Automatizace v pivovarnictví přilákala zajímavé osobnosti tohoto resortu

-- 17.02.11

Historické prostory Klášterního pivovaru Strahov, který bychom našli v objektu Strahovského kláštera, byly 24. listopadu loňského roku dějištěm konference Automatizace a modernizace pivovarů 2010. Akci pořádalo vydavatelství Trade Media International a redakční kolektiv časopisu Control Engineering Česko. Záštitu převzali europoslanec Oldřich Vlasák a předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal.


Na akci se jako přednášející i jako hosté sešli nejen sládkové a top management českých a slovenských pivovarů, ale i přední dodavatelé automatizačních technologií v tomto segmentu, zástupci zájmových organizací, státní správy a vysokých škol. S prvním příspěvkem předstoupil před posluchače Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven a seznámil přítomné s celkovou aktuální situací českých výrobců pěnivého moku. Rovněž zmínil i nelehkou pozici kolegů na Slovensku, kteří se potýkají se zvýšením DPH. O tom měli co říct lidé z Banskobystrického pivovaru, výrobce značky Urpiner, kteří na akci vyslali kompletní vedení firmy, aby se inspirovali zaváděním moderních technologií u českých kolegů.

Pohled ministerstva zemědělství na zavádění automatizace pak přiblížil ředitel Úřadu pro potraviny Pavel Bohatec. Mezi přednášejícími nemohli samozřejmě chybět pracovníci českých pivovarů. Oblast velkých producentů piva zastupoval Adam Brož, technický ředitel nejslavnějšího českého výrobce – budějovického Budvaru, který nastínil možnosti, jak i jeden z největších vývozců tohoto nápoje může zachovat tradiční výrobu i s použitím aplikace nejmodernějších technologií. Kategorii středních pivovarů zastupoval ředitel Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, který patří k premiantům při zavádění automatizace v tomto segmentu. Že ani minipivovar se nemusí bránit určitému stupni automatizace, prokázal sládek „domácího“ Klášterního pivovaru Strahov Marek Kocvera.

Mezi prezentujícími však nemohli chybět ani dodavatelé, kteří byli zastoupeni společností Parker, což byl zároveň hlavní partner konference, a také firmami Filco, ATS aplikované technické systémy, Sidat, Bílek Filtry a B+R automatizace. Moderování se ujali Jaromír Fiala z Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha a Miroslav Kárný, vedoucí oddělení adaptivních systémů Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. Petr Pohorský, šéfredaktor Control Engineering Česko