Print

Významným a zcela novým trendem je snaha o spojení simulace vstřikování a reálného vstřikování v ovládacích systémech vstřikovacích strojů

-- 19.11.19

Rozhovor pro časopis Control Engineering Česko poskytl Jiří Gabriel, jednatel společnosti Plasty Gabriel, s. r. o., která je předním českým dodavatelem softwaru pro analýzu vstřikování plastů.

Rovněž v plastikářském průmyslu je hlavním tématem výroby zájem o snížení nákladů na opravu vstřikovacích forem a o vyšší kvalitu plastových dílů. Pokud i vy chcete zkrátit výrobní cyklus a dosáhnout vyššího zisku, může vám k dosažení těchto cílů dopomoci moderní analýza vstřikování plastů.

Společnost Plasty Gabriel, s. r. o., je především dodavatelem softwaru pro analýzu vstřikování plastů. Jaké jsou aktuální trendy v tomto oboru?
Programy pro simulaci vstřikování plastů se snaží především sledovat technologický vývoj v odvětví vstřikování termoplastů a reaktoplastů. Je potřebné neustále doplňovat materiálovou databanku o nové materiály, respektive v současné době především o nové skladby směsí, nové typy plniv atd. S uvedeným trendem je spojena i nutnost zavádět nové nebo upravené výpočtové modely umožňující popsat chování nových polymerních směsí. Dalším trendem je přesnější zachycení stavu taveniny v plastikační jednotce vstřikovacího stroje jako vstupního podkladu pro simulační výpočty.

Významným a zcela novým trendem je snaha o spojení simulace vstřikování a reálného vstřikování v ovládacích systémech vstřikovacích strojů. Významný pokrok v tomto směru učinila firma ARBURG. Důležitý je také vývoj programů, jejichž cílem je objektivní počítačová optimalizace konstrukcí plastových dílů a technologie vstřikování za účelem dosažení co nejkvalitnějších výrobků se stabilizovanými rozměry.

Neměl bych zapomenout také na tendenci propojování simulačních výsledků s návaznými výpočtovými softwary: přenos dat do strukturálních analýz, kompenzovaných modelů, do konstrukčních softwarů apod.

Zajímavým trendem jsou komplexní analýzy, u kterých do simulačních výpočtů vstupuje téměř úplná konstrukce vstřikovací formy (obr. 2). Tímto postupem je možné přesněji analyzovat tepelné toky, které ovlivňují průběh chlazení taveniny ve formě při vstřikování termoplastů. Logickou podmínkou jsou rychlé simulační výpočty.

Výrobci simulačních analýz se také snaží zjednodušit a urychlit přípravnou fázi simulačních výpočtů. Zavádějí funkce automatické opravy výpočtových sítí, možnost automatického návrhu temperačního systému a rychlého předběžného posouzení vstřikované konstrukce. Průběžným trendem je neustálé zdokonalování výpočtových modulů, které zahrnují i speciální technologie.

Máte celou řadu zvučných referencí. S čím se nejčastěji setkáváte při prvním kontaktu s provozem zákazníka, který chce optimalizovat svou výrobu pomocí moderního softwaru?
Pokud se jedná o zavedeného zákazníka, pak není potřeba vysvětlovat podklady, které jsou nezbytné pro analýzy. V případě nových zákazníků dochází často nejprve k osobnímu setkání, při němž rozebereme v rámci daného problému možnosti simulační analýzy. Návazně pak dojde k rozhodnutí, zda uskutečníme simulační výpočty. V případě e‑mailové komunikace je nutné
podrobněji popsat potřebné vstupy do simulačních výpočtů.

K jakým problémům tedy nejčastěji dochází?
Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Problém často představuje kvalita dodaných konstrukcí a podkladů. Například často dochází k zaslání konstrukce dílu (tvarové dutiny), vtokového a temperačního systému v odlišných souřadnicových systémech. Na trhu existuje nepochybně celá řada řešení pro návrhy forem a monitoring procesu vstřikování.

Podle jakých kritérií by je měl zájemce vybírat?
Měl by vybírat především podle kvality a rychlosti zpracování výpočtových výsledků. Rychlost je důležitá. Skutečné optimalizace nelze dosáhnout jedním výpočtem, ale celou řadou analýz. Pak doba výpočtu hraje významnou roli.

Jaký je vůbec zájem o analýzu vstřikování?
Zájem o analýzy je značný. Při vývoji nových řešení v automobilovém průmyslu jsou simulační analýzy často zadanou podmínkou vývojového a výrobního procesu.

Jaké druhy analýz jste schopni zájemcům vypracovat?
V současné době lze analyzovat nejrůznější vstřikovací technologie a vstřikování různých typů materiálů: termoplastů, reaktoplastů, včetně pryží, RIM materiálů a vosků. Ze speciálních technologií bych mohl jmenovat např. kaskádové vstřikování, vícekomponentní vstřikování, vstřikování do pootevřené formy, vstřikování vypěněných materiálů, vstřikování se speciálními plnivy (např. organická vlákna) atd.

Podívejme se blíže na software Cadmould, který distribuujete. Jedná se čistě o analytický nástroj?
Software Cadmould (obr. 1) a systém VARIMOS (obr. 2) jsou především analytické softwary. Jejich uživatelé jsou však současně neustále vzděláváni rozborem získaných výsledků. Z uvedeného vyplývá, že školicí funkce těchto softwarů je nezanedbatelná. VARIMOS může navíc zajišťovat stoprocentní kontrolu výroby.

Můžete uvést konkrétní způsob, jakým lze jeho pomocí zkrátit výrobní cyklus?
Jistě. Zde má uživatel několik možností. Pomocí softwaru Cadmould snadno odhalíte místa případné kumulace plastového materiálu a zjistíte její vliv nejen na dobu vstřikovacího cyklu, ale často i na nárůst deformací. Přímo v softwaru Cadmould lze snadno změnit tloušťku stěn, opakovat výpočet a sledovat vliv provedených změn na dobu cyklu, deformace, kvalitu materiálu atd.

Software také snadno odhalí místa tvarových dutin vstřikovací formy, respektive tvarových částí forem, z nichž je špatně odváděno teplo. Někdy jedno jediné kritické místo, kde nedochází k dostatečnému tepelnému odvodu, zbytečně prodlužuje dobu vstřikovacího cyklu. Analýza chlazení tedy hraje významnou roli při optimalizaci doby vstřikovacího cyklu.

Zkrátit výrobní cyklus lze také na základě simulačního rozboru, při němž byly doloženy benefity použití speciálních způsobů chlazení: tepelně vodivé vložky, konformní chlazení, metoda Variotherm, chlazení pomocí CO2 atd.

Další zajímavou položkou ve vašem portfoliu je systém VARIMOS. Ten má svou virtuální i reálnou formu. Jaké to přináší výhody?
VARIMOS Virtual dokáže objektivizovat optimalizaci simulace vstřikování na PC. Je tedy schopen nalézt nejlepší možné výsledky dosažitelné v rámci zadaných podmínek (změna tloušťky stěn dílu, optimální poloha vtoku v zadaném rozsahu poloh, optimalizace temperačního systému a technologie vstřikování, opět v zadaných hodnotových rozmezích). Takto získané výsledky lze případně přenést
na vstřikovací stroj osazený systémem VARIMOS Real a provést ověření tentokrát při vstřikování reálných dílů. VARIMOS Real může být použit i bez předcházející počítačové optimalizace VARIMOS Virtual. VARIMOS Real se uplatní buďto jako přenosné zařízení k optimalizaci různých forem, nebo ke 100%
kontrole vstřikování, pokud je VARIMOS nasazen na jednom stroji.

Je tedy reálné propojit doposud dva oddělené procesy – výrobu forem a vstřikování?
Je to možné a navíc to představuje nejnovější trend ve vstřikování plastů. Jedná se o integraci simulace vstřikování do řízení vstřikovacího stroje. Spojují se tím dva světy, které dosud fungovaly nezávisle na sobě (obr. 3).

Autor: Vítězslav Fejfar


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI