Print

ZAM-SERVIS s.r.o. – výrobce speciálních elektronických zařízení

-- 15.09.14

Firma ZAM-SERVIS s. r. o. byla založena v roce 1994 týmem specialistů v oboru výroby, servisu a montáží zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Stěžejním programem firmy je výroba měřicí a řídicí techniky určené do provozů těžby nerostných surovin, zejména do hlubinných uhelných dolů s výskytem metanu. Jedná se převážně o elektronická zařízení a systémy, které pomáhají zvyšovat bezpečnost důlních pracovníků. Výrobky a systémy jsou konstruovány do prostředí s vysokou vlhkostí, otřesy, případně s nebezpečím výbuchu plynů a hořlavých prachů. Jsou certifikovány nejen podle evropské direktivy ATEX, ale rovněž podle světové direktivy IEC. Firma má zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 a je držitelem oprávnění pro práci v provozech s nebezpečím výbuchu plynů a hořlavých prachů a v provozech dozorovaných ČBÚ.

Předností firmy je oddělení vývoje a konstrukce, které je zdrojem celé řady technicky vyspělých elektrických a elektronických výrobků a systémů srovnatelných s produkty světových výrobců. Nezbytnou součástí oddělení je technická laboratoř, jež je vybavena kvalitní měřicí technikou k provádění potřebných zkoušek na vlastních výrobcích, např. EMC. Pracovníci vývoje a konstrukce spolupracují také v rámci inženýrských a poradenských služeb, které poskytuje obchodně technické oddělení.

Pro povrchové dobývání a zpracování nerostných surovin vyrábí firma řadu snímačů pro zabezpečení bezpečnosti pásových dopravníků, snímače pro měření hladin v zásobnících, pro řízení provozu dopravníkových tratí a separaci kovových předmětů v surovinách určených k drcení, automatizaci technologických linek pro zpracování surovin v úpravnách uhlí, magnezitu, kamene a automatizace výrobních linek pro výrobu konečných produktů, jako jsou např. cementotřískové desky apod.

Pracovníci firmy zareagovali na požadavky zákazníků, u nichž došlo k nové klasifikaci prostředí v prostorách zauhlování elektráren a tepláren. V těchto prostorách je nutno měřit výskyt toxických a výbušných plynů. Vyvinutý odběrový systém využívá základních fyzikálních vlastností pro úspornou a kvalitní detekci plynů z prašného prostředí. Systém svým principem šetří provozní náklady na údržbu běžně používaných detektorů, které musejí být instalovány přímo v měřeném prostoru, a výrazně redukuje jejich počty. K detekci výbušných plynů byl vyvinut nový detektor SC-CH4 (0 až 100 % LEL). K detekci toxických plynů byl vyvinut nový detektor SC-TOX, který je určen pro měření objemové koncentrace různých toxických plynů nebo kyslíku. Oba detektory jsou v nevýbušném provedení v klasifikací I M1/II 2GD Ex ia I/IIC T135 °C pro prostory s nebezpečím výbuchu v zónách 1, 2, 21 a 22 a jsou použitelné v prostorách zauhlování elektráren, v chemických provozech, případně v podzemí dolů.

Firma provádí komplexní odborné práce v oblasti spínacích prvků sloužících k nouzovému zastavení v rozsahu zpracování montážní dokumentace bezpečnostních prvků, dodávky a vlastní montáže, převážně pro pásové dopravníky.

Strojní montáž bezpečnostních prvků, například lankových spínačů nouzového zastavení, zpravidla vyžaduje montážní dokumentaci. U pásových dopravníků se musí řešit vlastní polohy lankových spínačů, vypočítávat maximální délky lanka v závislosti na teplotě a tření, je potřebné také zohlednit pochůzkové trasy, mechanické namáhání atd. Mimo tuto strojní část je nutné, a to na základě protokolu, určit úrovně vlastností řídicích obvodů, provést správné zapojení se stanovením, jak a kolik dopravníků se bude zastavovat při aktivaci spínače nouzového zastavení.

Díky zkušenostem s jejich navrhováním, projektováním a montáží vzniká významná úspora investic a následných provozních nákladů. Zkušenosti vycházejí z již provedených zakázek, např. ve společnosti ČEZ, a. s., Dalkia a. s., AES Bohemia a. s., OKD, a. s., a z dalších významných aplikací realizovaných v České republice, Polsku a na Slovensku.

Mezi nabízené produkty firma opět zařazuje vrtulkové snímače typu MBA od http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/Casopis_zari_2014/MBA_200_kurz.jpgfirmy MBA Instruments GmbH. Tyto výrobky byly původně vyráběny pod značkou Maihak a pocházely od stejnojmenné německé firmy, kterou firma ZAM-SERVIS  zastupovala v minulých letech v České republice a na Slovensku. Nově vzniklá firma MBA Instruments GmbH převzala výrobu snímačů hladin, snímačů vlhkosti a speciálních měřicích systémů.

Vrtulkový limitní snímač typu MBA200 je určen k hlídání hladiny sypkého materiálu v zásobníku. Vyrábí se v různých provedeních pro použití v prašném a výbušném prostředí. Snímače je možné instalovat shora, z boku či zespod v šikmině zásobníku. Vrtulky lze instalovat do podtlakových a tlakových zásobníků od 0 do 10 barů. Snímače jsou určeny k použití až do teploty 800 °C. Povrchová úprava a materiál mechanické části snímače jsou přizpůsobovány druhu měřeného média. Snímače se vyznačují dlouhodobou životností, počítanou i v desítkách let. Obchodně technické oddělení firmy ZAM-SERVIS s. r. o. vám připraví optimální řešení a vybere typ snímače podle vašeho zadání.

Podrobný přehled výrobků firmy ZAM-SERVIS s. r. o. je uveden na internetových stránkách www.zam.cz.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI