Print

Všechny procesy pod kontrolou

-- 02.02.17

Průmyslové výrobní procesy se staly v minulých letech komplexnější, údaje poskytuje stále více snímačů a stále více ovladačů musí být přesně řízeno. Konvenční řešení pomocí systémů SCADA a řešení řízení narážejí na své hranice, neboť pro řízení, sledování a koordinaci výroby jsou vyžadovány spojité systémy.

„Doby, kdy jsme mohli považovat každý stroj nebo zařízení výrobního podniku za samostatnou jednotku, jsou pryč,“ vysvětluje Martin Reichinger, obchodní manažer procesní automatizace ve společnosti B&R.

„Uvedeme pouze jeden příklad: Balicí stroj na konci linky musí být koordinován s plnicím zařízením, aby byl zaručen vysoký výkon i vysoká kvalita.“ Výrobní procesy se staly natolik komplexní, že ruční nastavení důležitých výrobních parametrů ani jejich sledování již není možné. Velký objem dat je považován za novou výzvu. Jsou vyžadována inteligentní řešení výroby, aby bylo možné zpracovat velké množství strojních, procesních a provozních dat na užitečné informace.

Využitelnost pro každý výrobní proces

Trh vyžaduje flexibilní řešení. „Změny výrobku musejí být v současné době možné i za běžného provozu a bez dlouhé doby přípravy,“ objasňuje situaci Reichinger. „Pouze tímto způsobem může výrobce obstát na trhu.“ Specificky potištěné láhve nebo balení jsou v současné době ještě stále marketingové akce, během několika let však budou na denním pořádku. Také provozovatelé menších a středních zařízení proto musejí přemýšlet o tom, jak chtějí v budoucnu dosáhnout požadované flexibility. Tuto výzvu lze zvládnout pouze tehdy, když se pro řízení, sledování a koordinaci výroby použije spojitý systém.

„Dlouhou dobu bylo možné najít takové systémy téměř výhradně ve větších zařízeních zpracovatelského průmyslu,“ tvrdí Reichinger. Na základě této okolnosti lze vysvětlit také pojem systém řízení procesů. Princip systémů řízení procesů lze však aplikovat v libovolném výrobním procesu a také v řízení a sledování zařízení infrastruktury.

Automatizace výrobních závodů, procesů a infrastruktury pomocí systému APROL

Zásah do techniky řízení procesů se považuje za komplikovanou a nákladnou operaci. Někteří výrobci proto nabízejí pro překonání této překážky kromě systému řízení procesů také vlastní systém automatizace výrobního závodu a další systém pro automatizaci infrastruktury.

„Pro provozovatele zařízení je to však spojeno s velkou nevýhodou,“ připomíná Reichinger, „provozovatel totiž potřebuje podle okolností tři různé systémy, které představují dodatečné náklady na vyškolení pracovníků, náhradní díly a údržbu.“ Z tohoto důvodu sází společnost B&R již dlouhá léta na systém APROL. Jednotná a snadno ovladatelná platforma techniky řízení sjednocuje v jednom systému automatizaci výrobního závodu, automatizaci infrastruktury a automatizaci procesů.

Variabilní architektura

Architektura systému APROL je variabilní. Pro každou potřebu od minimální konfigurace s jedním řadičem a jedním průmyslovým počítačem až po systémy s architekturou klient–server skládající se ze stovek řadičů, desítek runtime serverů a operátorských stanic je možná dokonalá architektura systému. Potřebné funkce lze kdykoli modulárním způsobem doplnit.

„Pokud například již nějaké výrobní zařízení řídíte pomocí systému APROL a poté zjistíte, že klima v místnosti je relevantní pro výrobní proces, můžete řízení a sledování technických zařízení bez problémů zahrnout do systému řízení procesů a tak zajistit optimální podmínky okolního prostředí,“ pokračuje Reichinger. Není potřebný žádný dodatečný systém, který představuje další náklady na instalaci a údržbu, a také není nutno pořizovat nový software, případně dokonce další řídicí stanice.

Velikosti systémů od 50 do 200 000 vstupů/ výstupů Zkušební zařízení s 50 vstupy/výstupy lze realizovat pomocí systému APROL stejně dobře jako projekt infrastruktury s 200 000 vstupy/výstupy. Rozšíření jsou možná také za plného provozu. Pro určité případy použití, jako je například monitorování energií, monitorování stavu nebo pokročilé řízení procesů, existují předinstalované a předkonfigurované systémy, tedy řešení, která jsou okamžitě použitelná. „ Systém A PROL nabízí možnost plně využít všechny přednosti techniky řízení procesů i bez speciálních znalostí.“ V případě potřeby lze řešení rozšířit na plnohodnotný systém řízení procesů, přičemž změna systému není nutná.

Redundance na všech úrovních

U mnoha procesů musí být zaručen vysoký stupeň dostupnosti zařízení, aby nemohlo dojít k nákladným výpadkům zařízení. Z tohoto důvodu vyžadují taková zařízení plně redundantní systémy.

V systému APROL je možné redundantně realizovat provozní sběrnici, řadič, procesní sběrnici, runtime server, operátorskou sběrnici a operátorské stanice. Pokud vznikne porucha systému řídícího proces, všechny úkoly plynule přebere paralelně běžící systém. Tím se zabrání odstávkám výroby, zvýší se bezpečnost procesů a zajistí se trvalá kvalita výrobků. U strojních, provozních a procesních dat se neobjevují žádné chybějící údaje, a proto lze zajistit celistvé a úplné zdokumentování celého výrobního procesu. „Pro redundantní provedení není ostatně potřebný žádný speciální hardware, a proto lze neredundantní systémy kdykoli změnit na redundantní. Tím je zajištěna stoprocentní ochrana investice pro každý komponent,“ připomíná Reichinger.

Otevřené standardy snižují riziko

Mají-li stroje a zařízení různých výrobců v jednom výrobním podniku navzájem spolupracovat, bude třeba zajistit přítomnost zkušeného systémového integrátora. Integrátor programuje rozhraní, aby fungovala komunikace mezi těmito stroji a také s nadřazeným řídicím systémem, například se systémem SCADA. „ Společnost B&R nabízí pro tento účel plně konzistentní řešení,“ uvádí dále Reichinger. Systém APROL podporuje všechny běžné provozní sběrnice, umožňuje napojení řízení externích poskytovatelů a podporuje otevřené standardy, jako je OPC, OPC UA, PLCopen a PackML. Nákladné programování rozhraní náchylné k chybám do velké míry odpadá.

Komplexní sběr a dokumentace výrobních dat

„Počet podniků, které jsou na základě zákonných norem nebo v důsledku smluv se zákazníky povinny provádět komplexní záznam výrobního procesu, neustále stoupá,“ připouští Reichinger. Pokud se to v minulosti týkalo hlavně farmaceutického a potravinářského průmyslu, v současné době vyžadují od svých dodavatelů kompletní historii pro každý meziprodukt například i výrobci automobilů.

„Jelikož v systému řízení procesů se nezaznamenávají pouze všechna výrobní data, ale také všechny zásahy obsluhy a rovněž alarmy a hlášení, je systém APROL pro tyto úkoly jako stvořený,“ reaguje Reichinger. Systém řízení procesů APROL společnosti B&R má navíc řešení pro získávání procesních dat (PDA – Process Data Acquisition), které je v případě potřeby také k dispozici jako předem nakonfigurovaná a samostatně pracující sestava.

Kreativní posouzení dat

Tradiční analýza na základě zpráv s přesně stanoveným obsahem je stále ve větší míře nahrazována průzkumovou analýzou. U průzkumové analýzy dat jsou data, pro která je k dispozici pouze málo informací o souvislostech, prozkoumávána a vyhodnocována pomocí grafických metod. Protože všechny zdroje dat je možné využít pro analýzu, lze odhalit souvislosti mezi příčinou a důsledkem. Systém APROL je vybaven rozsáhlými analytickými a protokolovými nástroji, které vytvářejí individuální zprávy stisknutím tlačítka. Sestavení se provádí metodou „drag-and-drop“. Zprávy vytvořené pro tento účel, přístrojové desky a mobilní přístup s autentizací na straně serveru poskytnou kdykoli a kdekoli potřebné informace. Speciální znalosti z oblasti informačních teorií nejsou proto potřebné. „Nástroje pro analýzu a podávání zpráv završují rozsah funkcí automatizační platformy APROL a přispívají k tomu, že systém je ideálním nástrojem pro zvládnutí výzev budoucnosti,“ dodává Martin Reichinger.

 

 

 

 

 

 

Martin Reichinger
obchodní manažer procesní automatizace B&R

„Automatizační platforma APROL společnosti B&R zahrnuje díky jednoduše ovladatelnému systému automatizaci výrobního závodu, automatizaci procesů i automatizaci infrastruktury.“


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice
2019-03-19 - 2019-03-19
Místo: Brno, Veletrh Amper

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI