B:TECH, a. s. MES modul pro Grafické operátorské terminály GOT1000

-- 19.09.07

MES modul pro Grafické operátorské terminály GOT1000 společnosti Mitsubishi Electric poskytuje přímé spojení mezi PLC automaty procesní úrovně a informačními databázemi manažerské úrovně. Odpadá tedy nutnost instalace osobního počítače s funkcí gateway mezi PLC automaty a databázemi. MES modul je stejně jako Grafické operátorské terminály GOT1000 lehce konfigurovatelný softwarem GT Designer 2, programátor nepotřebuje znalost jazyka SQL, definuje proměnné a události při kterých se tyto proměnné budou ukládat do databáze. MES modul může být zároveň připojen až do 32 databází, při přerušení spojení s databází se data i se svou časovou značkou dočasně ukládají na CF kartu, data je možno přenášet i opačným směrem z databáze do PLC automatu. MES modul podporuje databáze Microsoft SQL, Microsoft Access a Oracle a má ovladače pro většinu běžně používaných PLC automatů.

www.btech.cz