí, že se těžko hledá platforma, která by přinášela ucelené novinky z oboru na jednom místě. Stánky jsou menší, návštěvnost klesá a člověka, toho aby hřálo u srdce, že aspoň ty hostesky nejsou méně půvabné. Ostatně první den na veletrhu ELOSYS mi připomínal začátek vtipu, jak se potká organizátor, vystavující a návštěvník…, i když on to vlastně nebyl vtip, ale s trochou nadsázky poměrové zastoupení na veletrhu.

Nicméně tento výňatek z mého dlouhodobého přemýšlení o problematice – v rychlosti přetvořen do něčeho, co by mohlo připomínat reportáž – není určen k hanobení dobrého jména výstav. Nemá vyznít ani jako přehnaná kritika, přece bychom tyto veletrhy nadále nepodporovali (byť jen mediálně), pokud bychom v jejich hodnotu pevně nevěřili. Naopak má posloužit jako konstatování holého faktu a cesta k hledání příčin a následné nápravě. Tentokrát nepřidáme ani povinnou reportáž obšlehnutou z tiskové zprávy, v čemž si všechny redakce libují – tu si můžete dohledat v našem pravidelném informačním servise na webu. Ani netvrdíme, že veletrhy jsou špatné, to v žádném případě, ale opravdu by nemohly být lepší?

Bylo by jednoduché říct, že výstavy už prostě nikdy nebudou takové jako dřív. Řekněte to ale těm, kteří pravidelně jezdívají do Hannoveru nebo do Mnichova – zřejmě s tímto výrokem neuspějete. Česká povaha taky nebude ten hledaný kámen úrazu, i když je pravda, že jde o fenomén, který není radno podceňovat. Upřímně se domnívám, že na vině bude zejména nedostatek snahy. A to nás všech…

Pevně věřím, že i v uspěchané době a v epoše internetové informační exploze je v nás stále zakořeněna touha jít si nové technologie osahat, prostě je vidět na vlastní oči. A který jiný obor může nabídnout více než právě automatizace a s ní spojené obory. Zažité postupy, které zaručeně budou fungovat, když už fungovaly tolikrát předtím, se asi nějak zadrhly, protože už neslyším nikoho říkat, že „na veletrhu nesmí přeci chybět“.

Vezměme tedy v potaz to, že touha firem (myšleno těch automatizačních) po výstavnictví stále existuje – i díky tlakům německých centrál, které vědí, že udělat jedno haló na výstavišti nemusí být jen vyhozené peníze. Proč tedy MSV ani ELOSYS tolik netáhnou? Pravda… MSV si možná nasadilo do hnízda malou automatizační kukačku, ELOSYS už léta zoufale potřebuje udělat něco se zázemím, ale i to kdysi nebyly překážky. Chce to tedy nějakou invenci, po které tady úpěnlivě volám do nekonečného ticha, i když moc nevěřím, že s nějakou, byť sebemenší šancí na úspěch.

A to mě přivádí k pointě celého tohoto tklivého příběhu. Pojďme projednou využít moderních technologií k účelu, pro nějž byly primárně určeny. Vyzývám tedy všechny, aby se s námi podělili o svůj názor na současný stav výstavnictví v České republice a na Slovensku a poskytli nám podněty, co by vystavovatele i návštěvníky přitáhlo zpět do expozičních hal a potěšilo všechny, kteří by rádi prolongovali tradici výstavnictví v Čechách, kde bylo vždy něco zajímavého k vidění. Malá glosa závěrem: „A co tahleta Praha, opravdu by to nešlo?“ říká zcela vážně Těšíňan (nebo pro ty, co neholdují mapám, Ostravan)… ce

Své postřehy můžete zasílat na e-mailovou adresu redakce@controlengcesko.com nebo můžete diskutovat v příspěvcích na profilech našich sociálních sítích. Nebo mi to jen někdy hezky postaru řekněte do očí. Třeba právě na příští výstavě…