Print

Zvyšování OEE díky moderním IT řešením

-- 25.04.14

Firma COMPAS automatizace nabízí inspiraci pro využití ukazatele celkové efektivity pro zlepšení výroby a popisuje využití konkrétního nástroje pro zvýšení provozního zisku podniku v praxi.

Jednou z metod, jak může manažer rychle zlepšit ekonomické výsledky podniku, je zvyšování efektivity výroby. Vyšší efektivita znamená lepší využití současných zdrojů podniku, v tomto případě výrobních linek. Využití výrobních zařízení můžeme měřit pomocí nejznámějšího výrobního ukazatele – celkové efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness). Zkušenosti z naší praxe pro vyhodnocování efektivity zařízení ukazují, že zdaleka ne všechno je v tomto směru ve výrobních podnicích optimální a efektivita výrobních technologií a linek často kolísá. V mnoha případech je možné pomocí vhodných opatření zvýšit efektivitu výroby.

Manažeři podniků i mistři ve výrobě potřebují pro rozhodování informace o okamžitém stavu i o uplynulém časovém období. Pokud věrohodné informace mají, daří se jim výrobu zlepšovat. Na lidském faktoru nezávislý, automatizovaný sběr dat a monitoring výroby (na rozdíl od ručně pořizovaných údajů) poskytují objektivní informace hodnocení efektivity výroby. Vhodným pomocníkem pro zjišťování výsledků výroby v reálném čase a pro rozbor příčin neuspokojivých hodnot může být aplikace COMES OEE.

http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_duben_2014/digi_compas1.JPGV praxi byl systém COMES OEE zvolen mnoha uživateli, kteří oceňují vestavěné funkce, moderní architekturu i rychlost instalace. Aplikace dokáže automaticky monitorovat výrobní data a vyhodnocovat je v podobě mnoha statistik (obr. 1).

Příklady z praxe
Je zajímavé, jak široké spektrum cílů bylo manažery podniků sledováno nasazením systému COMES OEE.

Zjišťování skutečné doby běhu technologií

Významný výrobce potravin má v několika závodech mnoho technologických zařízení. Protože dodává do obchodních řetězců, které rychle mění své požadavky, potýká se výroba neustále s plněním termínů a rozsahem výrobních
objednávek. Z této situace plynuly i diskuse odborníků z výroby s managementem na téma:
• Je ve výrobě dostatek technologických zařízení?
• Mají se pořídit další technologická zařízení?
• Pracuje údržba pružně při udržování zařízení v chodu?

Cílem nasazení COMES OEE bylo rychle zjistit a zdokumentovat výrobní realitu. Realizace se odehrála ve dvou etapách; nejprve proběhla instalace monitoringu běhu na vybraných zařízeních (v řádu dní od rozhodnutí) a po ověření přínosů byl monitoring rozšířen na 100 vybraných zařízení ve třech závodech. Výsledkem bylo zjištění skutečného vytížení zařízení a podklady pro optimalizaci organizace výroby.

Využívání pracovní doby
Významný výrobce pomůcek pro zdravotnictví pracuje na 2- a 3směnný provoz. Management závodu si chtěl ověřit, jak je využívána pracovní doba na klíčových strojích, které představují úzké místo produkce. Výroba sice plnila plán, ale management předpokládal, že by využití strojů mohlo být vyšší. Problémy byly indikovány především během večerní a noční směny, kdy není přítomen management v plné míře. Po instalaci COMES OEE se ukázalo, že uvedené směny mají skutečně rezervy a po splnění plánu výroby není pracovní doba využita až do konce. Přitom je možné na klíčových strojích vyrobit více  produktů.

Informovanost výrobního týmu
http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_duben_2014/digi_compas2.JPGDůležitým faktorem, kterým COMES OEE přispívá k úspěchu procesu zlepšování výsledků, je informovanost celého výrobního týmu, včetně operátorů a dělníků. V praxi se osvědčilo přímé poskytování informací pracovníkům na terminálech u strojů nebo formou velkoplošných obrazovek Andon (obr. 2), čímž jsou jednotliví zaměstnanci průběžně informováni o výsledcích své práce. Tato informovanost je první a samočinně působící faktor zlepšování výroby, jehož účinnost lze významně zvýšit zainteresovaností výrobního týmu na výsledcích.

Snížení zmetkovitosti výroby
Výrobce dílů v automotive vyrábí díly vstřikováním plastů a chtěl zlepšit rovnoměrnost kvality výrobního procesu. Cílem instalace systému monitoringu jakosti bylo okamžitě informovat údržbu zařízení, že nastávají opakované neshody v kvalitě výrobků opotřebením nebo poškozením formy. Po instalaci systému COMES došlo k okamžitému informování údržby forem a seřizovačů v případě neshod způsobených stavem formy, ale i z jiných příčin. Údržba tak může okamžitě zasáhnout (např. vyměnit formu), aby počty neshodných kusů nepřekročily stanovenou toleranci a nedocházelo ke ztrátám efektivity.

