i do my homework every day dissertation defintion genetically modified food background homework coupons annotated bio my dog ate my homework poem book art critique essay so many countries so many customs essay

Certifikace: Cesta systémového integrátora

-- 14.10.14

Jak velkou váhu byste měli při výběru systémového integrátora přikládat certifikacím? Mohou je získávat jednotlivci i firmy, ale jak moc na nich záleží?

Ačkoli Deklarace nezávislosti říká, že „všichni lidé byli stvořeni sobě rovni“, neplatí to pro integrátory automatizačních systémů. Ve svém jádru má každý z nás, tedy jedinci i firmy, vlastní jedinečnou kombinaci kultury, hodnot a etiky. Dejte navrch vrstvu našich technologických a oborových znalostí, smíchejte to vše s našimi standardy, pracovními produkty a postupy a dostanete jedinečnou směs reprezentující každého z nás jako jednotlivé organizace.

Významnou součástí firemní DNA v naší společnosti a mnoha dalších jsou certifikace, jak osobní, tak celopodnikové. Certifikace mají moc učinit lidi a firmy lepšími, častokrát jinak, než očekáváte. Naše cesta může sloužit jako příklad toho, jak může být certifikační proces přínosem pro vaši organizaci.

Síla doporučení

Tím zdaleka nejdůležitějším atributem, který vaši klienti hledají u integrátora, je kompetence při provádění jeho práce. Obvykle to vyžaduje odborné znalosti s určitou kombinací technologických platforem, výrobních procesů, podnikové informovanosti, informačních technologií, projektových procesů a obchodních praktik. Ani skvělé integrátorské firmy však nemusejí být nutně kompetentní ve všech disciplínách souvisejících s daným projektem.

Klienti, kteří vás a vaši firmu již znají, budou rozumět vašim silným i slabším stránkám. Ti, co vás neznají, budou potřebovat trochu pomoci. Certifikace mohou vynést na světlo světa vaše schopnosti, které klienti mohou hledat. Systémoví integrátoři často popisují hodnotu certifikace jako odlišující faktor mezi nimi a jejich konkurenty. Může to klientům ukázat, že vaše firma předem věnovala svůj čas, úsilí a zdroje potřebné k úspěšné implementaci jejich projektů.

I když jakákoli certifikace relevantní k určitému projektu může mít doporučující hodnotu, celková hodnota často zasahuje mnohem hlouběji. Jak dále uvidíte, už samotný proces přípravy na určitou certifikaci může mít pro vaši firmu nesmírnou hodnotu. Podívejme se nyní na několik druhů certifikací, kterými jsme prošli, a na přínosy, jež nám každá tato zkušenost dala.

Dodavatelská ekonomika

Zpočátku nebyly dodavatelské programy v rámci komunity systémových integrátorů příliš sofistikované, zejména u dodavatelů technologií. U mnoha z nich nepožadovala vstupní úroveň do dodavatelského programu nic více než jen zaplatit roční poplatek a předvést určitou základní povědomost o produktu výrobce. Ten na oplátku poskytoval vývojářské a testovací platformy pro své produkty a občas firmu doporučil pro projekt.

Dnes se většina těchto dodavatelských partnerských programů vyvinula ve skutečné certifikační programy pro nejrůznější aspekty specifických technologických platforem, ačkoli stále existují jejich základní komponenty. Protože se velikost a složitost našich systémů v průběhu času zvýšila, stejně složité jsou i tyto technologické platformy. Naše firma podstoupila v rámci strategie zmírňování rizika mnoho dodavatelských certifikací. I když našimi počátečními motivy bylo jednoduše získat širší technické znalosti pro náležitou aplikaci těchto produktů, v průběhu času jsme zaznamenali mnohem rozsáhlejší přínosy.

Čím více jsme byli ponořeni do těchto dodavatelských technických certifikací, tím blíže jsme se dostávali k samotným dodavatelům. Pro nás byla tato strategie velmi smysluplná. Čím více úsilí jsme vkládali do certifikací, tím větší důvěru k nám dodavatel choval, což se promítlo ve více příležitostech od daného dodavatele, ať už v oblasti projektů, nebo v jiných.

Znalost toho, jak pracovat s klíčovou dodavatelskou organizací v době, kdy se vyskytují potíže, nám dovolila nasměrovat zdroje k řešení problémů mnohem rychleji. U velkých dodavatelských organizací to může být obrovskou výhodou a skutečně to posunulo nahoru úroveň zákaznických služeb, které dokážeme našim klientům poskytnout. Úzké vztahy nám daly příležitost být součástí beta testování dodavatele a vznášet naše připomínky k vylepšením a prvkům, které bychom rádi viděli v budoucích verzích.

Někteří dodavatelé se s námi dokonce podělili o své pohledy na vývoj v oblasti našich společných technologií, geografického působení a průmyslových trhů. To nám pomohlo při našem vlastním interním strategickém plánování. To, co začalo s prostým cílem zmírnit riziko, rozkvetlo v mnoho dalších přínosů pro naši organizaci, přičemž žádný z nich jsme na začátku nečekali a všechny jsou pro nás hodnotné.

Více než součet jednotlivých částí

Dodavatelské certifikační programy obvykle vyžadují, aby individuální zástupci vaší organizace složili zkoušky. V závislosti na složitosti daného programu mohou určité úrovně vyžadovat úspěšné splnění předběžných podmínek. Získání dostatečného počtu individuálních certifikací (a často i firemních referencí a dalších podmínek) v dané oblasti může certifikovat celou organizaci v této sféře. Takto fungují partnerské programy společnosti Rockwell Automation, Microsoft a mnoha dalších.

