Společnost RS Compontents ukryla do Rubikovy kostky dar invence inženýrům

-- 03.10.13

Maďarská Budapešť se v letošním roce stala místem, kam společnost RS Components svolala na 12. září zástupce předních technických časopisů Evropy, aby opět ukázala, proč patří mezi špičky ve svém oboru. Stejně jako tomu bylo v  roce 2011 v Berlíně, Paříží či Římě, patřila redakce CE k těm pozvaným a naši zástupci tak dostali příležitost dozvědět se o klíčových koncepcích, jež mají firmám zaručit přední postavení v budoucnu; navíc nás mile překvapilo, že jsme mohli být svědky odhalení nového daru invence pro všechny strojní inženýry.

„Na současném trhu jsou cítit velice silné tendence směřující ke globalizaci, které nás nutí k vypracování globálního operativního modelu pro naše podnikání,“ objasnil na úvod hlavní faktory ovlivňující strategické plánování rozvoje aktivit společnosti RS Components její globální marketingový ředitel Keit Reville a dodal: „Globální strategie skupiny je založena na sedmi prioritách,
dosažení čtyř klíčových cílů je zajištěno kombinací tří zdrojů.“
Zmíněné klíčové cíle pak mají podobu zvýšení počtu zákazníků, globální sjednocení nabídky, vytvoření elektronického obchodu „s lidskou tváří“ a nabídnutí nejlepšího poměru ceny a kvality, přičemž jako základní zdroj pro dosažení cílů označuje společnost RS Components vysoce výkonný tým lidí, promyšlené logistické plánování a důkladné situační analýzy. Vezmeme-li v potaz současných více než 550 000 evidovaných produktů od 2 500 dodavatelů (výrobky jsou dostupné napřímo pro 32 zemí a pro dalších 37 skrze distributory), dá se říct, že nízké cíle nemohou připadat v úvahu.
„Myslím, že největším rozdílem v naší globální strategii je zachování lidského přístupu,“ začal svou prezentaci globální obchodní ředitel Klaus Göldenbot, přičemž vypočítával, co mohou svou neustálou komunikací se zákazníky právě pro ně získat. Jednoznačně se prý jedná o precizní znalosti v oblasti nákupu a logistiky, jejichž cílem je ušetřit zákazníkům čas a paníze, dále jde o schopnost poskytovat ucelenou technickou podporu nebo rychlost při reakci na potřeby
zákazníků a další.
http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/_BARA_/%C5%99%C3%ADjen_2013/rs.JPGJednou z odpovědí na rostoucí požadavky zákazníků bylo v minulých letech také představení softwaru DesignSpark, který měl napomoci návrhům systémů a vytváření uživatelské komunity za účelem sdílení zkušeností. Tento bezplatný
nástroj si našel řadu spokojených uživatelů mezi elektroinženýry, přičemž největší devizou bylo bezesporu to, že tento nástroj je zcela zdarma. A právě Budapešť měla být svědkem zrození novinky v této oblasti. Správným složením dárkové Rubikovy kostky jsme mohli odkrýt největší překvapení setkání, kterým je odhalení nového DesignSpark Mechanical.
DesignSpark Mechanical, vyvinutý ve spolupráci se společností SpaceClaim, přináší konstruktérům po celém světě velké výhody a je k dispozici v různých jazykových verzích. Bezplatná dostupnost softwaru DesignSpark Mechanical překonává dvě hlavní překážky, jimž musí čelit potenciální uživatelé, kteří momentálně nemají přístup k žádnému řešení pro 3D modelování. Přitom pro tyto uživatele by použití 3D modelování bylo nesmírně výhodné, a to kvůli rychlému vývoji sofistikovaných konceptů a výrobků. Těmito překážkami jsou příliš vysoké ceny a značné investice do studia obvyklého u tradičních nástrojů 3D CAD.
„Software DesignSpark Mechanical je prvním takto sofistikovaným nástrojem pro 3D navrhování, který je k dispozici bezplatně. Konstruktéři takový intuitivní a flexibilní modelovací software uvítají s nadšením,“ uvedl Glenn Jarrett, globální ředitel produktového marketingu společnosti RS Components. ce

Více o funkcionalitě nového softwarového nástroje DesignSpark Mechanical naleznete na www.controlengcesko.com nebo na www.designspark.com.