Print

Výběr přístroje pro měření výšky hladiny

-- 15.09.14

Pět základních otázek vám může pomoci spolehlivě vyhodnotit ten správný měřicí přístroj.

I když je možno přístroje pro měření výšky hladiny rozdělit jen do dvou základních kategorií, tj. na kontinuální a bodové, výběr toho správného přístroje může být složitý. Vyhodnocování mnoha technologií snímání a jejich přesnosti pro konkrétní aplikaci může být velmi pracné. Následujících pět základních otázek vám pomůže zúžit výběr přístrojů pro měření výšky hladiny.

1. Potřebujete kontinuální, nebo bodové (diskrétní) měření?

Toto rozhodnutí určuje řídicí schéma procesu. Je-li pro vyvolání alarmového stavu zapotřebí konkrétní výška, např. vysoká nebo nízká, pak postačí diskrétní zařízení. Bodové měření bude jen informovat o tom, zda je hladina nad nebo pod konkrétním bodem. Je-li požadován přesnější údaj, pak je nutno použít kontinuální měření.

2. Je měřeným materiálem dobře se chovající kapalina, kapalina vytvářející povlaky, vysoce viskózní kapalina nebo jde o pevné částice?

Většina kapalin se ustálí, a proto je jejich měření snadnější. Jiné kapaliny a pevné látky mohou senzory pokrývat povlakem nebo zanášet a způsobovat falešná měření. Proto může být zapotřebí bezdotykový nebo kapacitní senzor.

3. Je měřený materiál elektricky vodivý?

Dielektrické vlastnosti měřeného materiálu mohou ovlivnit kapacitní snímače. Měli byste proto přezkoumat alternativní technologie.

4. Při použití u nádrže/plavidla vytváří měřený materiál víry, pěnu, páru nebo prach?

Ve výše popsaném prostředí mohou ultrazvukové a odrazové snímače udávat falešné výsledky. Měli byste proto zvážit alternativní technologie.

5. Je měřicí přístroj dimenzován pro danou aplikaci a prostředí?

Až najdete pro vás použitelné přístroje a technologie, ověřte si, zda zvolený přístroj poskytne požadovanou přesnost a je dimenzován pro prostředí, kterému bude vystaven. Ujistěte se, že procesní části přístroje jsou náležitě dimenzovány pro rozsah teplot, tlaků či měření a zda jsou konstrukční materiály kompatibilní.

Zkontrolujte také, zda je neprocesní část přístroje náležitě dimenzována pro rozsah okolních teplot, zda má příslušnou klasifikaci NEMA a zda je (podle okolností) klasifikována pro místa s nebezpečím výbuchu. ce

Andy Crossman, hlavní specialista na řídicí systémy společnosti Maverick Technologies, napsal tato doporučení pro blog Real World Engineering časopisu Control Engineering. Upravila Jessica DuBois-Maahsová, zástupkyně obsahového ředitele vydavatelství CFE Media, jdmaahs@cfemedia.com.

Další doporučení pro procesní přístroje: Používejte inteligentní přístrojovou techniku

Úspěch měření stojí na výběru správné technologie přístroje, která je správně nainstalovaná ve správné aplikaci,“ uvedl Craig McIntyre, manažer pro chemický průmysl společnosti Endress+Hauser. „Kromě vstupu od svých přímých senzorů nedokáže ‚hloupý‘ přístroj vnímat žádné jiné procesní informace. Avšak inteligentní přístroje mají diagnostiku, která dokáže detekovat vady instalace nebo problémy s aplikací, přičemž oba případy by mohly zhoršit kvalitu měření anebo spolehlivost. Inteligentní přístroje mohou rovněž reagovat na dotazy nebo aktivně předávat informace o stavu do automatizačního systému nebo do jiných síťových platforem,“ pokračoval Craig McIntyre v dříve publikovaném článku vydavatelství CFE Media s názvem „Používání inteligentní přístrojové techniky“.

Autor: Andy Crossman, Maverick Technologies


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI