Nejen úspora energií byla tématem konference Energetický management

-- 18.11.09

Energetické úspory jsou hlavně v době ekonomické recese stěžejním tématem řady akcí. Stejně tomu bylo na konferenci Energetický management – optimalizace spotřeby energie v průmyslovém prostředí pořádané 21. října 2009 v Praze časopisem Control Engineering Česko. Záštitu převzala Asociace energetických manažerů (AEM), která byla zastoupena její výkonnou ředitelkou Zuzanou Šolcovou, jež se zároveň velmi odborně zhostila moderování úvodní části.

V nádherných historických prostorách Paspova sálu v budově Pivovaru Staropramen však energetické úspory nebyly jedinou oblastí, o které se přednášející zmiňovali. Prvním řečníkem byl Ivan Beneš, prezident České společnosti pro ekonomiku energetiky, který se o tomto průmyslovém sektoru zmiňoval především v souvislosti s bezpečností republiky. „Suverenita souvisí s energetikou. Stát, který nemá zabezpečenu energii, není suverénní,“ připomněl nedávné problémy s dodávkami z východních zemí. „Pačesova komise (již neexistující nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky – pozn. autor) dělila energetiku na válečnou a krizovou. I ve válečné energetice má ale stát být schopen zajistit nejen přežití obyvatelstva, ale i jeho základní potřeby zajištěním výroby spotřebního zboží po dobu alespoň několika měsíců,“ uvedl v další části své prezentace Ivan Beneš.

              

 Tematicky na jeho názory navázal viceprezident Hospodářské komory ČR Pavel Bartoš. „Naše generace spotřebovává neúměrné množství produktů a budoucí pokolení budou mít velký problém udržet současnou životní úroveň. Lidé v Asii, ale třeba i v Africe se budou chtít mít stále lépe,“ podotkl k vysoké spotřebě z větší části dovážené energie. „Je důležité snížit energetickou náročnost, ale není to nejlepší způsob, jak omezit emise CO2,“ pokračoval Pavel Bartoš. „Poškozuje to evropský průmysl. Například každoroční nárůst těžby uhlí v Číně převýší úsporu energií ve výši 20 %, které chce EU dosáhnout do roku 2020,“ uvedl viceprezident HK ČR.

Jedním z přednášejících byl Vladimír Janypka ze společnosti Schneider Electric, který se zaměřil na omezení energetické náročnosti z pohledu zvýšení efektivity průmyslových provozů. „Jakýkoli výrobní objekt je živý organismus, kde cyklicky probíhají určité procesy. Pokud je nebudeme sledovat a optimalizovat, budeme slepí a bezzubí,“ upozornil ředitel Služby zákazníkům Schneider Electric. „V dnešní době se investoři v oblasti energetických úspor nedívají na návratnost vynaložené částky v řádu tří let, jak tomu bylo před lety, ale své peníze chtějí zpět za jeden rok,“ připomněl náročnost svých zákazníků Vladimír Janypka.

               

Zuzana Šolcová navázala v následné diskusi na důležitost investic v této oblasti. „Podnikový energetik je jedním z nejdůležitějších lidí a může přinést nezanedbatelné úspory. Je to ale stále dost podceňovaná funkce. Například jeden můj známý tvrdí, že takový pracovník je obyčejná figurka na pobavení mužstva,“ podotkla. Produktová a marketingová manažerka společnosti ABB Naděžda Pavelková zdůraznila potřebu použití motorů s vyšší účinností. „Je to velmi důležitý aspekt při jeho pořízení a cena by zde neměla být rozhodující. Navíc od roku 2012 se již nebudou smět používat motory s nízkou účinností, prostě si je už nebudete moci koupit,“ upozornila.

Naděžda Pavelková také zmínila pozitivní vliv, který má na prodej v tomto segmentu ekonomická recese. „Všude, kam jezdím, zdůrazňuji – používejte frekvenční měniče. A my prodáváme ostošest,“ řekla v průběhu své přednášky. „Tématem příštích let budou energetické úspory, a přestože to nevyřeší všechny ekonomické úspory, doporučuji poslouchat manažery, kteří jsou schopni realizovat pro vás právě takové projekty,“ doplnila moderátorka konference. Úsporám energií ve formě páry byla věnována i přednáška Marka Ledabyla z firmy Spirax Sarco.

               

„Kolega přede mnou zmínil návratnost investic do úspor energií, která se zkrátila za tří let na jeden rok. V případě úniků páry je návratnost počítána na dny, v některých případech dokonce na hodiny,“ uvedl Marek Ledabyl. Zuzana Šolcová pak v této souvislosti připomněla provázanost a diferencování jednotlivých úsporných opatření. „Velké podniky dnes vidí často úspory jen v tom, že překreslí diagramy, ale předmětem jejich zájmu by měly být i jiné oblasti,“ apelovala na firemní manažery. Jedinou výraznou změnou v programu byla změna na moderátorském postu druhé části konference, kdy se pro značné časové zaneprázdnění omluvil Pavel Bartoš a zdatně jej zastoupil další přednášející Petr Duda z Linde Gas.

              

K zajímavým přednáškám pak patřil nejen příspěvek zmíněného ředitele pro výrobu a distribuci Linde Gas, ale i vedoucího oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie Ministerstva průmyslu a obchodu Pavla Gebauera. Velmi zaujala prezentace Bořivoje Dadoka, technologa oddělení zabezpečení údržeb, technických zařízení a elektrodiagnostiky z ocelářské společnosti Třinecké železárny, který vyjmenoval řadu praktických příkladů z oblasti investic do energetických úspor v tomto slezském hutním podniku.

Petr Pohorský