Print

Zkvalitnění výuky automatizace v královehradeckém FoxeeLabu

-- 25.09.19

Předpremiérová akce v novém výukovém středisku FoxeeLab v Hradci Králové se uskutečnila 19. května 2019. Ze svých prostředků středisko vytvořila a provozuje firma Smart BIT, s. r. o., ve spolupráci s Teco, a. s. Uskutečnilo se zde setkání zájemců o zkvalitnění výuky automatizace na odborných školách a o její aktualizaci pro trend 4.0. Učebnu zaplnilo více než 20 účastníků. Kromě představitelů pořádajících firem Smart BIT a Teco převažovali zkušení učitelé automatizace na renomovaných středních odborných školách. Zastoupeny byly i některé technické univerzity, přijeli totiž jejich doktorandi i mladí absolventi. Přítomni byli i specialisté z oboru tvorby webových stránek, komunikace na sociálních sítích, tvorby audiovizuálních výukových produktů a financování škol.

Zkušenosti účastníků s výukou

Vyučující referovali o svých zkušenostech s výukou, o problémech s nestejnou úrovní studentů a o jejich rozdílné motivaci ke studiu.

Inspirující byly zprávy o úspěšné motivaci aktivních studentů a o jejich zapojení do tvořivého řešení zajímavých projektů. Důležité je objevit ve třídě několik aktivních studentů, věnovat se jim, svěřit jim zajímavé „nadstandardní“ úkoly, poskytnout prostředky pro jejich řešení a nechat je samostatně pracovat. Je pravděpodobné, že svou tvořivostí, osobním příkladem a zajímavými výsledky práce „strhnou“ i další studenty, kteří by jinak zůstali pasivní. Těm nenapravitelně pasivním je pak nutné poskytnout alespoň povinné penzum informací, jež jsou nutné ke složení maturitní zkoušky.

Zajímavá byla i informace o vztahu studentů ke studiu a o jejich prospěchu v souvislosti s tvořivými aktivitami. Překvapující bylo konstatování, že ti aktivní se obvykle nevyznačují výborným prospěchem, někdy mají problémy s kázní a občas jsou i hyperaktivní. Jsou ale úspěšní v různých studentských soutěžích a lze předpokládat, že budou úspěšní i ve své profesní kariéře.

Získávání finančních prostředků z šablonových projektů

Dlouhodobým problémem je financování odborných škol a jejich laboratoří. Mnohdy je obtížné získat i nevelký finanční obnos na pořízení drobných součástek pro řešení studentských prací (např. senzory, motorky apod.). Problematická bývá i možnost účasti aktivních učitelů na specializovaných kurzech, které jsou nutné pro řešený problém nebo pro jejich osobní rozvoj. Zazněly zde informace, jak získat byť jen nevelké finanční prostředky z existujících zdrojů, např. z tzv. šablonových projektů. Starost o financování by neměla zatěžovat odborné učitele, ale měla by být úkolem ředitele školy a jejího zřizovatele.

Spolupráce firem a škol

Samostatnou skupinu problémů tvoří spolupráce firem se školami. Všeobecně je zájem firem o těžkosti odborných škol nedostatečný. A pokud jej projeví, bývá motivem získat kvalitní studenty pokud možno ihned po absolvování, případně již v průběhu studia. Kontakt s praxí a nabízená mzda sice mohou zvýšit zájem o studium odborných předmětů, ale mnohdy je pracovní zátěž natolik intenzivní, že odvádí studenty od studia, které pak může být odsunuto na vedlejší kolej, a student školu nedokončí. Problém se týká zejména posluchačů technických univerzit, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, někdy i učitelů.

Spolupráce firem se školami by neměla být motivována jen sobeckým zájmem firem, které chtějí získat konkrétní špičkové absolventy, ale především zájmem o kvalitní výuku všeobecně, o potřebnou úroveň a profesní „použitelnost“ většiny absolventů, tedy o rostoucí odbornou úroveň celé společnosti. Podpora školství by měla být postavena na principu solidarity; podobenství můžeme hledat v principu zdravotního pojištění – každý přispívá svým dílem, ale prospěch z výsledku mají jen ti potřební (ti zdraví jsou rádi, že pojistné plnění nevyužívají).

Je nutné vytvořit společenské klima, nazvěme jej „národní technické obrození“, které je podmínkou prosperity a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Je zde mnoho práce pro všechny zainteresované. Potěšující je konstatování, že mnohé firmy se probouzejí a hledají formy vzájemné součinnosti a podpory škol. Účelné je podporovat i oboustrannou spolupráci středních škol a technických univerzit.

Zajištění kvalitní výuky

Nosným tématem setkání byla diskuse o spolupráci na zajištění kvalitní výuky automatizace a souvisejících oborů tak, aby odpovídala současným (a stále se měnícím) potřebám Průmyslu 4.0. Je potřebné vytvořit soubor mechatronických a softwarových pomůcek, ale i učebních textů a metodických návodů tak, aby neodrazovaly studenty (ani učitele), probouzely jejich zájem a spontánní hravost. Dále je nezbytné vytvořit příležitost pro celoživotní profesní vzdělávání učitelů. Stále opomíjeným problémem je celoživotní vzdělávání zaměstnanců firem. Jejich profese procházejí průběžnými změnami, mnohdy je nutná celková rekvalifikace. K řešení je potřebná průběžná spolupráce co největšího počtu učitelů různých škol, aby vznikající učební produkty vyhovovaly jejich potřebám a aby je přijali za své.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Pokročilé SCADA nástroje pro nové desetiletí
2020-05-26 - 2020-05-26
Místo: webinář
PRŮMYSLOVÝ ETHERNET A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ
2020-05-26 - 2020-05-26
Místo: webinář
Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI