Print

Zajištění bezpečnosti v automatizovaných systémech neprobíhá automaticky

-- 01.07.14

Při vytváření systému se zaměřte na základy.

Existuje nějaká sportovní disciplína v rámci olympijských her, u které jste si řekli: „Tak to bych snad mohl zvládnout, ne?“ Takže plni nadějného rozechvění jdete ven a zkoušíte to. Zpočátku bojujete sami se sebou, abyste vůbec vstali z gauče a začali se hýbat. Ale to je v pořádku, protože víte, že se tomu byť jen s troškou praxe dostanete na kloub. Po několika týdnech se však v plné síle dostaví realita situace. Uvědomíte si, na jak náročnou dráhu jste se vydali, a pohráváte si s myšlenkou, že to stejně nemá cenu a nejlepší bude to vzdát.

Existuje však několik „vyvolených“, kteří vydrží až do konce a stanou se součástí příští generace olympijských atletů. Aplikace zásad bezpečnosti práce se hodně podobá olympijské sportovní disciplíně. Zpočátku to vypadá, že přidat několik bezpečnostních zařízení nebude nic složitého, avšak časem, když se do dané problematiky ponoříte hlouběji, to pro vás může být hodně zdrcující zážitek.

Jaké normy je nutno používat, jaké nastavit úrovně výkonnosti, jak je správně aplikovat, jak zvolit vhodné dodavatele, do toho všeho slýcháte výmluvy a stížnosti od lidí, kteří to celé odmítají… Vypadá to, že je prostě jednodušší to vzdát a celou oblast bezpečnosti raději přehlížet. Ano, je jednodušší to celé vzdát. Ale tento článek si klade za cíl pomoci vám rozvinout plán, který vás zcela jistě dovede k úspěchu. Vaší odměnou bude možnost sledovat spolupracovníky, jak každý den opouštějí podnik se zdravými končetinami.

Hodlám se s vámi podělit o plán, jak začít s uplatňováním bezpečnosti práce ve vašem podniku. Následující kroky se vztahují pouze k zařízením pro nouzové zastavení, která by již každý z vás měl mít ve svém podniku nainstalována. Až se vám podaří naplnit požadavky popsané v těchto krocích, stačí, abyste stejný myšlenkový proces použili u zbytku systému, a to postupně a v malých krocích. Brzy zjistíte, že s trochou snahy můžete najít nástroje, pomocí nichž začleníte problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví do vašeho procesu.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karch/Casopis_CERVEN-CERVENEC_2014/bezpecnost_1.JPG

Je nutné naučit se důležitým základním faktům

Když se učíte něčemu novému, musíte porozumět důležitým základním faktům, než budete moci jít ven a používat získané vědomosti. Základní informace o problematice bezpečnosti práce naleznete v normách. Případy aplikace zařízení pro nouzové zastavení používaných ve Spojených státech popisuje norma NFPA 79, která je k dispozici na stránkách www.nfpa.org. Mnoho průmyslových odvětví a zemí rovná se mnoho rozdílných norem. Tyto normy jsou vyvíjeny odborníky na dané téma na základě získaných zkušeností. Například vědci zapojení do kosmického programu se určitě nezabývají tvorbou norem pro aplikaci průmyslových robotů v průmyslu. Nejlepší způsob, jak pochopit, jaké normy jsou používány ve vašem odvětví, je jít přímo na vaše pracoviště, číst články, které se zabývají danou problematikou, účastnit se konferencí zaměřených na bezpečnost práce a ochranu zdraví a kontaktovat organizace, jež zajišťují dozor nad správnou aplikací zásad bezpečné práce. Rovněž se ujistěte, že jste se seznámili s požadavky norem země, v níž bude vaše zařízení nainstalováno, a jste schopni je dodržovat.

Věděli jste, že zařízení pro nouzové zastavení nejsou ochranným zařízením daného stroje? Účelem zařízení pro nouzové zastavení je vědomá činnost zajišťující zastavení vznikajícího nebezpečí. A jak již název uvádí, měla by být použita pouze v případě nouzových a krizových situací. V praxi jsou však zařízení pro nouzové zastavení často zneužívána při zajištění každodenních činností v rámci údržby zařízení, pro pozastavení zařízení během přestávek nebo při střídání směn a rovněž jako součást provozního postupu.

Úkol # 1

Zjistěte, jak často jsou tlačítka nouzového zastavení používána. Pokud jsou používána příliš často, zjistěte z jakých důvodů. Pak dejte v týmu hlavy dohromady a najděte jiná, vhodnější řešení.

Další častou chybou je nevhodné umístění nouzových tlačítek. Nikdo nebude mít užitek z tlačítka nouzového zastavení, které se bude nacházet uprostřed nebezpečného pracovního prostoru. Jeho umístění na daném místě mohlo kdysi dávat smysl, ale kvůli změnám a revizím v systému může být jeho situování v současné době bezúčelné.

Veškerá tlačítka nouzového zastavení musejí být vhodně umístěna tak, aby vyhovovala úplně všem zaměstnancům, nikoli pouze projektantovi. Pro člověka, jenž měří necelých 160 cm, který se bude muset nejdříve rozběhnout, aby vůbec mohl aktivovat tlačítko nouzového zastavení, se pravděpodobně nejedná o nejvhodnější umístění. Už jste přemýšleli o tom, kde tráví operátoři většinu svého pracovního času? Přece u ovládacích panelů/terminálů.

Úkol # 2

Vytvořte si schéma umístění tlačítek nouzového zastavení a ujistěte se, že jsou umístěna na každém ovládacím panelu i na dalších potřebných místech. Zkontrolujte, zda jsou pro každého volně přístupná.

Už jste někdy řídili vozidlo v cizí zemi a přemýšleli o tom, co asi mohla znamenat značka, kterou jste právě minuli? Pravděpodobně to ve vás zanechalo smíšený pocit, zda to nebylo něco opravdu důležitého. Totéž platí u zařízení pro nouzové zastavení.

Úkol # 3

Ujistěte se, že všechna vaše zařízení pro nouzová zastavení jsou červená se žlutým pozadím. Pokud používáte tlačítka, dbejte na to, aby byla ve tvaru hříbku.

Za několik let se někdo může zeptat, proč jste se tehdy rozhodli tak, jak jste se rozhodli. A proto je zapotřebí zpracovat posouzení rizik daného stroje s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Toto posouzení bude zahrnovat seznam všech možných rizik, dále změny, které nastaly kvůli revidovanému konstrukčnímu řešení, snížení míry rizika v souvislosti s instalací bezpečnostních zařízení, účasti na školeních, vydaných postupech a ověření platnosti. Budete rovněž chtít přidat odkazy na použité normy. Pokud dojde k nějakému úrazu, bude to pro vás představovat způsob, jak prokázat, že jste věnovali problematice bezpečnosti a ochrany zdraví náležitou péči, aby byla míra rizika co nejnižší.

Úkol # 4

Zdokumentujte rizika a možná zranění, úrovně rizik a také to, jak aplikace zařízení pro nouzové zastavení snížila míru rizika. Zkontrolujte, zda struktura a stylizace daného dokumentu je v souladu s právními dokumenty společnosti.

Úkol # 5

Možná to bude znít hloupě, ale ujistěte se, že zařízení pro nouzové zastavení skutečně funguje tak, jak bylo původně zamýšleno.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karch/Casopis_CERVEN-CERVENEC_2014/bezpecnost_2.JPG

Opomíjená témata

Nemůžeme se mylně domnívat, že všechny záležitosti ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rázem ukončeny, jakmile dokončíme počáteční instalaci a validaci zařízení pro nouzové zastavení. Naopak problematice bezpečnosti se musíte neustále věnovat a dbát na její vysokou úroveň. Zde uvádíme některá témata, která jsou často přehlížena a opomíjena.

• Pokud dojde k přesunu strojního zařízení nebo k jeho výměně, je zapotřebí zmodernizovat bezpečnostní prvky daného stroje, aby splňovaly současné normy.

• Chraňte příslušný software heslem a ověřte si, zda jsou přijata taková opatření, která znemožňují obcházení nebo změnu bezpečnostních zařízení.

• Používejte zařízení a regulátory, jež splňují požadavky bezpečnostních norem.

• Správné provedení elektrického zapojení a aplikace je stejně důležité jako výběr bezpečnostních zařízení.

• Mějte k dispozici plán pro pravidelné testování vašich bezpečnostních zařízení a nepřetržitě sledujte dodržování všech bezpečnostních opatření.

• Neponechávejte váš tým s falešným pocitem bezpečí. Není-li bezpečnostní zařízení aktivní, odstraňte je. Pokud ho není možné odstranit, umístěte na něj velký nápis a vypracujte postup, který povede k zajištění záložního zařízení.

• Zapojte do těchto záležitostí celý tým.

• Zůstaňte zainteresovaní a solidární. Použijte frustraci členů týmu jako příležitost k hledání nových řešení. ce

Tina Hullová se ve společnosti OMRON Automation and Safety zabývá aplikací bezpečnostních zařízení v různých průmyslových odvětvích.

Autor: Tina Hullová, OMRON Automation and Safety


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI