Již nyní je dostupná nová verze platformy EPLAN 2.3

-- 03.10.13

Na trh byla uvedena nová verze platformy EPLAN, která přináší mnoho významných změn. Verze 2.3 se soustředí na standardizaci a automatizaci konstrukčních prací, a otevírá tak uživatelům nové příležitosti při projektování ve shodě s bezpečnostními standardy. Jednoduchá editace maker, rozšířené vyhledávací funkce a rozsáhlé možnosti pro nastavení systému zaručují uživatelům vysokou produktivitu inženýrských prací. Centrální správa výběhových zařízení a integrované kontrolní funkce, jež přinášejí stávajícím projektům transparentnost a bezpečnost, jsou dalšími výhodami, které v praxi mnozí ocení.

Od poloviny srpna je k dispozici nová platforma EPLAN verze 2.3, pro kterou je typický vysoký stupeň standardizace a značná míra automatizace inženýrských prací, založená na jednotné databázi. K dispozici je úplná podpora návrhu struktury projektu, značení podle normy EN 81346 a standardizovaný formát pro výměnu bezpečnostních norem podle doporučení VDMA 66413. Centrální správa prvků, které se aktuálně nepoužívají, a nové vyhledávací funkce pro
nastavení systému jsou další nové vlastnosti platformy EPLAN 2.3, jež umožňují mezioborovou spolupráci a konfiguraci. Například makra: verze 2.3 nabízí obsáhlé možnosti pro práci s makry/ dílčími obvody a jejich variantami. http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/_BARA_/%C5%99%C3%ADjen_2013/eplan_1.JPGNovinkou je skutečnost, že tato makra mohou být snadno editována, a v případě nutnosti provedení úprav lze změny realizovat napříč celým projektem pomocí neuvěřitelně jednoduchého tabulkového náhledu. To znamená, že kompletní změna makra může být provedena v celém projektu několika kliknutími myši – navíc centrální ukládání dat významně omezuje možnost  vzniku chyb.

Bezpečnost ve shodě se standardy: EN 81346 a VDMA 66413

K typické každodenní práci konstruktérů patří návrhy mechatronických řešení a jejich odpovídajícího označení v dokumentaci. Na mezinárodní úrovni je široce akceptována norma EN 81346 „Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování“. Platfroma EPLAN 2.3 umožňuje realizovat návrh struktury projektů a projektových označení uživatelsky velmi přívětivým způsobem, a to ve shodě s aktuálními normami. Důležitá je také otázka bezpečnostních součástí a funkcí podle směrnice EU 2006/42. EPLAN podporuje formát pro konzistentní výměnu elektronických dat bezpečnostních automatizačních prvků a sdílení proměnných spojených s bezpečnostními funkcemi ve shodě s VDMA 66413. Odpovídající
bezpečnostní data ze zařízení mohou být prostřednictvím standardizovaného
rozhraní přenesena do systému správy komponent v systému EPLAN. Proměnné jsou ukládány přímo s komponentami, proto jsou konstruktérům přímo dostupné. To znamená, že není třeba zdlouhavé ruční práce s propojováním bezpečnostních proměnných a uživatel si může být jistý, že je vše v pořádku.

Centrální správa výběhových zařízení

Zastaralé výběhové prvky jsou sice nahrazovány novými modely, ale stále
se používají ve stávajících projektech a musí být transparentně spravovány.
Ve verzi 2.3 je centrální správa výběhových položek zjednodušená, protože se
dají označovat v systému správy položek. K dispozici jsou také nové kontrolní funkce umožňující uživateli dosáhnout ještě větší bezpečnosti konstrukčních
prací. Informace, které jsou jednou uloženy v centrálním systému správy položek, jsou dostupné všem zúčastněným v jakékoliv části projektu. Tímto způsobem systém CAE zjednodušuje a zprůhledňuje inženýrské procesy a umožňuje dále pracovat s již existujícími projekty. A když už jsme u možnosti správy: software EPLAN nabízí obsáhlé možnosti konfigurace pro individuální nastavení podle toho, na co je uživatel při své práci zvyklý.

Jednodušší vyhledávání, rychlejší nalezení výsledků

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/_BARA_/%C5%99%C3%ADjen_2013/eplan_2.JPGSoučástí nové verze 2.3 jsou také vysoce výkonné vyhledávací funkce, které usnadňují vyhledávání a umožňují nastavit systém pomocí klíčových slov. Pro navigátory projektových dat, jež jsou dostupné v systému EPLAN, může nyní uživatel určit, které dodatečné informace budou ve stromovém pohledu viditelné. Možnosti zobrazení se harmonizovaly, rozšířily a přizpůsobily se uživatelům. To usnadňuje navigaci a umožňuje uživatelům větší flexibilitu individuálního nastavení. Rychlý přehled důležitých informací zvyšuje produktivitu projektování.

Pro Českou a Slovenskou republiku bude nová verze dostupná od října 2013, kdy ji obdrží všichni zákazníci se servisní smlouvou.

www.eplan.cz

<cite>http://www.eplan.cz
</cite>