COMES OEE pomáhá zlepšit celkovou efektivitu zařízení v optimalizačních procesech:

Vyrobit více výrobků:

• motivací výrobního týmu, využíváním pracovní doby
• snížením prostojů – díky evidenci a analýze skutečných příčin prostojů
• sledováním taktu – záznamem dosažených hodnot, upozorňováním na překročení výrobních cyklů
• sledováním propustnosti zařízení – např. vytížením jednotlivých zařízení v lince a rozborem příčin tohoto stavu

Zlepšením poměru shodných a neshodných výrobků, evidencí a analýzou příčin:

• chybovosti obsluhy
• seřizovacích časů, reakcí na odstraňování poruch
• problémů technologie výroby aj.

Systém COMES

Aplikace COMES OEE je samostatně využitelnou částí MES systému COMES, jenž obsahuje další potřebné výrobní IT funkce, které lze kdykoli doplnit formou puzzle, např.:
• krátkodobé kapacitní plánování výroby (týdenní, denní plány)
• přehledová vizualizace a operativní řízení výroby
• řízení pracovních sil ve výrobě
• receptury a jejich správa
• materiály a jejich správa (operativní inventura), kusovníky
• označování výrobků (čárový kód, 2D, RFID)
• traceability
• sběr, zobrazení, analýza a archivace technologických dat
• podpora optimalizace technologických procesů
• podpora optimalizace jakosti
• dokumentace výroby, výrobní protokoly
• komunikace s IT systémy (ERP, MIS) a s technologiemi (řídicí systémy, systémy značení)
• řízení údržby

Systém COMES si mohou uživatelé také konfigurovat sami nebo mají možnost využít služeb spolupracujících IT firem. Výrobce systému, firma COMPAS  automatizace, spol. sr.o., hledá nové systémové integrátory, kterým nabízí spolupráci.

Modernizace automatizace
Firma COMPAS automatizace, spol. s r.o., pomáhá podnikům modernizovat technologická zařízení v části elektro a automatizace, čímž přispívá ke zvýšení jejich spolehlivosti a v některých případech i ke zvýšení normovaného výkonu.

Přínosy zlepšování celkové efektivity OEE

OEE má přímý vliv na ekonomické výsledky podniku, náklady, produkci a provozní zisk. Je proto velmi důležitým ukazatelem pro management, který při jeho průběžném vyhodnocování může pozitivně ovlivňovat výsledky výrobního podniku, často jen s minimálním úsilím nebo náklady na investice.

Osvědčenou standardní aplikaci COMES OEE je možné instalovat pro prakticky jakékoli zařízení v krátkém čase řádu dní a tak získat potřebné informace k dalšímu zlepšení výroby. Bližší informace o systému a jeho nasazení v odvětvích, jako je strojírenství, automatika, potravinářství, farmacie atd., najdete na www.oee.cz a www.oee.sk.


Zajímají vás možnosti zvýšení efektivity vašich výrobních linek? Chcete zvýšit provozní zisk vaší firmy?

Aplikace COMES OEE umožní zjistit rezervy ve výrobě a pomůže zvýšit její efektivitu až o desítky procent!

S aplikací COMES OEE získáte přehled o produkci strojů, jejich odstávkách – downtime management (DTM), počtu shodných a neshodných kusů a o důvodech neshod – quality management. Budete mít k dispozici nejdůležitější KPI statistiky, jako jsou OEE a směnové protokoly, a to jak na terminálech ve výrobě, tak i na PC manažerů nebo na mobilních přístrojích. COMES OEE může také podporovat podnikový program neustálého zlepšování, jako je štíhlá výroba – lean manufacturing, Six Sigma, Kaizen, nebo prostě „jen“pomůže k efektivnější výrobě.

COMES OEE přináší:
• věrohodné informace o efektivitě vaší výroby v reálném čase
• statistiky, ukazující kde a jak můžete zlepšit výrobu a zvýšit její efektivitu
• motivaci výrobního týmu pro dosažení nejlepších výsledků
• v praxi osvědčené řešení s referencemi pro dané odvětví průmyslu
• rychlou implementaci řádově ve dnech a snadnou správu díky moderní IT platformě

Více informací, včetně referencí a zkušeností uživatelů, získáte na www.oee.cz a www.oee.sk.

COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Obchodní oddělení:
+420 567 567 200

POMÁHÁME VÁM K ÚSPĚCHU!

Autor: Ing. Vlastimil Braun, COMPAS automatizace, spol. s r.o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI