Print

Základy certifikování pro nebezpečná prostředí

-- 20.09.16

Přehled: Je důležité přesně vědět, který certifikační systém je požadován pro instalace elektrických zařízení v nebezpečných (klasifikovaných) prostředích a jaká bezpečnostní opatření je nutno v jednotlivých případech přijmout. 

Elektrická zařízení využívaná v nebezpečných (klasifikovaných) prostředích jsou regulována místními zákony a nařízeními a musejí být v souladu s příslušnými systémy ochrany a certifikacemi specifikovanými pro taková prostředí. Po celém světě existuje řada certifikačních systémů, nicméně třemi hlavními certifikáty pro elektrická zařízení v nebezpečných prostředích jsou ATEX (Evropa), IECEx (mezinárodní) a buď systém tříd/divizí (Class/Division), nebo tříd/zón (Severní Amerika). I když všechny tyto certifikační skupiny vyžadují jedinečné normy a ověřovací postupy pro certifikaci, používají také podobnou terminologii a praxi, pokud jde o testování, značení a zajištění plnění norem pro bezpečné provozování elektrických zařízení. 

Pojmem „nebezpečné prostředí“ je označováno takové prostředí, v němž atmosféra v dostatečném množství obsahuje nebo může obsahovat hořlavé či výbušné plyny, prach nebo výpary. V takové atmosféře je možný požár nebo výbuch, jsou-li splněny tři základní podmínky – hořlavina, plyn a zdroj vznícení. Pro zabezpečení aplikace před potenciálním výbuchem je požadována vhodná metoda ochrany. 

Pro určení příslušného certifikačního systému je nejprve nutno klasifikovat specifický typ nebezpečného prostředí, v němž bude zařízení provozováno. Pro určení, která metoda ochrany je vhodná, je zapotřebí metodiku pro analýzu a klasifikaci potenciálně nebezpečného prostředí. Konkrétní zvolená metoda bude opět záviset na místních předpisech a požadovaném certifikačním systému. Druh požadované ochrany závisí na riziku v daném prostředí. Po klasifikování prostředí lze zvolit vhodnou metodu ochrany. 

Náležité certifikační značky jsou pro zákazníka ujištěním, že provozované elektrické přístroje splňují přísné normy pro elektrickou bezpečnost a jsou vhodné pro použití v klasifikovaném prostředí. 

ATEX

ATEX je evropskou směrnicí a používá se pro řízení výbušných prostředí a standardů zařízení a ochranných systémů v nich používaných. Směrnice 94/9/ES ATEX definuje nejaktuálnější požadavky týkající se zařízení a ochranných systémů určených k používání v prostředích s nebezpečím výbuchu. 

Výrobci a dodavatelé nebo dovozci (je-li výrobce mimo EU) jsou povinni zajistit, aby jejich produkty splňovaly nezbytné zdravotní a bezpečnostní požadavky a prošly příslušnými postupy pro určení shody. To obvykle zahrnuje testování a certifikaci certifikačním orgánem třetí strany označovaným jako oznámený subjekt. 

Jakmile oznámený subjekt zařízení certifikuje, je označeno symbolem „EX“ potvrzujícím tuto certifikaci. 

IECEx

Cílem mezinárodního programu IECEx je usnadnit mezinárodní obchod s elektrickými zařízeními určenými pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu (prostředích Ex) s následujícími přínosy: 

  • snížení nákladů na testování a certifikaci pro výrobce,
  • rychlejší dodání produktu na trh,
  • mezinárodní důvěra v proces posuzování produktů,
  • jednotná mezinárodní databáze,
  • jedno hodnocení s potenciálem pro celosvětový trh. 

Prostředí Ex se rovněž označuje jako „nebezpečné prostředí“ nebo „výbušné prostředí“ a obecně jde o prostředí s pravděpodobným výskytem hořlavých kapalin, par, plynů nebo hořlavého prachu, a to v množstvích dostatečných ke vzniku požáru nebo výbuchu. Zařízení používané v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) se označuje jako „zařízení Ex.“ 

Systém osvědčování shody s IECEx zajišťuje vydávání osvědčení o shodě IECEx vztahujících se na zařízení Ex určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Osvědčení o shodě IECEx vydávají schválené certifikační orgány IECEx. Osvědčení o shodě IECEx potvrzuje, že vzorek zařízení Ex popsaného v osvědčení byl nezávisle testován a ověřen jako vyhovující mezinárodním normám uvedeným v osvědčení. Potvrzuje rovněž, že bylo auditováno výrobní pracoviště za účelem ověření, zda systémy řízení kvality výrobce splňují požadavky IECEx. 

Třídy a skupiny

Nebezpečná prostředí jsou klasifikována systémem, který u systémů IECEx a ATEX obecně vychází z kategorie zařízení, přítomnosti plynu a skupiny plynu. V severoamerickém systému se pro definování míry bezpečnosti potřebné pro zařízení instalovaná v těchto prostředích využívají třídy, divize (nebo zóny) a skupiny. 

Kategorie zařízení a třídy definují obecnou povahu nebezpečných látek v okolní atmosféře. Plyny jsou v systému ATEX kategorizovány jako „IIG“ a v severoamerickém systému jako „Třída I“. 

„Zóna“ nebo „divize“ definuje pravděpodobnost přítomnosti nebezpečných látek ve vznítitelné koncentraci v okolní atmosféře. „Skupina plynů“ vychází z přítomnosti plynů vyskytujících se v prostředí. 

Výrobci, kteří vyrábějí, nebo firmy, jež prodávají zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, musejí mít znalosti o hlavních certifikačních systémech, rozumět, co je pro certifikaci jejich produktů zapotřebí, a musejí umět interpretovat požadavky zákazníků, aby zajistili, že použití jejich produktů ve specifikovaném prostředí je bezpečné. 

Mike Bange je produktový technik a manažer oddělení technického zajištění společnosti Watlow Electric Manufacturing Co. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, cvavra@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018
2018-05-23 - 2018-05-25
Místo: Hotel Voroněž I, Brno
B&R Innovation Day 2018
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Zámecký pivovar Litomyšl
EPLAN Efficiency days
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany
SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava

Katalog

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI