Print

Výuka odborníků pro kyberfyzikální systémy Industry 4.0

-- 11.10.18

Zástupci pracovišť, které vyučují automatizaci, kybernetiku a informatiku na strojních fakultách technických vysokých škol a univerzitách v České a Slovenské republice, se sešli na tradičním setkání PRINCIPIA CYBERNETICA letos v Brně na Ústavu automatizace a informatiky Fakuty strojního inženýrství. Letošní, v pořadí již 41. setkání, proběhlo ve dnech 5. – 7. září t.r. Zúčastnilo se ho 74 účastníků z 19 vysokých škol.

V odborné části prvního dne jednání proběhla vystoupení zástupců všech zúčastněných vysokoškolských pracovišť, ve kterých přednášející informovali účastníky srazu o novinkách ve vybavení laboratoří, o modernizaci obsahu a organizaci výuky a o jiných významných událostech na svých pracovištích.

Navazující odpolední část setkání připomenula, že letošní setkání probíhá v roce, v němž si celý svět připomíná 70. výročí založení kybernetiky. V roce 1948 totiž vyšla publikace amerického profesora Norberta Wienera „Kybernetika, aneb řízení a sdělování v živých organismech a strojích“. Úvodní přednášku „Kyberfyzikální systémy a průmysl 4.0“ přednesl pracovník „Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT“ pan Ing. Václav Jirkovský Ph.D. Přednáška se týkala: Aktuálního vymezení pojmu CPS -Cyber Physical System a obsahu CPS, významu a postavení CPS v konceptu Průmysl 4.0, uvedení ukázek vybraných  CPS  a přehledu současných aktuálních směrů výzkumu v oblasti CPS. V přednášce ing. Jirkovský poukázal na význam kybernetiky v současnosti a na pokroky v  kybernetice ve srovnání s dobou jejího vzniku před 70 lety.

Následující přednášky zástupců automatizačních firem SMC, B+R, ABB a  Universal Robots, pak ukázaly praktickou realizaci kyberfyzikálních systémů a jejich komponent, které firmy realizovaly a nabízejí svým zákazníkům pro využití v praxi.

Druhý den konference  byl využit k jednání o problematice výuky automatizace na vysokých školách a k otázkám výchovy odborníků, kteří by byly schopní kvalifikovaně a efektivně zvládnout návrh a realizaci systémů pro digitální výrobu v současných podmínkách a naplnit cíle Průmyslu 4.0. Jednalo se zejména o pokročilých oblastech automatizace jako: využívání kooperativních, mobilních a servisních robotů, návrh a využívání prostředků umělé inteligence, zavádění internetu věcí, nasazování pokročilých algoritmů regulace – adaptivní, optimální a prediktivní regulace, big- data, mobilní aplikace, informační bezpečnost atd.  Dostatek kvalitních odborníků pro návrh a realizaci potřebných kyberfyzikálních systémů, které by odpovídaly požadavkům a principům 4. průmyslové revoluce, je dnes považován za jeden z klíčových faktorů úspěchu konceptu Průmyslu 4.0.

Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně informoval účastníky konference o cílech, obsahu a způsobu výuky nově zavedeného celofakultního výběrového předmětu „Industry 4.0“, jehož výuku ústav zajišťuje ve spolupráci s předními automatizačními firmami, které působí v ČR.

Autor: B. Lacko, VUT Brno


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Automatizace a modernizace pivovarů 2019
2019-01-24 - 2019-01-24
Místo: Hotel Luční bouda, Pec pod Sněžkou
DIAGO 2019
2019-01-29 - 2019-01-30
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Roboty 2019
2019-01-30 - 2019-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti
Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI