Alternativy průmyslového Ethernetu

-- 03.10.13

Při výběru mezi průmyslovou sítí nebo jinou možností, jako je síť průmyslového Ethernetu nebo průmyslová bezdrátová síť, si ujasněte náklady a načasování modernizací starších systémů.

David McCarthy
TriCore

Průmyslový Ethernet ve svých různých formách začíná dominovat výrobním sítím po celém světě jako preferovaná platforma řešení. Je to komunikační síť, je to fieldbus, je vysoce kompatibilní – je to superman mezi sítěmi. Znamená to tedy, že je správným řešením pro vaši aplikaci? Ne vždy.
Není to tak dávno, co byly průmyslové sítě z většiny specializované. Řídicí zařízení byla velmi často zapojena napevno. Informace pluly relativně pomalou rychlostí a síťové topologie přicházely v mnoha různých konfiguracích. Kabely byly především měděné a často je instalovali spíše elektrikáři než firma pro pokládání síťové kabeláže. Touha integrovat výrobní informace v reálném čase zde byla přítomná, avšak tehdejší stav technického vývoje to často neumožňoval.
Bylo vyvinuto mnoho specializovaných sítí průmyslové komunikace, včetně DH1, DH a DH+, Modbusu RTU, TiWay a mnoha dalších. Každý výrobce řídicích prvků měl také nejméně jednu specializovanou síť pro řídicí zařízení a I/O, někdy jich měl i více. Nebylo ničím neobvyklým mít na stejné výrobní úrovni několik propletených sítí.
Reakcí na specializované platformy byl z mnoha zdrojů tlak na otevřené standardy. Projekt IEEE 802 vedl ke zřízení standardu Ethernet pro komunikace. V oblasti I/O vyvinula společnost Allen-Bradley (nyní Rockwell Automation) standard, který se nakonec stal platformou DeviceNet a ControlNet, zatímco společnost Siemens vytvořila společně s dalšími evropskými
výrobci standard, který nakonec vedl k platformě Profibus. AS-Interface je otevřenou technologií původně http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/_BARA_/%C5%99%C3%ADjen_2013/kable.JPGvyvinutou konsorciem výrobců senzorů a využívanou pro jednoduchá provozní I/O zařízení. Existuje i mnoho dalších standardů.
Proč bychom se nyní, když jsou běžně dostupné otevřené standardy, chtěli vracet k našim starým specializovaným řešením? Jedním z důvodů je to, že naše minulost stále žije a prosperuje v mnoha našich výrobních závodech. Při výběru síťových řešení jde o to, kolik starších řešení je ve stávající automatizační infrastruktuře, a o efektivní zbývající životnost komponent infrastruktury. Řekněme, že byste měli modernizovat část vašeho závodu, kde momentálně běží I/O Allen-Bradley řady 1771 na síťové platformě RIO – starší platformě stále podporované mnoha řídícími techniky a systémovými integrátory. Má-li modernizace malý rozsah a součásti jsou stále aktivní, obvykle bude nejrozumnější zůstat na této starší platformě pro malé projekty.
Když jsou okolnosti stejné, kromě toho, že některé komponenty jsou označeny jako Silver Series, termín, jejž společnost Rockwell používá pro označení dílů blížících se konci své životnosti, pak i kdyby byl projekt malý, náklady na modernizaci mohou být neúměrné množství související práce.

Starší sítě? Ne jestli, ale kdy

Stejný argument bude platit pro jakoukoli modifikaci staršího systému. Vždy budete muset vyvážit přidané náklady a úsilí věnované na modernizaci staršího systému na moderní platformu, které mohou být poměrně významné, s přínosy
modernizace. Nezapomeňte, že nakonec nebudete mít jinou volbu než modernizovat. Migraci plánujte racionálně. Z krátkodobého hlediska bude
často nejrozumnější zachovat starší platformu.
Z hlediska systému fieldbus se poslední trendy odklánějí od některých otevřených platforem, jako je Control-Net, otevřený standard, jehož zavádění bylo omezeno zejména na systémy společnosti Rockwell Automation. V tomto případě bylo trendem chránit řešení průmyslového Ethernetu. Stále více je přijímáno a instalováno rozhraní AS-Interface, které se osvědčuje jako partnerská síť s platformami fieldbus vyšší úrovně, včetně průmyslového Ethernetu. Při výběru mezi průmyslovou sítí nebo jinou možností, jako je síť průmyslového Ethernetu nebo průmyslová bezdrátová síť, si ujasněte náklady a načasování modernizací starších systémů.
Z hlediska systému fieldbus se poslední trendy odklánějí od některých otevřených platforem, jako je Control-Net, otevřený standard, jehož zavádění bylo omezeno zejména na systémy společnosti Rockwell Automation. V tomto případě bylo trendem chránit řešení průmyslového Ethernetu. Stále více je přijímáno a instalováno rozhraní AS-Interface, které se osvědčuje jako partnerská síť s platformami fieldbus vyšší úrovně, včetně průmyslového Ethernetu. ce

David McCarthy je prezident a CEO společnosti TriCore.