Print

Zber velkých dát pre analytiku cez monitorovanie siete

-- 15.11.17

Analytika „veľkých dát“ (Big Data analytics) umožňuje výrobcom prijímať lepšie a inteligentnejšie riešenia, ako aj zlepšiť ich prevádzku a monitorovanie siete.

Veľké dáta (Big Data) pracujú s viacerými úrovňami informácií cez rôzne siete na globálnej báze, a ich nepriamym cieľom je zvýšenie efektivity podnikania a produktivity práce pri súčasnom zachovaní zvyšujúcej sa ziskovosti.

Keď si výrobca zavádza analytiku veľkých dát, znamená to, že jeho podnikanie závisí viac na celkovom stave a správnej činnosti siete, ako kedy predtým. Firma prijíma rozhodnutia na základe týchto analytických výstupov, a keď dáta nie sú k dispozícii, môže to pre ňu znamenať veľké časové straty.

Pri prechode podnikania do modelu so silnejšou závislosťou na technológiách je veľmi dôležité mať vhodný nástroj pre monitorovanie siete, ktorý zabezpečí trvalú funkčnosť a dostupnosť všetkých služieb. To preto, že siete sú čoraz väčšie a zložitejšie, a v dôsledku toho v nich vzniká väčší potenciál pre súčasné zlyhanie na niekoľkých miestach. Takýmto problémom dokáže predchádzať vhodný nástroj pre monitorovanie, ktorý stráži svojim starostlivým okom všetky možné závady. 

Jedným z článkov tejto reťazi je výroba čipov vo firme Intel. Tento priemyslový gigant musí otestovať každý jednotlivý čip, ktorý zíde z ich výrobnej linky. A to znamená vykonať pre každý čip na 19 000 rôznych testov.

Pomocou prediktívnej analýzy na základe veľkých dát dokázal Intel znížiť počet testov, potrebných pre zabezpečenie kvality. Počínajúc od úrovne polovodičovej doštičky, analyzoval Intel dáta z celého výrobného procesu, aby sa zameral na konkrétne testy.

Výsledkom bola úspora 3 miliónov dolárov vo výrobných nákladoch na jediný rad procesorov Intel Core. Vďaka rozšíreniu veľkých dát na výrobu ďalších čipov očakáva spoločnosť úsporu až 30 miliónov dolárov.

Treba strážiť sieť 

Ale keď sieť nie je schopná vytiahnuť všetky kľúčové informácie z tých tisícok senzorov a dostať ich do správneho analytického nástroja, potom môžeme na miliónové úspory nákladov zabudnúť. Navyše, súčasťou technológie veľkých dát (Big Data) je dnes aj podpora priemyselného Internetu vecí (IIoT), čo znamená, že zo senzorov priteká ešte väčšie množstvo dát, a tým sa komplikovanosť aj veľkosť celej siete prehlbuje. 

V niektorých prostrediach, ako je farmaceutický, chemický alebo banícky priemysel, sa navyše úplne bežne vyskytujú obrovské výkyvy vo variabilite. Keď zvážime zvýšenú zložitosť celej výroby, potrebujú výrobcovia hlbší a intenzívnejší spôsob diagnostiky a opravy chýb. A presne tu prichádza do hry analytika nad nástrojmi pre monitorovanie siete. Ak k dátam z podnikania pridáme štatistiky a ďalšie matematické nástroje, môžeme ohodnotiť a napokon aj zlepšovať svoje procesy.

Vo výrobe sa s pomocou pokročilej analytiky môžeme pozrieť hlbšie do historických dát z procesov, identifikovať v nich pravidelné zákonitosti a relácie medzi jednotlivými krokmi procesov a ich vstupmi, a potom optimalizovať faktory, ktoré vykazujú najväčšie vplyvy na ziskovosť. 

V jednom šetrení požiadala spoločnosť Tata Consultancy Services výrobcov, aby ohodnotili nasledujúce výhody veľkých dát. Najvyššie hodnotená bola kvalita produktu a sledovanie chýb. Medzi ďalšími prínosmi bolo zmienené plánovanie dodávok, sledovanie závad vo výrobných procesoch a sledovanie závad v komponentoch a súčiastkach od dodávateľov.

Analytické príležitosti

Keď príležitosti, ktoré prináša na stôl analytika, začne využívať väčšie množstvo používateľov, ich siete začínajú rýchlo rásť. A pri tomto rastu a pri ich dôležitosti má možnosť monitorovania chodu siete doslova cenu zlata.

Z pohľadu veľkých dát chcú výrobcovia vidieť veľké množstvá informácií, ktoré môžu spracovať z ostatných nástrojov. Dáta môžeme vytiahnuť z nástroja pre monitorovanie siete a exportovať ich alebo extrahovať do ďalšieho zberu veľkých dát, ku ktorým už máme analytický stroj vytvorený. 

Potom je možné si prezrieť sieťové dáta a vytiahnuť z nich akékoľvek dôležité údaje, ktoré ukazujú na možné anomálie či problémy, a tým podporiť nárast produktivity vo výrobnom podniku.

V prostrediu operačných technológií (OT) prinášajú výrobcovia pomocou veľkých dát zlepšenia do svojich produktov aj procesov. V tomto ich svete sa významne rozšírila veľkosť aj zložitosť sietí, do ktorých pribúdajú senzory a ktoré tak spoločne posilňujú procesnú znalosť a privádzajú dáta späť na servery.

Musia zabezpečiť, že v tejto sieti budú schopní komunikovať so senzormi, a tým vykonávať ich monitorovanie v reálnom čase. Zatiaľ čo pozitívnym prínosom je obrovská množina znalostí, s ktorou sa výrobca môže posunúť dopredu, nevýhodou je, že týmto posunom sa zároveň výrazne zväčší možná plocha útoku, takže výrobca musí byť schopný podchytiť – a tiež ukladať – životne dôležité dáta, na základe ktorých môže v prípade náhodného alebo úmyselného incidentu v sieti spustiť forenzné vyšetrovanie.

Archivácia dát 

Pri tomto všetkom je možné archivovať sieťové dáta v priebehu dní, týždňov, mesiacov a rokov, kedy potom ponúkajú rôzne pohľady na sieť a na to, ako sa v priebehu času zmenila. Používateľ sa typicky pozrie na úroveň využitia kapacity a rozhodne sa, či je nutný upgrade. Teraz, keď má používateľ k dispozícii všetky tieto dáta, sa môže pýtať: „Potrebujeme naozaj upgrade, alebo potrebujeme zmeniť prevádzku povolenú na sieti, alebo bude lepšie rozdeliť sieť a prevádzku s týmto typom komunikácie presunúť tu, nech nemusíme míňať zbytočne veľa peňazí na jednu oblasť, kde ich míňať nemusíme?“

Podstatou veľkých dát sú siete a funkčné firemné jednotky; a čím viac začne priemysel používať siete a prostriedky informačných technológií, tým viac dát bude vygenerovaných a tým viac impulzov môžu dať ľubovoľnému výrobnému podniku.

Takáto premena smerom k silnejšej závislosti na technológiách nemusí byť nutne ťažká. Nástroj pre monitorovanie siete môže zabezpečiť, že je všetko stále funkčné a dostupné – a že procesy pokračujú smerom k posilňovaniu ziskovosti.

Gregory Hale je redaktorom a zakladateľom magazínu Industrial Safety and Security Source (ISSSource.com), mediálneho partnera CFE Media. Redigoval Chris Vavra, produkčný redaktor, Control Engineering, cvavra@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI