writing a good college admissions essay 2013 the hobbit essay viva phd thesis travel and tourism dissertation topics research argumentative essay topics write my paper co writing help uw can i buy research papers dissertation writing for payment good

Plug-and-play stále na více způsobů

-- 21.06.07

Úkol: vezměte snímač, připojte jej k elektronickému přístroji a shromažďujte data s automatickou kalibrací snímače s přístrojem. Problém: každý snímač a přístroj jsou jiné.

Snímač je prvek, který mění mechanický parametr nebo parametr okolního prostředí na elektrický signál. Tento signál je předán do zpracující elektroniky pro jeho převedení na požadovanou měrnou jednotku. Pro řádnou funkci musí být zisk daný snímačem a elektronickým přístrojem nastaven kalibrační procedurou.

Z důvodu přesnosti jsou snímač a přístroj párovány a kalibrace skutečného zisku systému se provádí komplexně. Nicméně elektronické přístroje a snímač jsou často kalibrovány samostatně. Výrobce snímačů uvádí součinitel zisku snímače v kalibračním certifikátu, zatímco výrobce přístroje již provedl kompenzaci na zisk elektroniky v rámci přístroje. Součinitele zisku jsou zadávány do přístrojů prostřednictvím čelního panelu nebo počítačového rozhraní. Pro automatizaci tohoto procesu musí být přístroj schopen zjistit součinitel zisku snímače automaticky, při každém připojení snímače k přístroji.

Používání TEDS

Specifikace TEDS (transducer electronic data sheet – elektronický katalogový list snímače) IEEE 1451 přináší standardizovaný elektronický katalogový list snímače obsahující součinitel zisku snímače v paměti, který může přístroj číst automaticky vždy, když se nový snímač připojí. Rozsáhlá, 430stránková dokumentace k TEDS 1451 obsahuje formáty složitých šablon, specifikace interpretačního jazyka a protokoly, které jsou problematické u zabudovaných přístrojů.

Varianty standardu TEDS se liší tím, jak se data ukládají, aktualizují, obnovují. V základní architektuře TEDS jsou data uložena ve snímači v elektronickém čipu nainstalovaném v plášti snímače. Tento čip obsahuje elektronickou identifikační značku (tag) a programovatelnou paměť. Přístroj kompatibilní s TEDS nebo počítač zapíše kalibrační údaje snímače a související informace do paměti v elektronickém formátu specifikovaném standardem TEDS 1451.

Když je tento snímač připojen k přístroji kompatibilnímu s TEDS, kalibrační údaje snímače se automaticky načtou z paměti a jsou nainstalovány do přístroje. Pro řádnou funkci musí být zajištěno, že dodavatel zapisující údaje do paměťového čipu a výrobce přístroje interpretují standard TEDS shodně. Když se snímač použije u jiných přístrojů, tato procedura se automaticky opakuje, snímač a přístroj je pak kalibrován samostatně.

Přístroje na bázi počítače a PC karty, které podporují standard TEDS, jsou běžně dostupné. Ne všechny přístroje na bázi TEDS zapisují kalibrační údaje do snímače. Některé pouze čtou předem zapsaná data. Jiné podporují základní TEDS obsahující sériové číslo a výrobce, nikoli však kalibrační údaje. Systémy sběru dat na bázi PC používají počítač pro formátování, interpretaci a překlad dat TEDS. Elektronický čip nelze zabudovat do některých plášťů snímačů z důvodu omezeného prostoru nebo náročného prostředí či proto, že původní snímače nejsou pro TEDS přizpůsobeny. V takových případech lze koncepci TEDS podporovat prostřednictvím virtuálního systému TEDS.

U virtuálního systému TEDS jsou elektronicky uložená data o snímači zapsána do počítačové databáze, lze k nim přistupovat přes internet a stáhnout je do lokálního počítače. I když není podporována automatická identifikace snímače, kalibrační údaje jsou dostupné elektronicky. V takovém systému se PC používá pro vyvolání informací z databáze a funguje jako hostitel pro elektroniku shromažďující data. Tato architektura není příliš vhodná pro aplikace s vestavěnými přístroji.

Identifikační systém TEDS

Virtuální systém TEDS používá počítačovou databázi pro elektronické uložení údajů o snímači dodanému uživateli, ale nefunguje na požadovaném principu plug-and-play. V případě identifikačního systému TEDS je do pláště snímače zabudován malý elektronický čip obsahující pouze elektronickou značku, zatímco údaje o snímači jsou uloženy v počítačové databázi. Tím je umožněna funkce plug-and-play, ale je zapotřebí PC pro stažení údajů o snímači. Tato architektura není příliš vhodná pro zabudované přístroje nebo samostatné přístroje, které nevyužívají počítače.

U identifikačního systému TEDS jsou identifikátory (tag) a elektrické rozhraní uloženy ve snímači, zatímco kalibrační údaje snímače jsou uloženy v přístroji. PC není potřeba. Uživatel zadá kalibrační údaje do přístroje jen jednou, poté přístroj snímač rozpozná a vyvolá potřebné kalibrační údaje snímače z vnitřní paměti. Nevyžaduje se žádný počítač, databáze ani jiné propojovací prvky a je dosaženo funkce plug-and-play. Snímač lze párovat s konkrétním přístrojem, celek pak přesně kalibrovat jako systém.

Protože každý přístroj může ukládat své vlastní kalibrační údaje pro konkrétní snímač, nepatrné rozdíly zisku mezi různými systémy, které zahrnují snímač, kabeláž a přístroj, jsou automaticky kompenzovány při kalibračním procesu, což umožňuje vytvoření párovaných kalibračních sad. Počet snímačů identifikovaných v určitém přístroji je omezen vnitřní pamětí přístroje, ale u produktů, které mohou uložit 25 sad údajů o snímači, neexistuje prakticky omezení. Pokud nelze elektronickou značku zabudovat přímo do snímače, lze ji vložit do krytky kabelu nebo do malého adaptéru na kabel. Systém je vhodný pro zabudované a samostatné přístroje.

Dr. Raymond B. Sepe, Jr., Electro Standards Laboratories, www.ElectroStandards.com; www.ieee.org