Konference k popularizaci automatizace v chemickém průmyslu

-- 17.02.11

Místem setkání předních odborníků na automatizaci v chemickém průmyslu byl 9. prosince 2010 konferenční sál Top Hotelu Praha. Vydavatelství Trade Media International zde uspořádalo úvodní ročník konference Automatizace v chemickém průmyslu 2010, která je zároveň pokračováním nově vytvořené tradice, v jejímž rámci se redakční kolektiv podílí na organizaci akce, jež má za cíl popularizovat užívání automatizačních technologií v určitém segmentu. Záštitu převzali tehdejší ministr životního prostředí Pavel Drobil a poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil.


Sněhová kalamita sice zdržela některé účastníky, ale i přes nepřízeň počasí dorazila většina zapsaných zájemců. O stavu chemického průmyslu podrobně referoval Milan Dráždil z oddělení chemického a hutního průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi tématy, o nichž se delegát této instituce zmínil, byly proexportní politika, podpora malého a středního podnikání, snižování administrativní zátěže, podpora průmyslového výzkumu a vývoje stejně jako další formy podpory. O integritě bezpečnosti automatizačních prostředků v chemickém průmyslu v širším slova smyslu hovořil Pavel Fuchs z Technické univerzity v Liberci, jenž se zároveň ujal moderování celé akce.

Dodavatele průmyslové automatizace reprezentoval Petr Niedoba z Honeywell Process Solutions. Své zástupce vyslala i společnost ABB, která byla zastoupena Naděždou Pavelkovou a Jiřím Unčovským. Nemohli chybět ani představitelé výrobců a uživatelů těchto technologií. Jako první vystoupil Jaromír Šilhan, výrobní ředitel největšího tuzemského výrobce hnojiv Lovochemie Lovosice. Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) zastupovali ředitel úseku technologie a investic Luboš Knechtl a hlavní energetik a vedoucí oddělení procesní automatizace Aleš Jílek.

O svých projektech přišli informovat i vedoucí odboru hlavního inženýra výroby ve Spolaně Neratovice Milan Němeček a jeho firemní kolega Eduard Michálek. Za společnost Unipetrol pak poslední programovou tečku udělali vedoucí sekce technologie etylénové jednotky Miroslav Malecký a specialista pro technologie a výzkum Martin Růžička.

Petr Pohorský, šéfredaktor Control Engineering Česko