Konference přiblížila možnosti automatizace v pivovarnictví

-- 17.11.11

Jak vařit pivo pomocí nejmodernějších technologií, ale se zachováním původních receptur a kvality, bylo stěžejním tématem druhého ročníku konference Automatizace a modernizace pivovarů 2011, která proběhla 19. října v Klášteře Hradiště nad Jizerou. Sešli se zde pracovníci větších i menších pivovarů, a to nejen sládkové, ale i jejich ředitelé a technický personál. Chybět však nemohli ani dodavatelé progresivních technologií, které se v českých a slovenských pivovarech prosazují čím dál tím víc. Akci pořádalo vydavatelství Trade Media International. Přednášející se snažili zodpovědět základní otázku, a to zdali používat automatizaci při výrobě piva a v jaké míře. Problém totiž spočívá nejen v otázce zaměstnanosti, ale i ve vlivu zvyšujícího se množství moderních technologií ve výrobních procesech a s tím související snížený počet pracovníků, kteří výrobě piva rozumí, a jejich nahrazování odborníky na řídicí systémy.

                

Problém tak může vzniknout v momentě, kdy se změní složení a kvalita vstupních surovin, a pokud nezasáhne sládek, jenž pivu rozumí, ale jen automatizační technik, výsledný produkt pak může mít naprosto jiné parametry, než na jaké jsou konzumenti zvyklí. Co nevadí minipivovarům, a naopak je to odlišuje od těch velkých, může být u velkovýrobců problém. I na to se snažili sládkové, kteří přednášeli, upozornit. Ve své přednášce „Úloha automatizace v pivovaru“ se tomu nejvíce věnoval Adam Brož, výrobně-technický ředitel pivovaru Budvar, který se akce aktivně zúčastnil podruhé. Poukázal na skutečnost, že v automatizovaném pivovaru jde o snížení potřeby přítomnosti člověka při provádění určité činnosti, jejím řízení a kontrole pomocí řídicích systémů.

               

Jak uvedl Adam Brož, vaření piva je složitý fyzikálně-chemický proces přeměny přírodních surovin – vody, sladu a chmele – ve sladinu a následně mladinu. Automatizace v těchto podmínkách proto není jednoduchá kvůli přírodní povaze surovin a složitosti probíhajících dějů. O minulosti, současnosti a budoucnosti automatizace v Banskobystrickém pivovaru hovořil jeho technický ředitel Róbert Obertík. Jedná se o provoz, který je jako jeden z posledních pivovarů ve slovenských rukou a jejž se nyní jeho majitelé snaží maximálně modernizovat. Chtějí zde proto celkově zmodernizovat výrobu, což se i díky limitovaným finančním prostředkům daří zatím jen zčásti. Proběhla zde například výměna stáčírny, KEG linky a řada dalších investic v hodnotě 2 milionů eur.

Našim východním sousedům tak investice přinesly vyšší efektivitu výroby, snížení energetické náročnosti, úsporu pracovních sil, zvýšení kvality piva a s tím související značné navýšení prodeje.Chystají se zde také další modernizační akce, například investice do informatiky, automatizace varny, kotelny a strojovny. Na akci opět nechyběl ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý a pivovar Eggneberg zastupoval jeho výrobní ředitel Rostislav Zagora, který hovořil o úskalích automatizace v pivovaru, jenž se nachází v historické budově v centru Českého Krumlova. Technologické možnosti zde prezentovali i významní dodavatelé pivovarů, tj. společnosti Danfoss, Papouch, Sidat, Fanuc Robotics, Prozesstechnik Kropf, Kodys a OMRON Electronics.

Petr Pohorský je šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko. Kontaktovat jej můžete na adrese redakce@controlengcesko.com.

 

Autor: Petr Pohorský, Control Engineering Česko