Existují i další druhy certifikací, které realizujeme výhradně z důvodu profesního rozvoje našich zástupců. K příkladům patří např. certifikace od sdružení American Society of Quality (ASQ) pro kalibrační techniky či certifikace Project Management Professional (PMP) a další. Investování do profesního rozvoje našich zástupců přineslo mnoho hmatatelných výhod.

Certifikace pro individuální pracovníky ve vaší firmě od různých regulačních orgánů nemusejí v konečném důsledku přinášet žádný zvláštní status, ale stále poskytují výraznou hodnotu firmě jako celku. Vaše organizace dostává nepřímá doporučení jednoduše tím, že máte tyto certifikované pracovníky ve svých řadách. Ti, kteří tyto certifikace absolvují, s sebou často do těchto oblastí přinášejí zásady nejlepší praxe a nové způsoby uvažování. Pro nás to bylo velkým impulzem v nejrůznějších iniciativách průběžného zlepšování. Podpora těchto individuálních certifikací pro naše zástupce je významnou součástí celkové koncepce profesního rozvoje v naší firmě, přispívá k nízké fluktuaci a zajišťuje organizační stabilitu na vysoce konkurenčním pracovním trhu.

Nejlepší (praxe) nakonec

Naše organizace prošla ještě jedním typem certifikací – pro zásady nejlepší praxe. V našem případě to byla certifikace od sdružení Control Systems Integrators Association (CSIA). CSIA je neziskovou profesní organizací s více než 400 členskými firmami ve 27 zemích a zastupuje naši profesní skupinu. Tato certifikace vyžadovala externí audit 79 oblastí procesů a postupů. Ty byly rozřazeny do devíti obecných kategorií, včetně obecného managementu, lidských zdrojů, obchodu a marketingu, finančního managementu, procesů realizace projektů, procesů zajištění kvality a dalších. Úspěšné absolvování vyžadovalo dosažení minimálního skóre v jednotlivých kategoriích a minimálního souhrnného skóre.

Pro nás byl už samotný proces přípravy transformativní. Když jsme s ním začínali, považovali jsme se, vzhledem k více než 20 letům našeho působení v oboru, za zralou organizaci. Ve všech těchto oblastech jsme měli dobře zavedené postupy, které byly podle našeho názoru poměrně kvalitní. Ale skutečnost, že k nám přijde někdo z vnějšku, auditor, nás nutila k zamyšlení. Tento člověk poměřoval ostatní podobné firmy a nyní bude posuzovat nás. Vzhledem k naší velikosti se u nás prováděla nejpřísnější verze auditu, což nám také dalo určité náměty k přemýšlení.

Věrni našim podnikovým kořenům jsme se na audit připravili více než dobře a výsledky byly nad očekávání dobré. Nakonec ani nebyly výsledky auditu tím nejdůležitějším. Tím byl proces přípravy, který nás přiměl k podrobnému přezkoumání všech těchto 79 posuzovaných oblastí. Do detailu jsme kontrolovali, zda vše, co v těchto oblastech děláme, je skutečně tak dobré, jak by mělo. A i když náš proces nebo postupy byly dobré, celkem často jsme našli způsoby, jak je vylepšit. Tato introspekce přinesla nové způsoby uvažování a nové metody posuzování a díky tomu z nás učinila lepší organizaci. Když jsme pak hovořili se zástupci podobných firem z našeho oboru, které prošly tímto procesem, vyšlo najevo, že naše zkušenost byla normou.

Cesta pokračuje

Na začátku jsme certifikace považovali za pouhé doporučení. Většina mladých firem si musí různými způsoby budovat svou důvěryhodnost a certifikace jsou dobrým způsobem, jak toho dosáhnout. Když jsme se touto cestou ubírali dále, naše nabídka začala být širší a komplexnější, stejně jako se zvyšovala složitost námi zaváděných technologických platforem. Zmírnění rizika se stalo jen součástí kombinace přínosů.

Když jsme pracovali na získávání dodavatelských certifikací, vztahy s těmito kriticky významnými firmami se prohloubily, což přineslo jak naší organizaci, tak našim společným klientům celou řadu nečekaných výhod. Individuální certifikace získané našimi zástupci nás učinily nejen technicky lepšími, ale posunuly nás směrem k novým nápadům a způsobům fungování. Přispěly také k nižší fluktuaci zaměstnanců.

A tím nejlepším byla nakonec certifikace zásad nejlepší praxe. Poskytla nám motivaci a rámec k přezkoumání naší organizace jako celku. Pro každou firmu bude jistě prospěšné vyhradit si čas na přezkoumání všech svých postupů, což napomůže sebezdokonalování. Pro nás a mnoho podobných firem z oboru byly dividendy z těchto aktivit enormní.

V naší společnosti tento proces pokračuje a nyní je již součástí toho, čím jsme. Pokud jste se do toho ještě nepustili, doporučuji, abyste se na svou cestu vydali. Budete rádi, že jste to udělali. ce

David McCarthy je prezident a CEO společnosti TriCore. Upravil Peter Welander, obsahový ředitel, CFE Media, Control Engineering, pwelander@cfemedia.com.

http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_rijen_2014/integrator.JPG

Autor: David McCarthy, TriCore