Řešení pro zvyšování konkurenceschopnosti českých potravin? Moderní technologie…

-- 25.05.13

Trh s potravinami je v poslední době značně diskutované téma. Ať už jde o kauzy s koňským masem, zvyšování zájmu státu o problematiku a snad i o tvorbu nějakých smysluplných koncepcí, jde bezesporu o důkazy, že české potravinářství je podstatnou složkou tuzemského průmyslu. Nejen z důvodu pronikání zahraničních potravin do našich řetězců, nehledě na diskuse o kvalitě, se výrobci musejí daleko více ohlížet na faktor ceny. Způsobů, jak udržet konkurenceschopnost českých potravin, by se dalo najít hned několik, nicméně konference s názvem Automatizace, modernizace a údržba v potravinářském průmyslu se soustředila zejména na ten, který představují nejmodernější technologické nástroje a postupy pro potravinářství…

Prostějovský hotel Tennis Club přivítal dne 17. dubna 2013 zástupce potravinářských provozů na konferenci pořádané vydavatelstvím Trade Media International s. r. o., která si kladla za úkol soustředit na jedno místo informace o současnosti i budoucnosti modernizace, automatizace a bezporuchového chodu provozů firem z oblasti potravinářského průmyslu.


Již úvodní výstup v podání Ing. Tomáše Kreutzera, zástupce Potravinářské komory ČR, která nad touto akcí také převzala záštitu, dával tušit, že nové technologie pro potravinářství mají u nás zelenou. Česká technologická platforma pro potraviny, kterou zde Kreutzer prezentoval, je zajímavou novinkou při podporování potravinářského průmyslu. Snad největšímu zájmu se těšila druhá přednáška ranního bloku, jelikož pozvání přijal zástupce tuzemského potravinářského giganta společnosti AGROFERT HOLDING, a. s. Již v názvu vystoupení avizoval Ing. Robert Masarovič, manažer potravinářské divize společnosti AGROFERT HOLDING, že řeč bude zejména o pohledu skupiny na oblast údržby, které se bude v nejbližších letech věnovat zvýšená pozornost: „Strategický plán údržby počítá do roku 2015 s velkými změnami v rámci celé skupiny. Předpokládá se zavedení metody 5S do systému údržby a zahájení instalace nástrojů TPM do výrobních závodů. Půjde zejména o přesun od principů operativní údržby k plánované a preventivní údržbě,“ vypočítával plány údržby Masarovič a zároveň dodal: „Největší investicí do údržby však jistě zůstává plán zavedení IS pro údržbu do všech našich závodů.“ 

Velký vzruch v sále však nevyvolávaly jen ambiciózní plány v údržbě, ale i celkové shrnutí stavu potravinářského průmyslu očima jedničky na daném trhu v ČR. I když se nedá říct, že by ve všech bodech bylo plénum s Masarovičem zajedno, dá se souhlasit s názorem, že na trhu existuje spousta problémů, které jsou mnohdy překážkou dalšího rozvoje českých potravin. Opět se však potvrdilo, že optimalizace technických postupů je pro zachování trhu klíčová. Slovo tak po bouřlivé diskusi dostal zlatý partner akce, tedy společnost FANUC Robotics. Nejen z příspěvku zástupce společnosti, ale i z interaktivních vstupů zfilmovaných aplikací typických žlutých robotů v různých provozech bylo patrné, že inteligentním robotům se v potravinářských provozech dostává většího uplatnění. I když v potravinářství najdeme roboty nejčastěji při manipulaci (paletizace, depaletizace, sbírání a třídění), zajímavé bylo sledovat roboty v akci při úpravách chlebových bochníků či při vyřezávání hřbetů během typické řeznické aplikace.

Partnerem v hodnotě stříbra se pro tuto konferenci stala společnost Schneider Electric, která se rozhodla věnovat svou prezentaci procesnímu řízení. Díky integrovanému řešení PlantStruxure dokázal Ing. Michal Křena deklarovat hned několik klíčových výhod pro potravinářské provozy – až 30% úspora na energiích, optimalizace výroby, snížení odstávek i snížení nákladů na údržbu.

I když tímto byl první blok dlouhého dne plného technologických novinek u konce, program rozhodně nekončil. V průběhu dalších přednášek se tak mohli posluchači dozvědět nejen o možnostech správného mazání v potravinářském průmyslu (včetně legislativních úprav), ale také nahlédnout do výhod plynoucích z užívání různých MES systémů či pochopit, proč je nyní pozornost upřena na problematiku OEE. Všichni účastníci konference navíc během celého dne mohli využít možnosti individuálních konzultací na stáncích doprovodné minivýstavy technologických novinek, kdy za zmínku jistě stojí velice oblíbená interaktivní výstavka značení laserem, kde mohli návštěvníci v praxi vidět značení jablek či arašídů.

Pokud byste však nabyli dojmu, že tímto musel zákonitě výčet témat konference končit, nebyli byste ani za mák blízko pravdy. Závěrečný blok konference totiž představil možnosti nejmodernějších rozváděčů určených pro potravinářství či poodhalil nabídku kabeláže určené opět výhradně pro obor, který hrál toho dne prim. Velice zajímavý byl i příspěvek, jenž se zaměřil na využití molekulové spektroskopie pro analýzu v potravinářském průmyslu, ale hlavně vsuvka o technologii, která byla hodně diskutována během loňské etanolové krize a jež umí diagnostikovat obsah uzavřených lahví. Všechny, kteří vydrželi nápor informací, čekalo příjemné zakončení při odlehčeném tématu jedné zajímavé modernizace v podniku Nové vinařství, kterou doplnila ochutnávka tamní produkce.

Nicméně stejně jako se program dubnového dne plného moderních technologií nemohl donekonečna natahovat, stejně tak to neumožňují tyto řádky. Zájemcům o více podrobností doporučím vyžádat si prezentace a další materiály z konference na adrese redakce@ controlengcesko.com nebo neváhat při registraci na další ročník, který bude pro výrobce potravin opět zcela zdarma. 

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko