essays about critical thinking phd thesis on monitoring and evaluation dissertation de la souris hitler and stalin ideology help with gcse biology coursework how to write a college essay introduction buy a dissertation online rwth

Modicon M580 řídí energetickou aplikaci

-- 23.08.15

Hexion a.s. je renomovaným výrobcem kvalifikované chemie (konkrétně akrylátů

a polymerů) s výrobním závodem v Sokolově. Klíčovou část jeho provozu představuje energetické centrum, které zajišťuje rozvod páry a napájení elektrickou energií.

Rozvodny řídí redundantní PAC Modicon 

V první fázi modernizace provozu byl stávající řídicí systém rozvoden nahrazen novým – redundantním PAC Modicon Quantum. Sběr signálů probíhá prostřednictvím distribuovaného systému Modicon X80, který je připojen přes ethernetovou optickou síť. Systém je 100% redundantní – s komunikací zapojenou v kruhové síti (protokol RSTP). Při výpadku napájecího napětí, CPU nebo přerušení komunikační sítě dojde k automatickému přepnutí. Do systému se přenáší také údaje z analyzátorů sítě PM710, centrálně lze navíc vzdáleně ovládat a spínat jednotlivé okruhy velína. 

Pro odsíření a řízení turbíny zvolen ePAC Modicon M580 

V druhé fázi řešil Hexion obnovu technologie odsíření a řízení turbíny. Jedním z požadavků bylo inteligentní řízení motorů prostřednictvím frekvenčních měničů a motorových spouštěčů. Přístroje polní instrumentace vybavené protokolem HART měly být integrovány do systému s využitím diagnostických dat a možností změny rozsahů resp. parametrů. Algoritmy obsahovaly řadu PID regulací. Po zvážení všech požadavků, i nabízených řešení, si uživatel vybral nový ePAC Modicon M580. 

Architektura systému 

K uspokojení všech vznesených požadavků byl zvolen kontrolér s podporou 64 ethernetových přístrojů (DIO) a možností připojení distribuovaných subsystémů Modicon X80 (RIO). Základní systémový rám umožnil připojení speciálních expertních modulů BMEAHI (Hart) přímo na svou integrovanou sběrnici. Ty nyní přenášejí proměnné pomocí analogové smyčky 4 – 20mA. Pro měření hladiny sila se využívá radarový snímač. Díky integraci FDT/DTM lze rovněž v rámci Unity Pro připojit inteligentní přístroje s protokolem Hart (detailní diagnostika a konfigurace). Zpracování binárních signálů zajišťují moduly s vysokou hustotou 64 binárních kanálů.  

Komunikace po sběrnici: Altivar i HMI 

S využitím ethernetovým přepínačů ConneXium jsou po Ethernetu připojeny také frekvenční měniče Altivar. Přenáší se nejen aktuální a žádané hodnoty (otáčky, napětí, proudy, volba režimu auto/ručně), ale i detailní diagnostická data. Jednoduché ovládání motorů zajišťují motorové spouštěče TeSys U. Nouzové odstavení motorů a turbíny hlídá bezpečnostní systém Preventa. Stisknutím tlačítka nouzového zastavení tak dojde k okamžitému, bezpečnému zastavení kritických částí technologie. 

Místní ovládání s terminálem Magelis GTO

Pro místní ovládání, resp. zobrazení grafiky a trendů, si zákazník vybral Magelis GTO s 10" barevným dotykovým displejem. Ke kontroléru Modicon M580 je terminál opět připojen přímo – pomocí Ethernetu. 

Michal Křena, Marketing

www.schneider-electric.cz