Provedení a funkce softstartérů

-- 01.09.08

Velké proudové nárazy a mechanické opotřebení jsou dvě hlavní příčiny poškození motorů. Pohony mohou chránit připojené mechanické součásti před poškozením prostřednictvím pomalého spouštění a zastavování hnacího ústrojí. Není-li možno použít frekvenčního měniče, může softstartér zmírnit počáteční náraz spouštění motoru a prudkost jeho zastavení.

Softstartéry jsou zvláště vhodné pro dopravníky, ventilátory, čerpadla a jakákoli zařízení, kde spouštění nebo zastavování v plné rychlosti způsobuje neúměrné zatížení nebo by mohlo poškodit produkt přemísťovaný strojem. K dalším motorem poháněným aplikacím, kde mohou být softstartéry přínosem, patří eskalátory a pohyblivé chodníky v zemích, kde předpisy dovolují automatické zastavení a spouštění podle potřeby za účelem úspory energie.

 

Smyčky se zpětnou proudovou vazbou pomáhají chránit motor a poskytují další funkce na bázi proudu. Na obrázku společnosti Danfoss řídí přepínače (obdélník uprostřed) napětí.

 

 

 

Jak softstartéry fungují?

 

Softstartéry ke spuštění motoru při jeho zapnutí nepoužijí plné dostupné napětí, ale napětí plynule zvyšují podle dané aplikace.

Douglas Yates, produktový manažer pro produkty MCG společnosti North America Motion Controls, Danfoss, říká, že zatímco pohon s proměnnými otáčkami, jak již z názvu vyplývá, mění rychlost motoru, softstartéry nikoli. Uvnitř je skupina polovodičových přepínačů, označovaných jako řízené křemíkové usměrňovače (silicon-controlled rectifier – SCR) neboli tyristory, které se v určitých intervalech otevírají, a postupně se tak zvyšuje napětí až do dosažení plné rychlosti motoru.

Provedení SCR-dioda a SCR-SCR je dostupné pro aplikace s třífázovými motory. „SCR-dioda vyžaduje vysoký spouštěcí proud, vytváří více tepla a generuje nežádoucí harmonické kmity,“ říká Yates, „SCR-SCR poskytuje plnou kontrolu nad proudovou vlnou.“

 

Konstrukční provedení – podle fází, otevřené, uzavřené

 

„Konstrukční provedení se dále liší podle fáze nebo podle toho, zda otevírají nebo zavírají řídicí smyčku,“ vysvětluje Yates:

 

Vlastnosti a přínosy

 

Současné typy softstartérů se vyznačují následujícími vlastnostmi:

 

Mark T. Hoske je šéfredaktor časopisu

Control Engineering. Kontaktujte jej na adrese

mhoske@reedbusiness.com.

Autor: Mark T. Hoske
Control Engineering