Nový měřicí převodník TE485 pro tenzometry

-- 03.10.13

Tenzometrické můstky (zkráceně tenzometry) se používají pro konstrukci vah, pro měření sil, tlaku, deformace, a točivého momentu. V současnosti jsou používané hlavně kovové tenzometry s citlivostí 2–10mV/V.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/_BARA_/%C5%99%C3%ADjen_2013/papouch_1.JPGPopisovaný tenzometrický převodník TE485 (obrázek 1), který vyrábí Papouch s. r. o. je měřič, který se připojí přímo k tenzometru. Na jeho výstupu je pak možné číst měřenou veličinu protokolem MODBUS RTU.

Jednoduchá instalace

Protože měřicí převodník TE485 je malý a má jeden vstup, předpokládá se jeho umístění v blízkosti tenzometru. Stačí běžné 4-vodičové zapojení, což celou instalaci zjednodušuje, vývody tenzometru se připojí přímo k převodníku TE485.
Zapojení ukazuje obrázek 2. Je ale možné připojit i tenzometry s 6-vodičovým výstupem.
Běžné kovové tenzometrické můstky mají odpor kolem 350 Ohmů. Převodník TE485 má dostatečný výstupní proud pro připojení tenzometrů paralelně. Není tedy problém připojit např. 4 tenzometry paralelně, jak bývá obvyklé u větších vah. Připomeňme jen, že musí jít o tenzometry, které paralelní spojení dovolují.
Dále je třeba připojit jen napájení a linku RS485. Napájení může být v širokém rozsahu 8 V až 28 V, s rezervou tedy postačí pro běžné zdroje s typickým napětím 12 V nebo 24 V. Linka RS485 je zcela standardní a uvnitř převodníku je možné zapnout zakončovací odpor.http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/_BARA_/%C5%99%C3%ADjen_2013/papouch_2.JPG
Obrázek 3 ukazuje svorkovnici v převodníku TE485. Většina součástek je ukryta pdo deskou svorkovnice, což podstatně omezuje nechtěné zkraty a poškození při montáži.

Měření a komunikace

Převodník TE485 je určen pro pomalejší a přesná měření. Používá přesný nízkošumový 24-bitový převodník s digitálním filtrem, rychlost měření je cca
6×/s.
Je možné použít jeden ze dvou způsobů měření:
http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/_BARA_/%C5%99%C3%ADjen_2013/papouch_3.JPG1) Převodník TE485 spolu s tenzometrem kalibrovat, tedy nastavit hodnotu pro maximální rozsah a pro nulu (táru). Pak je celý rozsah rozdělen na 10 000 dílků, které jsou předávány jako naměřená hodnota.
2) Číst přímo hodnotu z A/D převodníku zaokrouhlenou na 65 536 dílků a veškeré přepočty nechat na nadřízeném systému, například je provádět až v připojeném PLC.
Ke komunikaci lze používat firemní protokol společnosti Papouch pod názvem Spinel, nebo standardní protokol MODBUS RTU.

Provedení

Převodník TE485 je v krabici s krytím IP65 se třemi průchodkami pro kabel tenzometru, napájení a linku RS485. Tenzometrický převodník TE485 je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici Papouch s. r. o. rádi poradí s jeho aplikací.

www.papouch.com