Print

Výrobní inteligence přináší nové analýzy

-- 09.06.09

Obchodní inteligence (Business Intelligence – BI) je označením souboru nástrojů a procesů umožňujících obchodní rozhodování na základě faktů namísto pouhých odhadů, intuice a častokrát nesouvisejících zkušeností. Prakticky žádná firma si již nemůže dovolit rozhodovat se jen podle odhadů. Proto má pro přežití jakékoli společnosti zásadní význam rozhodování na základě zdravých dat a ověřitelných vztahů. Pojem obchodní inteligence, zavedený v 90. letech minulého století komunitou IT pracovníků, popisuje nástroje používané pro sběr obchodních dat, integraci dat v několika rozměrech, analýzu dat a prezentaci výsledků.

Nástroji BI jsou preferovaná metoda extrakce informací a korelace z objemných databází zákaznických a obchodních dat. Analýza BI se obvykle zaměřuje na data týkající se prodeje, zákazníků, dodavatelů, zásilek, objednávek, faktur a dodávek. Výrobním ekvivalentem obchodní inteligence je výrobní inteligence (Manufacturing Intelligence – MI). Většina výrobních firem disponuje techniky se značnými znalostmi a zkušenostmi s extrahováním informací a korelacemi z výrobních dat pomocí datových archivů a souvisejících analytických nástrojů. MI rozšiřuje koncepce tradičních studií tím, že hledá v několika rozměrech výrobních informací korelace, které nejsou patrné při běžné technické analýze. Vícerozměrová data a dotazování MI se zaměřuje na produkty, skladové zásoby, nedokončenou výrobu, výrobní rozvrhy, výkon výroby, výnosy, odpad a náklady.

MI obvykle nepotřebuje data s vysokým rozlišením shromážděná v datových archivech. Typickým časovým rámcem MI může být výrobní krok, doba trvání výrobního běhu nebo délka dávkové operace. Podobně jako BI je i MI založena na vícerozměrových datech a vyspělých dotazovacích a vykazovacích systémech. Vícerozměrová data jsou uchovávána v tabulkách „faktů“ a tabulkách „rozměrů“. Fakty jsou měřitelné informace, jako je výnos výroby nebo ukazatel kvality produktu. Každý fakt je asociován s několika rozměry, jako je čas, číslo šarže, výrobní linka, směna, dodavatel, krok dávky a identifikační číslo laboratoře. Databáze MI může být obrovská, s miliardami faktů a desítkami rozměrů na každý fakt. Schopnost analýzy požadovaná u MI je stejná jako u BI.

Ale v dnešním ekonomickém prostředí mohou být nástroje BI nákladné a obtížně zdůvodnitelné. Naštěstí existují i levnější alternativy. Levnější servery postavené na recyklovaných počítačích pro MS Windows, které využívají operační systém Linux – Ubuntu, mohou poskytovat nenákladnou platformu pro BI nástroje s otevřeným kódem. Každé internetové vyhledávání vám ukáže mnoho bezplatně dostupných sad nástrojů pro BI s otevřeným kódem, z nichž některé mají výjimečné vlastnosti. Projekt BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools – nástroje pro BI a vykazování) je sadou nástrojů na bázi Eclipse, které poskytují paginy pro Eclipse a příklady kódu Java/ J2EE pro analýzu BI. Také Jaspersoft a Pentaho nabízejí nástroje pro BI s otevřeným kódem.

Kterýkoli z těchto nástrojů poskytuje dobrou startovní pozici pro nenákladný systém MI. Typický systém MI má serverový software každodenně shromažďující data faktů a rozměrů z datových archivů, systémů řízení výroby a databází informačních systémů pro řízení laboratoří (Laboratory Information Management Systems – LIMS). MI není určen pro rozhodování v reálném čase, takže pro zjednodušení sběru a ukládání dat lze použít dávkový režim sběru. Pomocí programů PERL, PHP nebo Python lze data rychle extrahovat pomocí SQL dotazů a vkládat je do tabulky faktů a rozměrů MI.

Následně se pomocí vykazovacích nástrojů v otevřeném kódu provede analýza a vypracují se korelace, jež slouží pro inteligentní výrobní rozhodování. Implementace programu výrobní inteligence pro doplnění projektu Six Sigma a dalších optimalizačních projektů nemusí být nákladná. Servery o průměrném výkonu na bázi operačního systému Linux, na nichž běží software v otevřeném kódu, jsou nástroje, které vám pomohou proměnit vaše výrobní data ve výrobní znalosti.

ce

Dennis Brandl je prezident společnosti BR&L Consulting se sídlem v Cary v Severní Karolíně, www.brlconsulting.com. Jeho společnost je zaměřena na IT pro výrobu. Dennise Brandla můžete kontaktovat na e-mailové adrese dbrandl@brlconsulting.com.

Pro další informace navštivte:

www.eclipse.org/birt

www.jaspersoft.com

www.pentaho.com

Autor: Dennis Brandl


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI