Vysoce výkonné obrazové snímače

-- 21.03.07

Možnost zřetelně a bez vysokých nákladů vidět, co se ve výrobním procesu děje, se otevírá nyní nebo v blízké budoucnosti, podle toho, jak bude postupovat vývoj v průmyslu v odvětví nízkonákladových obrazových snímačů. Díky technologickému pokroku jsou instalace a použití obrazových snímačů snadné. Dodavatelé se ale liší v popisu základních vlastností těchto technologií.

Obecně se soudí, že obrazové snímače mají více schopností, funkcí a stojí více než fotoelektrické snímače, avšak méně než integrované systémy počítačového vidění nebo systémy počítačového vidění na bázi PC. Ať už je zařazujeme jakkoli, zdá se být zřejmé, že obrazové snímače mohou přinést výhody vysokého výkonu v oblasti snímání u mnohem více aplikací než dříve.

„U obrazových snímačů byly výkonnost a funkčnost obětovány ve prospěch snadné instalace, nízké spotřeby energie a nízkých nákladů,“ říká Ben Dawson, ředitel pro strategický rozvoj společnosti ipd, patřící do skupiny Dalsa Coreco. „Technologie je podobná, ale plně vybavené systémy počítačového vidění mají výkonnější hardware a všestrannější software. Hlavním rozdílem je cílový trh. Obrazové snímače jsou zaměřeny na koncové uživatele, zatímco systémy počítačového vidění jsou obecně integrovány do produktů prostřednictvím OEM.“

„Systémy počítačového vidění a obrazové snímače jsou něco úplně jiného,“ říká Jeff Schmitz, corporate business manager pro obrazové snímače společnosti Banner Engineering. „Systémy počítačového vidění jsou nákladné nástroje s mnoha komponenty, projektované na zakázku, určené pro mimořádně složité aplikace, které ospravedlňují jejich vysokou cenu v řádu 15 000 až 20 000 USD. Navíc využívají zákaznický software a pro zpracování obrazu potřebují PC.“

I když společnost Cognex tvrdí, že jejich snímač Checker (horní obrázek) není obrazovým snímačem, má toto zařízení některé vlastnosti společné s ostatními produkty v této oblasti.

John Keating, produktový manažer společnosti Cognex Corp. pro snímače Checker, o nich říká: „Je to snímač vyšší třídy, který je lepším řešením u aplikací, které by jinak vyžadovaly použití několika fotoelektrických čidel. Avšak Checker dokáže pořídit a zpracovat až 30 000 obrázku za minutu, detekovat přítomnost a kontrolovat vlastnosti dílů a to bez fotoelektrického čidla,“ říká. („Okem“ Checkeru je obrazový snímač o rozlišení 128×100 pixelů.) Nicméně na rozdíl od obrazových snímačů může Checker poskytovat deterministický výstup pro aplikace registračních značek nebo řezání pásu, děrování a tisku,“ doplňuje Keating. „Checker nemá obrazové nástroje, ale snímače určené pro detekci, zda má díl požadované vlastnosti. Instalace krok za krokem je podobná jako u fotoelektrických čidel. Zatímco obrazové nástroje a systémy počítačového vidění poskytují data, Checker poskytuje výsledek typu vyhovující/nevyhovující,“ říká Keating.

„Všechny systémy počítačového vidění mají stejné komponenty: osvětlení, optiku (čočky, obrazová čidla), zachycování obrazu, zpracování obrazu a jeho analýzu a komunikace,“ vysvětluje Pierantonio Boriero, manažer produktové linie společnosti Matrox Imaging. „Rozdíl mezi základními a plně vybavenými systémy počítačového vidění je v úrovni integrace a výkonnosti, nikoli ve funkčnosti,“ podotýká Boriero. „Inteligentní kamera (základní systém počítačového vidění) má většinu komponent integrovánu do jedné jednotky s nižším výkonem, zatímco systém počítačového vidění vyšší třídy uživatelům umožňuje výběr komponent (i když software pro zachycování a zpracování obrazu bude nejspíš od stejného dodavatele), což nabízí nejlepší možný výkon.“

„Obrazové snímače obvykle plní jeden účel nebo úlohu, jako je čtení čárového kódu nebo ověřování barvy,“ říká Kyle Voosen, produktový manažer pro obrazové systémy společnosti National Instruments. „Avšak provozovatelé začínají používat některé obrazové snímače v jednoduchých aplikacích počítačového vidění, jako je kontrola přítomnosti nebo počítání objektů. Obrazové snímače rozvolňují hranici mezi snímači pro průmyslové měření a systémy počítačového vidění.“

Špičkové modely obrazových snímačů mohou být všestranné, samostatně použitelné a vybavené řadou algoritmů, sadou zhruba 200 softwarových nástrojů, různými druhy osvětlení a čoček a stojí mezi 5 000 a 20 000 USD,“ říká Robert Lee, manažer pro strategický marketing společnosti Omron Electronics LLC. „U většiny univerzálních systémů počítačového vidění na bázi PC se software, nástroje pro zachycování obrazu (frame grabber) a I/O karty pořizují samostatně,“ říká Lee. „Méně všestranné systémy specializované na určité aplikace mohou přijít na 5 000 USD a více. Inteligentní obrazové snímače nové generace mají snadnou instalaci, jejich cena se pohybuje mezi 1 000 až 2 000 USD a mají omezenou sadu nástrojů pro mnoho všeobecných aplikací,“ doplňuje.

Výhody a omezení

Ben Dawson ze společnosti ipd říká: „Obrazové snímače jsou dobré pro rychlé jednorázové zobrazování, pro monitorování rozměrů dílů nebo kontrolu omezené skupiny defektů. Jsou určeny pro rychlou a snadnou instalaci technikem, který nemusí být odborník na technologii systémů počítačového vidění. Obrazové snímače nyní nemohou dosáhnout větší přenosové rychlosti než jen několik megabajtů (nebo megapixelů) za sekundu. Náročné nebo specializované aplikace, jako je kontrola LCD panelů, vyžadují plně vybavené systémy počítačového vidění.“

John Keating ze společnosti Cognex říká, že základní modely obrazových snímačů jsou vytvořeny odstraněním funkcí nebo nástrojů z obrazových snímačů. Zůstává funkčnost originálu, ale možnosti jsou omezeny. K uplatnění zařízení Checker patří kontrola orientace dílu při montáži, použití při řezání materiálu, pásu nebo u štítkovacího nebo balicího stroje a registrace produktu a štítku bez registrační značky.

„Současné obrazové snímače jsou z hlediska nákladů srovnatelné s integrovanými systémy počítačového vidění nebo systémy počítačového vidění na bázi PC,“ říká Kyle Voosen ze společnosti NI. „Pro jednoduché, běžné aplikace vidění, jako je kontrola přítomnosti štítku, jsou snímače dostatečné,“ doplňuje. Důležitější než vnímaná nízká cena je jednoduchost softwaru. „Zatímco systémy počítačového vidění na bázi PC se musí naprogramovat a inteligentní kamery nakonfigurovat, obrazové snímače se učí samy,“ vysvětluje Voosen. Tlačítko „učit“ je často jediným vstupem, který má obsluha k dispozici, a jediným výstupem je hodnota „vyhovující/nevyhovující“. „I když to značně zjednodušuje nastavení systému, omezuje to také okruh aplikací, kde lze obrazové snímače použít,“ dodává Voosen.

Dle Roberta Lee ze společnosti Omron jsou základní typy obrazových snímačů nyní cenově dostupnější, jejich menší rozměry umožňují instalaci v méně přístupných místech, reagují rychleji a jsou doplněny sadami mnoha nástrojů pro nejrůznější aplikace. „Novější inteligentní snímače, jako je ZFV společnosti Omron, mají zabudovaný monitor o úhlopříčce 1,8“, který usnadňuje programování prostřednictvím nabídky s ikonami, a nabízejí vysoce kvalitní zobrazování pomocí prvku CCD v reálném čase,“ říká Lee. Snímač ZFV dokáže detekovat 10 000 dílů za minutu bez nutnosti dodatečného vybavení, jako je přenosný počítač nebo složitý software. U ZFV stačí „zamířit kameru, naučit snímač a začít pracovat,“ říká Lee. „Díky vestavěnému osvětlení a zkrácené době potřebné pro uvedení do provozu tyto malé snímače nyní mění nákladovou rovnici,“ říká. Z důvodu omezení velikosti CCD, osvětlení nebo rozlišení mohou být jednoduché snímače pro danou aplikaci nevhodné a aplikace může vyžadovat systém vyšší třídy. „Základní modely obrazových snímačů jsou obvykle předem naprogramované, nebo je do jejich paměti nahrán specifický program, který nelze snadno upravit, avšak snímač ZFV je naprogramován tak, aby byl schopen pracovat v nejrůznějších aplikacích,“ dodává Lee.

Nové uplatnění

„Obrazový snímač pro zpracování obrazu nebo přenesení výsledků do PLC nebo jiného řídicího zařízení nepotřebuje PC,“ uvádí Jeff Schmitz ze společnosti Banner. „Protože obrazové snímače nejsou určeny pro konkrétní aplikaci, lze je snadněji převést z použití v jedné aplikaci do jiné. U obrazových snímačů je jednodušší nastavení, konfigurace a podpora, kterou může provádět libovolný pracovník na výrobní lince. Obrazové snímače samozřejmě nezvládají mimořádně náročné aplikace, které vyžadují systém počítačového vidění. Avšak jejich nízká cena v řádu od 1 000 až 3 000 USD umožňuje jejich nasazení v aplikacích, u nichž si nelze dovolit náklady na systém počítačového vidění.“

„Základní typy systémů (low-end) jsou často projektovány pro použití jako snímače a pro detekci přítomnosti/nepřítomnosti,“ říká Joshua Jelonek, šéf týmu pro systémy počítačového vidění divize systémů počítačového vidění a laserového značení společnosti Keyence Corp. of America. „Vzhledem k jejich nízké ceně, malému počtu pixelů a menší funkční výbavě nesmíme mít příliš vysoká očekávání, pokud jde o výkon, neboť tyto snímače byly navrženy jako jednoduché a levné, s minimem funkcí,“ říká Jelonek.

Ben Dawson ze společnosti ipd říká, že „nabídka obrazových senzorů sahá od základních modelů napevno zapojených pro jednu funkci, jako je měření barevných bodů, až po flexibilní a výkonné obrazové snímače, jako je řada Vision Appliances společnosti ipd. S využitím obrazových snímačů mohou vyřešení standardních úloh (například kontrola štítku na plechovce nebo lahvi) trvat několik hodin ve srovnání s měsíci času potřebného pro vývoj a testování náročné úlohy pro počítačové vidění,“ říká Dawson. „Díky snadnému a rychlému nastavení obrazových snímačů se otevřel nový prostor pro jejich uplatnění, kdy se obrazový prvek považuje za další standardní součást procesu řízení, namísto aby byl hnací silou při procesu vývoje stroje.“

Automobilový průmysl

Mark Sippel, hlavní manažer pro produktový marketing obrazových senzorů In-Sight společnosti Cognex říká, že výrobci automobilů a jejich dodavatelé jsou dobrým příkladem oboru, který využívá přínosů obrazových prvků, částečně také z důvodu nízké ceny a snadného použití. „Těchto přínosů využívají také aplikace balení produktů. Jakýkoli obor vyžadující označování čárovým kódem, zejména 2D čárovými kódy, může využívat výhody této technologie levných prostředků snímání, zejména díky schopnosti obrazových snímačů číst tyto složité kódy.“

„Zařízení Checker si našlo své místo v mnoha oborech, které využívají obrazové prvky, a jeho trh a počet uživatelů se rozšiřuje,“ vysvětluje Keating. „Checker používají noví zákazníci pro řešení aplikací v jiných oblastech výrobního procesu. Daří se mu dobře na trzích, kde se obrazové snímače nepoužívají ve velkém rozsahu z důvodu jejich ceny a složitosti, včetně potravinářského a nápojového průmyslu,“ říká Keating.

„Systémy počítačového vidění a inteligentní kamery jsou ideální pro mnoho aplikací, zejména v těch částech závodu, kde vysoká průchodnost není rozhodujícím činitelem, jako je čtení ID značek,“ říká Pierantonio Boriero ze společnosti Matrox. Výrobní technici s minimálními nebo žádnými zkušenostmi s programováním patří mezi nejnovější uživatele systémů počítačového vidění, neboť některé inteligentní kamery stačí pouze nakonfigurovat a nevyžadují programování. Avšak vzhledem k omezené kapacitě zpracování u inteligentních kamer bude rozhodující, zda složitost aplikace nebude vyžadovat spíše použití plně vybaveného systému počítačového vidění na bázi PC.

Kyle Voosen ze společnosti NI říká, že „obrazové snímače často předčí očekávání, když jsou použity jako vyspělé průmyslové snímače a naopak zklamou, jsou-li považovány za levnější systémy počítačového vidění. „Pro názornost si vezměme aplikace určení blízkosti, kontroly přítomnosti a čtení čárových kódů, což jsou všechno aplikace, které může provozovatel realizovat pomocí vhodných snímačů pro průmyslové měření, a nikoli pomocí obrazových snímačů,“ říká Voosen. „Nicméně obrazový snímač nabízí větší spolehlivost a výkon než jednoduchý měřicí nebo kontrolní snímač. Stejná analogie platí pro další technologie vidění, jako jsou integrované systémy počítačového vidění a systémy počítačového vidění na bázi PC. Počítání objektů, lokalizace dílů a provádění optických měření jsou aplikace, které může provozovatel realizovat spíše pomocí vhodného obrazového snímače než s využitím integrovaného systému počítačového vidění.“

„V oblasti základních modelů se obrazové snímače začínají zaměřovat na složitější aplikace, jako je kódování data nebo šarže a měření šířky, plochy a polohy,“ říká Robert Lee ze společnosti Omron. Zákazníci dříve vyžadovali flexibilitu systému s větším počtem integrovaných nástrojů pro použití v různých aplikacích. Základní modely inteligentních snímačových systémů nabízejí vlastnosti jako je rychlost, osvětlení, snadná montáž, kratší doba přípravy k provozu, průběžné digitální zlepšování kvality, možnost dohledání dat a samoučení.“

Konec vyšší třídy?

Díky pokroku v technologii integrovaných procesorů se v oblasti počítačového vidění objevila nová, střední třída produktů pro vidění. „Tato střední třída obrazových snímačů se může uplatnit u 80–90 % aplikací počítačového vidění za zlomek ceny typických systémů vyšší třídy,“ říká Joshua Jelonek ze společnosti Keyence. „Zdá se,“ říká Jelonek, „že se průmysl odklání od systémů počítačového vidění vyšší třídy ze dvou důvodů:

1)Systémy vyšší třídy nabízejí nespočet složitých nástrojů a funkcí, ale mnoho z těchto nástrojů a funkcí není pro provádění běžných aplikací počítačového vidění zapotřebí. Základní obrazové snímače nižší třídy nebo také univerzální snímače poskytnou mnohé z těchto nástrojů, ale ve zhuštěné, snadno použitelné podobě s vyloučením všech nepotřebných položek. A to obvykle za zlomek ceny. Z hlediska řešení aplikace je nákup systému vyšší třídy něco jako zaplatit za autopřehrávač s měničem na šest CD, když posloucháte výhradně rádio.

2) V návaznosti na to, jak s rozvojem technologie klesají ceny výkonných integrovaných obvodů, bude narůstat výkonnost základních obrazových snímačů nižší třídy a univerzálních snímačů. V oblasti možností při zpracování obrazu se dělicí čára mezi nižší a vyšší třídou stále více rozvolňuje. Tento nárůst schopností, společně s jednoduchým uživatelským rozhraním, kterým se vyznačují univerzální systémy, umožňuje výrobcům dosáhnout rychlejší návratnosti investic díky nižším nákladům na hardware a kratší době potřebné pro uvedení do provozu“.

Parting vision

„Z pohledu konstruktérů strojů je koncepce využití detekování struktur obrazu pro řízení strojů nová,“ dodává Keating. V oblasti balení to výrobcům umožní používat větší plochu obalu pro grafický design, bez „hluchých míst“ okolo velkých obdélníkových registračních značek. „Výrobci hledají způsoby, jak se těchto registračních značek zbavit,“ doplňuje. Celkově lze říci, že díky obrazovým snímačům je „použití rutinních aplikací vidění mnohem snadnější a rychlejší,“ říká Ben Dawson ze společnosti ipd, ale „stále musíte řádně nasvítit a sejmout cokoli, na co se snímač dívá. To bohužel vyžaduje určité odborné znalosti, které není snadné do obrazového snímače zabudovat. S tím, jak se schopnosti a algoritmy obrazových snímačů zdokonalují, očekáváme stabilnější výkon při proměnlivých světelných podmínkách.“

ce

  

 

Snímací prvky: CMOS nebo CCD?

 

Snímače se liší použitými snímacími prvky a systémy počítačového vidění nejsou v tomto směru výjimkou. U obrazových snímačů a systémů počítačového vidění se setkáváme s dvěma digitálními technologiemi – CMOS a CCD. Terry Guy, manažer produktového marketingu společnosti Kodak a specialista na prvky Image Sensor Solutions Group, nedávno o obou typech hovořil s redaktory časopisu Control Engineering. Terry Guy působil v oboru počítačového vidění na různých postech, mimo jiné jako člen představenstva asociace Automated Imaging Association (AIA). Společnost Kodak vyrábí prvky CMOS a CCD.

 

Prvky CMOS (complementary metal oxide semiconductor), které přispívají k nižší ceně inteligentních kamer, přidávají ke snímacímu prvku další obvody, které rozšiřují jeho funkce, jako jsou časové obvody, zesilovače a analogově-digitální převodníky s barevnou hloubkou 8, 10 nebo 12 bitů. I když jsou všechny tyto prvky integrovány, tradičně je kvalita obrazu technologie CMOS poněkud horší a do obrazu propouští více nežádoucího signálu. Jejich kvalita se však postupně blíží CCD a pro mnoho aplikací jsou proto použitelnou variantou. U většiny z nich se používá „posuvná závěrka“, která v nejhorším případě vytvoří vertikální linii na černém pozadí a vyznačuje se větším prostorovým zkreslením, proto vyžaduje důkladnější osvětlení. Pro 2D bodové kódy je kvalita postačující. Cena je však řádově nižší než u prvků CCD, zhruba 50 USD oproti 500 USD na pole 1 000 čtverečních pixelů. Prvky CCD (charge-coupled device) jsou pouze snímačem. Časové obvody, zesilovač a další potřebné komponenty jsou samostatné. Prvky CCD mohou pracovat v širším rozsahu světelných podmínek a mají větší citlivost při slabém osvětlení. Citlivost na zdroj šumu je před doplněním vnějších operací o něco vyšší. Prvky CCD jsou vyvinuty přímo pro snímání obrazu, takže výsledná kvalit obrazu je vyšší, bez rušivých vlivů, a mohou zpracovávat obraz s rychlostí umožňující zobrazení v reálném čase. Snímací prvek pro dosažení vyšší kvality obrazu přijímá světlo řádek po řádku. Cena, kvalita a nároky na uvedení do provozu jsou vyšší.

 

 

 


Udělejte si obrázek: on-line galerie počítačového vidění

Obrázek řekne více než 1 000 slov, zejména u systémů počítačového vidění. Tyto tři odkazy vám osvětlí, proč tomu tak je.

www.cognex.com/Webinars.asp ukazuje, jak Checker společnosti Cognex „zakládá novou kategorii technologie se zcela novými schopnostmi, mezi fotoelektrickými čidly a systémy počítačového vidění,“ říká Bill Silver, technologický ředitel společnosti Cognex, viceprezident pro průzkum a vývoj a hlavní vynálezce zařízení Checker.

www.ni.com/vision/cvs.htm předvádí schopnosti, které podle společnosti National Instruments nabízejí integrované systémy počítačového vidění, včetně synchronizace několika kamer a flexibility programování.

www.bannerengineering.com/comparelighting vysvětluje, jak různé druhy a úhly osvětlení určují, které části dílu se zvýrazní. Různé způsoby osvětlení dílu mohou poskytovat dramaticky odlišné výsledky.

www.never-fail.info

Na těchto stránkách firma Omron Okroj představuje řadu zajímavých aplikací při využití obrazového snímače ZFV a umožňuje ověření všech algoritmů jeho činností v závislosti na výběru metody měření. Lze tudíž poměrně snadno projít krok za krokem činnost tohoto univerzálního snímače.


  

Exkluzivní použití

 

Lepší vidění: infračervené světlo vidí, co je skryto

 

Aplikace se původně zdála jednoduchá. Společnost Boston Engineering neměla za úkol nic víc, než najít praskliny v součástech keramických žhavicích svíček. Protože vady nejsou vždy viditelné lidským okem, měl by je odhalit ultrazvukový snímač nebo jiný snímač vyhodnocující vodivost. Avšak když některé průmyslové snímače nedosáhly přesnosti a spolehlivosti potřebné pro tuto aplikaci, společnost Boston Engineering použila kameru Flir-A10 FireWire k prohlížení součástí v infračerveném světle. Výsledky byly zjevné. Při zatížení se správně vyrobené součásti zahřívaly rovnoměrně a vadné nebo prasklé součásti se zahřívaly nerovnoměrně.

 

Pro pořízení a zpracování infračervených snímků společnost Boston Engineering využila software LabView a systém Compact Vision společnosti National Instruments. I když se tento problém dal řešit pomocí několika algoritmů, společnost Boston Engineering dospěla k závěru, že nejpřímější a nejspolehlivější metodou je detekce okrajů.

 

„Pro realizaci zkoušky jsme přes snímek nanesli mnoho rovnoběžných linií a analyzovali úroveň signálu u jednotlivých řezů. Pokud na některém z řezů nevykazoval signál stejně velké odchylky na obou stranách, považovali jsme díl za nevyhovující z důvodu nerovnoměrného zahřívání,“ uvedl Erik Goethert ze společnosti Boston Engineering. Goethert dodává, že tato realizace „nám umožnila najít praskliny bezkontaktním a nedestruktivním způsobem. Tyto praskliny jsou pouhým okem neviditelné, avšak staly se zřejmými ve spektru infračerveného světla z důvodu různé schopnosti tepelného vyzařování mezi podkladem a prasklinami, což se odrazilo v teplotních rozdílech. Flexibilita softwaru LabView a softwarových nástrojů společnosti National Instruments nám pomohla vytvořit zakázkové analytické postupy pro kritéria kontroly.“

 

Autor: Mark T. Hoske