Print

Výuka odborníků pro kyberfyzikální systémy Industry 4.0

-- 11.10.18

Zástupci pracovišť, které vyučují automatizaci, kybernetiku a informatiku na strojních fakultách technických vysokých škol a univerzitách v České a Slovenské republice, se sešli na tradičním setkání PRINCIPIA CYBERNETICA letos v Brně na Ústavu automatizace a informatiky Fakuty strojního inženýrství. Letošní, v pořadí již 41. setkání, proběhlo ve dnech 5. – 7. září t.r. Zúčastnilo se ho 74 účastníků z 19 vysokých škol.

V odborné části prvního dne jednání proběhla vystoupení zástupců všech zúčastněných vysokoškolských pracovišť, ve kterých přednášející informovali účastníky srazu o novinkách ve vybavení laboratoří, o modernizaci obsahu a organizaci výuky a o jiných významných událostech na svých pracovištích.

Navazující odpolední část setkání připomenula, že letošní setkání probíhá v roce, v němž si celý svět připomíná 70. výročí založení kybernetiky. V roce 1948 totiž vyšla publikace amerického profesora Norberta Wienera „Kybernetika, aneb řízení a sdělování v živých organismech a strojích“. Úvodní přednášku „Kyberfyzikální systémy a průmysl 4.0“ přednesl pracovník „Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT“ pan Ing. Václav Jirkovský Ph.D. Přednáška se týkala: Aktuálního vymezení pojmu CPS -Cyber Physical System a obsahu CPS, významu a postavení CPS v konceptu Průmysl 4.0, uvedení ukázek vybraných  CPS  a přehledu současných aktuálních směrů výzkumu v oblasti CPS. V přednášce ing. Jirkovský poukázal na význam kybernetiky v současnosti a na pokroky v  kybernetice ve srovnání s dobou jejího vzniku před 70 lety.

Následující přednášky zástupců automatizačních firem SMC, B+R, ABB a  Universal Robots, pak ukázaly praktickou realizaci kyberfyzikálních systémů a jejich komponent, které firmy realizovaly a nabízejí svým zákazníkům pro využití v praxi.

Druhý den konference  byl využit k jednání o problematice výuky automatizace na vysokých školách a k otázkám výchovy odborníků, kteří by byly schopní kvalifikovaně a efektivně zvládnout návrh a realizaci systémů pro digitální výrobu v současných podmínkách a naplnit cíle Průmyslu 4.0. Jednalo se zejména o pokročilých oblastech automatizace jako: využívání kooperativních, mobilních a servisních robotů, návrh a využívání prostředků umělé inteligence, zavádění internetu věcí, nasazování pokročilých algoritmů regulace – adaptivní, optimální a prediktivní regulace, big- data, mobilní aplikace, informační bezpečnost atd.  Dostatek kvalitních odborníků pro návrh a realizaci potřebných kyberfyzikálních systémů, které by odpovídaly požadavkům a principům 4. průmyslové revoluce, je dnes považován za jeden z klíčových faktorů úspěchu konceptu Průmyslu 4.0.

Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně informoval účastníky konference o cílech, obsahu a způsobu výuky nově zavedeného celofakultního výběrového předmětu „Industry 4.0“, jehož výuku ústav zajišťuje ve spolupráci s předními automatizačními firmami, které působí v ČR.

Autor: B. Lacko, VUT Brno


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie v energetice
2019-05-28 - 2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry
I servis může být SMART
2019-06-04 - 2019-06-05
Místo: ABB s.r.o., Ostrava-Hrabová
Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI